Aktualno:

Zdravljenje osteoporoze v času pandemije COVID-19

Slovenske smernice za odkrivanje in zdravljenje osteoporoze:

Slovenske smernice za odkrivanje in zdravljenje osteoporoze – 2013

Strokovna stališča ZES o obravnavi glukokortikoidne osteoporoze:

Strokovna stališča ZES o obravnavi glukokortikoidne osteoporoze – 2018

Predlog za zdravljenje s teriparatidom:

Dokument je pripravljen v soglasju s strokovnim kolegijem Kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove, UKC Ljubljana in Oddelka za endokrinologijo in diabetologijo, UKC Maribor.

Predlog za zdravljenje s teriparatidom.

Naslova za pošiljanje dokumentacije (z obveznim pripisom: za teriparatid):

KO za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove, UKC Ljubljana
Zaloška 7
1525 Ljubljana

Oddelek za endokrinologijo in diabetologijo, UKC Maribor
Ljubljanska ulica 5
2000 Maribor

Starejše smernice:

Slovenske smernice za oskrbo bolnikov z osteoporozo – 2006

Slovenske smernice za oskrbo bolnikov z osteoporozo – 2002