Diabetološko združenje Slovenije – DiabZS

Diabetološko združenje Slovenije je samostojno društvo, ki se ukvarja s strokovnimi in organizacijskimi vsebinami diabetološke stroke. Cilj delovanja DiabZS je visok strokovni nivo slovenske diabetologije in učinkovito organizirana zdravstvena oskrba bolnikov s sladkorno boleznijo.

Struktura Diabetološkega združenja Slovenije je opredeljena s statutom. V njem je med drugim opredeljeno tudi delovanje organov DiabZS. V prihodnjih štirih letih je ožji cilj delovanja implementacija strokovnih smernic za oskrbo bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2. Aktivnosti DiabZS tečejo na treh nivojih:

  • sekundarna raven zdravstvenega varstva – diabetološke ambulante: vzpodbujamo razvoj ustrezno načrtovanih in evaluiranih pilotnih projektov dobre klinične prakse, skrbeli bomo za usklajenost pilotnih projektov in z izsledki seznanjali diabetologe in drugo strokovno javnost.
  • primarna raven zdravstvenega varstva: vzpostavljamo odprto in konstruktivno komunikacijo s kolegi s primarne ravni in oblikujemo načrt za usklajeno oskrbo bolnikov znotraj celotnega zdravstvenega sistema
  • nacionalni nivo: na tem nivoju lahko pomembno vplivamo na razmerja tako znotraj kot tudi izven zdravstvenega sistema, npr. s sodelovanjem pri oblikovanju nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni pri Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije.

Partnerji, s katerimi DiabZS sodeluje, so poleg strokovnih organizacij drugih medicinskih strok (zdravniških, sestrskih, strokovne organizacije lekarniških farmacevtov) tudi Ministrstvo za zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zveza društev diabetikov Slovenije, Zdravniška zbornica Slovenije in farmacevtske družbe. Sodelovanje s partnerji je transparentno in je zavezano izboljšani oskrbi bolnikov s sladkorno boleznijo.