Loading Dogodki
Ta dogodek je potekel.

PROGRAM IN URNIK 7. OSTEOLOŠKIH DNEVOV 11. IN 12. OKTOBRA 2019

PRIJAVA

Zdravniška zbornica Slovenije je odobrila udeležencem 8 kreditnih točk.

PETEK 11.10.2019 od 13.30 do 20.00 ure:

OTVORITEV SREČANJA OB 13.30 s kulturnim programom študentov MF UM

Uvodni pozdrav Miro Čokolič (pozdrav): 50 let bisfosfonatov

1) 14.00-14.15 Miro Čokolič: Evropske smernice za diagnostiko in obravnavo pomenopavzalne osteoporoze

2) 14.15-14.30 Matevž Tomaževič:

Usklajena obravnava poškodovanca z osteoporoznim zlomom na KO za travmatologijo v Ljubljani

3) 14.30-14.45 Milka Kljaić Dujić, Mitja Rupreht: Osteoporotične frakture hrbtenice – novi diagnostični izzivi

4) 14.45-15.00 Mateja Sirše, dr. med.: Vpliv nekaterih naravnih učinkovin na zaviranje osteoartroze: prikaz rezultatov študije

5) 15.00-15.15 Andrej Čretnik, Ivan Novak, Anže Koren: Pacienti z večimi osteoporoznimi zlomi – kje smo in kaj bi lahko storili?

6) 15.15-15.30 Radko Komadina: ESTESova priporočila za proximalni humerus

7) 15.30-15.45 Matic Pen, Samo Fokter: Neoperacijsko zdravljenje artroze

8) 15.45-15.55 Aleksandra Kukovič, Urška Kšela: Uspešna sanacija kompliciranega zloma humerusa, stegnenice, kolena in tibije po večletnem zdravljenju z bisfosfonati in teriparatidom

9) 15.55-16.10 Drago Brilej, Dario Kalacun: Sledenje bolnikom z zlomom hrbtenice in odstranjevanje materiala po operaciji hrbtenice

ODMOR

10) 16.30-16.40 Branko Gantar: Uporaba DXA naprave v pediatriji

11) 16.40-17.05 Gerold Holzer (A): Bone health in childhood cancer

12) 17.05-17.20 Sonja Golob Jančič, Martina Filipič, Mladen Crnobrnja, Nataša Marčun Varda: Meritev kostne gostote pri kroničnih pediatričnih bolnikih

13) 17.20-17.35 Primož Kotnik: Novosti pri opredelitvi in zdravljenju hipofosfatemičnega rahitisa

14) 17.35-17.50 Darja Šmigoc Schweiger: Obravnava otroka s pogostimi zlomi

15) 17.50-18.05 Andrej Zavratnik: Zdravljenje osteoporoze z anabolnimi zdravili – kje smo danes in kam gremo?

16) 18.05-18.20 Mojca Jensterle Sever: Prepoznava in obravnava kostne krhkosti v diabetesu

17) 18.20-18.45 Antonela Sabati Rajić, Tomaž Kocjan: Zdravljenje osteoporoze z denosumabom v klinični praksi

18) 18.45-19.00 Tina Krokter Kogoj: Hiperkalcemija – diagnostični in terapevtski izzivi

19) 19.00 -19.25 Sanja Klobučar Majanović (CRO): Bone loss after bariatric surgery – a growing clinical challenge

19.25-20.00 RAZPRAVA in ZAKLJUČEK PRVEGA DNE SREČANJA

SOBOTA 12.10.2019 med 9.00 in 13.00 uro:

1) 9.00-9.15 Janja Marc: Vloga hranil za zdravje kosti

2) 9.15-9.30 Marija Nika Lovšin, Klemen Kodrič, Janja Marc: Genetska regulacija izražanja RANKL pri osteoporozi

3) 9.30-9.45 Dušan Čelan: Ocena tveganja osteoporotičnih zlomov pri pacientih po zlomih

4) 9.45-9.55 Vida Bojnec, Breda Jasenšek Papež: Ocenjevanje kakovosti življenja bolnikov s sarkopenijo – vprašalnik SarQol

5) 9.55-10.20 Djuro Macut (SER): Bone turnover markers in osteoporosis – clinical relevance

6) 10.20-10.30 Klara Dai, Iztok Holc: Urični artritis

ODMOR

7) 11.00-11.20 Ana Mali, Anja Šešum: Vzroki za pojav sarkopenije ter vpliv treninga jakosti nanjo

8) 11.20-11.35 Marko Einfalt, Mitja Rupreht: Slikovna diagnostika sarkopenije

9) 11.35-11.45 Timea Hebar, Milka Kljaić Dujić: CT vodene kostne biopsije težje dostopnih mest

10) 11.40-11.50 Eva Jakopin, Robert Ekart: Zlomi pri bolnikih na nadomestnem zdravljenju s hemodializo

11) 11.50-12.00 Robert Ekart, Eva Jakopin, Nina Vodošek Hojs: Vitamin D in umrljivost pri dializnih bolnikih

12) 12.00-12.10 Mateja Legan: Vitamin D in povezave z nekaterimi kronološkimi in morfološkimi parametri v ginekologiji

13) 12.10-12.20 Monika Sobočan, Veronika Vogrin, Iztok Takač: Mineralna kostna gostota pri bolnicah po zdravljenju raka jajčnikov

14) 12.00-12.10 Andreja Ocepek, Sara Nikoić: Tveganje za osteoporozo pri kroničnem pankreatitisu

12.30-13.00 OKROGLA MIZA in ZAKLJUČEK SREČANJA