Združenje endokrinologov Slovenije

Združenje endokrinologov Slovenije je nastalo 22. 11. 1997, ko je Endokrinološka sekcija SZD sprejela temeljni akt (statut, usklajen z Zakonom o društvih Ur. l. R. Slovenije 95/60 in pogodbo o ustanovitvi krovne organizacije zveze društev z imenom SZD) za ustanovitev združenja s polnim imenom Slovensko zdravniško društvo – Združenje endokrinologov Slovenije. (Pogovorna okrajšava je ZES).

Namen ustanovitve združenja je bil prostovoljno, samostojno, strokovno, stanovsko, nestrankarsko, neprofitno združevanje zdravnikov, ki se ukvrajajo z endokrinologijo.

Združenje ima dolgotrajno tradicijo, saj v vsebinskem smislu nadaljuje pravno nasledstvo in tradicijo Zdravniškega bralnega društva v Ljubljani, ustanovljenega 28. oktobra 1861, ki se je 22. decembra 1862 preimenovalo v Društo zdravnikov na Kranjskem, 2. novembra 1918 v Slovensko zdravniško društvo in 16. maja 1980 na občnem zboru v Slovensko zdravniško društvo-Zveza zdravniških društev.

Njegovi člani so slovenski zdravniki, včlanjeni v SZD, ki se povezujejo v to strokovno in neodvisno Združenje endokrinologov Slovenije SZD, z namenom poglobljenega strokovnega združevanja.

Naloge združenja so predvsem strokovno izobraževanje z namenom zagotavljati ustrezno raven strokovnega dela na področju endokrinologioje v Sloveniji:

  • razvijati strokovno doktrino na področju endokrinologije
  • spodbujati članstvo k stalnemu strokovnemu izobraževanju in usposabljanju
  • sodelovati pri pripravi predloga vsebine podiplomskega izobraževanja in usposabljanja ter stalnega strokovnega izobraževanja zdravnikov na področju endokrinologije
  • spodbujati znanstveno raziskovalno delovanje svojih članov
  • organizirati stalno medicinsko izobraževanje in usposabljanje na področju endokrinologije
  • organizirati redne strokovne kongrese in strokovne sestanke in izredna strokovna srečanja sesta
  • sodelovati pri oblikovanju zdravstvene mreže na področju endokrinologije.