Loading Dogodki
Ta dogodek je potekel.

Tečaj bo potekal v kletni predavalnici v ambulantnih prostorih diabetološkega oddelka (nekdanja Pediatrična klinika), Vrazov trg 1. Kotizacije ni.

Prijave na: nadan.gregoric@kclj.si

Preliminarni program

9.3.2020 (ponedeljek)

8:00-8:30 (30 min): Uvod, uvodni kolokvij (N. Gregorič)
8:30-9:00 (30 min): Diagnoza in klasifikacija sladkorne bolezni (M. Ravnik Oblak)
9:00-10:00 (60 min): Peroralna in neinzulinska terapija (N. Gregorič)
10:00-10:30 (30 min): ODMOR
10:30-11:30 (60 min): Vrste insulinov in njihove lastnosti. Tehnični pripomočki in predpisovanje. Načini trajnega zdravljenja z insulinom (V. Urbančič Rovan)
11:30-13:00 (60 min): Hiperglikemični sindrom v bolnišnici: urejanje glikemije pri novoodkriti hiperglikemiji, pri sladkorni bolezni, sicer zdravljeni s peroralnimi zdravili, oziroma z insulinom. Sladkorna bolezen in operativni poseg. (V. Urbančič Rovan)
13:00-13:30 (30 min): ODMOR
13:30-14:30 (60 min): Bolnik s sladkorno boleznijo v urgentni internistični ambulanti. Ukrepanje pri hipoglikemiji. (N. Gregorič)
14:30-15:30 (60 min): Diabetična ketoacidoza, diabetični aketotični hiperosmolarni sindrom (N. Gregorič)

10.3.2020 (torek)

14:00-15:00 (60 min): Reševanje primerov z udeleženci (S. Ferjan)
15:00-15:30 (30 min): Posebnosti hospitalne obravnave bolnika s sladkorno boleznijo tipa 1 (A. Skvarča)
15:30-16:00 (30 min): Odpust bolnika s sladkorno boleznijo iz bolnišnice in ambulantna oskrba (M. Lunder)

11.3.2020 (sreda)

14:00-14:30 (30 min): Hospitalna diabetološka konziliarna služba + primeri. (Š. Volčanšek)
14:30-15:00 (30 min): S steroidi povzročena sladkorna bolezen (Š. Volčanšek)
15:00-15:30 (30 min): Urejanje glikemije v intenzivni enoti in perioperativno. (N. Gregorič)
15:30-16:00 (30 min): Reševanje primerov sladkornih listov (N. Gregorič)
16:00-16:30 (30 min): Preizkus znanja in diskusija (N. Gregorič)

ORGANIZATOR: KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, UKC Ljubljana
VODJA TEČAJA: Nadan Gregorič