Organi društva:

Predsednica: Jelka Zaletel

Namestnica predsednice: Draženka Pongrac Barlovič

Tajnik in blagajnik: Ajda Urbas Pipan

Nadzorni odbor: Tadej Battelino, Marjan Kristanc, Andrej Zavratnik

Častno razsodišče: Maja Ravnik Oblak, Maja Navodnik Preložnik, Gorazd Staut