Pregled diabetičnega stopala

 

Diabetično stopalo – definicija

Skupina sindromov, pri katerih nevropatija, ishemija in infekcija pripeljejo do destrukcije tkiva, kar ima za končno posledico zbolevnost in lahko amputacijo.

Diabetes care and research in Europe: the St.Vincent Declaration Action Programme Implementation Document (2nd Edition). Krans HMJ, Porta M, Keen H, Staehr Johansen K (eds). Copenhagen: World Health Organisation, 1995.

Epidemiologija

 • okrog 50% netravmatskih amputacij nog odpade na bolnike s sladkorno boleznijo
 • tveganje za amputacijo spodnje okončine je pri sladkornih bolnikih 15 – 20x večje kot v isti starostni skupini brez sladkorne bolezni
 • 15% sladkornih bolnikov prej ali slej dobi razjedo na nogi
 • pri 85% amputacij je bila predhodno prisotna razjeda na nogi

Preprečevanje gangrene in zmanjšanje števila amputacij spodnje okončine sodita med temeljne cilje dobrega zdravljenja sladkornih bolnikov. Pomembno je zgodnje odkrivanje ogroženih bolnikov. Zgolj pregledovanje tistih bolnikov, ki sami navajajo težave, ne zadostuje.

Povečano tveganje za nastanek razjede na stopalu

 • ulkus v anamnezi
 • simptomi in znaki nevropatije
 • simptomi in znaki periferne žilne bolezni

Preventiva razjed

 • vzgoja bolnikov, svojcev in zdravstvenega osebja
 • pravilna nega nog – medicinska pedikura
 • pravilna obutev
 • pravočasno odkrivanje ogroženih bolnikov – presejalni test za diabetično stopalo

Presejalni test za diabetično stopalo

Test, ki ga nameravamo izvajati množično, mora biti enostaven, kratek, zanesljiv in dobro ponovljiv. Test ne sme biti samemu sebi namen, ampak mu morajo slediti ustrezni ukrepi.

Vodenje dokumentacije:

v bolnikovem kartonu, nujno pa tudi na elektronskem mediju, da so podatki dostopni za analizo.

Obrazec – presejalni test

Vsebina presejalnega testa (Sprejela jo je Delovna skupina za diabetično nogo v letu 1995):

 • demografski podatki (ime, datum rojstva…)
 • anamneza
 • pregled nog
 • razvrstitev v skupine glede na ogroženost
 • ukrepi

Anamneza

 • ulkus
 • amputacija
 • simptomi
 • bolečine
 • mravljinčenje
 • gluhe noge
 • pekoče noge
 • nemirne noge

Pregled nog

Deformacije:

 • hallux valgus
 • maščobna atrofija
 • deformirani nohti
 • charcot
 • kladivasti / krempljasti prsti

Ostale spremembe:

 • kalus
 • ulkus
 • maceracija
 • edem
 • suha koža
 • pordela koža

Ocena zaščitne občutljivosti in arterijske prekrvavitve

Test z monofilamentom je namenjen oceni zaščitne občutljivosti.

Arterijsko prekrvavitev ocenjujemo s palpacijo pulzov :

 • a. femoralis
 • a. poplitea
 • a. dorsalis pedis
 • a. tibialis posterior

Klasifikacija glede na ogroženost

Rizična skupina 1

 • ohranjena zaščitna občutljivost
 • ni deformacije
 • ni anamneze o ulkusih ali amputacijah

Rizična skupina 2

 • izguba zaščitne občutljivosti
 • ni anamneze o ulkusih ali amputacijah
 • periferni pulzi tipni
 • ni deformacije

Rizična skupina 3

 • ohranjena zaščitna občutljivost
 • ni anamneze o ulkusih ali amputacijah
 • odsotni stopalni pulzi

Rizična skupina 4

kombinacija:

 • izgube zaščitne občutljivosti, ishemije in/ali deformacije
 • in/ali anamneza o ulkusih ali amputacijah
 • in/ali Charcotovo stopalo

Katere bolnike bi morali pregledati?

Mednarodne smernice in priporočila:

 • sezujte jim čevlje in nogavice!
 • vsakemu bolniku s sladkorno boleznijo je treba pregledati noge najmanj 1x letno
 • bolnike, ki so ogroženi za nastanek razjede na nogi, bi morali pregledati še mnogo pogosteje

Zaključki

 • S pravočasnim odkrivanjem ogroženih bolnikov lahko preprečimo vsaj 50% amputacij.
 • Presejalni test za diabetično stopalo je hitra, enostavna in poceni metoda za odkrivanje bolnikov, ki so ogroženi za nastanek razjede na nogi.
 • Še vedno ga izvajamo v premajhnem obsegu.
 • S pomočjo presejalnega testa odkrijemo predvsem bolnike z nevropatijo.
 • Bolniki z žilno boleznijo običajno zaradi subjektivnih težav poiščejo pomoč sami od sebe.
 • Bolezenske spremembe lahko odkrijemo tudi pri bolnikih z novoodkrito sladkorno boleznijo, zato je tudi njih smiselno pregledovati.
 • Presejalni test morajo vedno spremljati tudi pogovor z bolnikom, zdravstvena vzgoja in napotki za pravilno nego nog.