Elektronska pošta:

Tajnik društa: Prof. Dr. Vilma Urbančič Rovan, dr. med.