Loading Dogodki
Ta dogodek je potekel.

Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov – mehke veščine pri oskrbi bolnikov
Strokovno izobraževanje: 13. in 14. marec 2020, Velenje – hotel Paka

Program je ovrednoten z 9 licenčnimi točkami pri Zbornici Zdravstvene nege Slovenije, 14 kreditnimi točkami pri Zdravniški zbornici Slovenije in 14,5 kreditnimi točkami pri Lekarniški zbornici Slovenije.

Veseli nas, da smo vas s ponujeno vsebino v letu 2019 tako nagovorili, da je bilo izobraževanje kmalu zapolnjeno, saj se ga je udeležilo 70 slušateljev. Zato v petek, 13., in soboto, 14. marca 2020, ponovno organiziramo dvodnevno strokovno izobraževanje Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov – mehke veščine. Različne kronične nenalezljive bolezni imajo skupne dejavnike tveganja. Tako se pogosto zgodi, da se pri istem človeku razvije več kroničnih bolezni. Pri zdravljenju kroničnih nenalezljivih bolezni je potreben celosten pristop, ki povezuje telesne, duševne in socialne razsežnosti.
Z omenjenim izobraževanjem želimo ozavestiti pomen mehkih veščin, kot so komunikacija, motivacija, timsko delo, soočanje s stresom, vseživljenjsko učenje in upravljanje informacij, upravljanje časa, prilagodljivost ter učinkovito vodenje v timih in pri oskrbi bolnikov.

Z učinkovito uporabo mehkih veščin povečamo zaupanje bolnikov do zdravstvenih delavcev, vzdušje v kolektivu in zadovoljstvo zaposlenih.

Strokovne voditeljice:

  • mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.
  • Mateja Tomažin Šporar, viš. med. ses.
  • Katarina Vovk, dipl. m. s.

UDELEŽENCI

Strokovno izobraževanje je namenjeno medicinskim sestram, diplomiranim medicinskim sestram s specialnimi znanji o eduakciji bolnikov s sladkorno boleznijo, zdravstvenim tehnikom, zdravnikom, specializantom, farmacevtom in vsem, ki se ukvarjajo z oskrbo bolnikov s kroničnimi nenalezljivimi in drugimi obolenji na primarni, sekundarni in terciarni ravni (oskrba bolnikov v zdravstvenih domovih, v ambulantah družinske medicine, bolnišničnem zdravljenju, domovih za ostarele) ali izvajajo oskrbo bolnikov na domu (patronažna služba). Prav tako je izobraževanje primerno za zaposlene v izobraževalnih ustanovah (fakultetah za zdravstveno nego ipd.), zdraviliščih, hotelih, fitnes centrih itn.

KOTIZACIJA

Kotizacija znaša 290 € brez DDV. Kotizacija vključuje kosilo, večerjo, pogostitve med odmori, delovno gradivo in tri obsežne samostojne dele celovitega priročnika „SLADKORNA BOLEZEN“ povezovanje medicine in humanističnih ved za zdravstvene delavce.
Prijavnico z vsemi točnimi podatki lahko pošljete na e-naslov diabetesprehrana@gmail.com ali po navadni pošti na naslov: VI vis, d. o. o., Tomažičeva ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica.
Po končanem izobraževanju vam bomo poslali račun.
Kontaktna oseba za dodatne informacije je dosegljiva na telefonu 031 662 737. S seboj prinesite člansko izkaznico.

Cena razstavnega prostora: m² 250,00 € + DDV.

Cena satelita: 1.300,00 € + DDV

PRIJAVNICA IN PROGRAM

PROGRAM