Sladkorna bolezen – povezovanje medicine in humanističnih ved

Celovit priročnik je razdeljen v tri samostojne dele, ki šele skupaj predstavljajo celoto.

   

 1. del: Zdravje in bolezen – vrednote, stališča, kakovost življenja

 2. del: Pristopi v procesu edukacije bolnikov s sladkorno boleznijo

 3. del: Komunikacija, motivacija in doseganje ciljev

 

Vsak del tega priročnika predstavlja celoto posamezne tematike in ponuja tudi 200 tiskanih strani. V okvirčke posameznega dela smo zaobjeli vsebino, ki jo je treba še posebej poudariti in predstavljajo bistvo posameznega članka.

Prvi del priročnika (Zdravje in bolezen – vrednote, stališča in kakovost življenja) opisuje načine soočanja in izkušnje bolnikov z diagnozo sladkorna bolezen, obravnavo bolnika s sladkorno boleznijo ter strategije za izboljšanje. Sestavljen je iz dveh poglavij. Osredotoča se na izkušnjo bolezni in zdravja skozi vrednote posameznika ter oblikovanje stališč do zdravja in bolezni.

Drugi del (Pristopi v procesu edukacije bolnikov s sladkorno boleznijo) je razdeljen na dva poglavja. V prvem sta predstavljena pomen in vloga usposobljenosti zdravstvenih strokovnjakov za izvajanje edukacije, nato sledi poglavje s predstavitvijo neprecenljivih metod in pristopov v procesu edukacije.Podrobno nas seznani s kurikulumom edukacije in kompetenčnim profilom edukatorjev. Velik poudarek je na opisu načrtovanja izobraževalnih programov, učnih stilih, metodah, oblikah edukacije in opolnomočenju. Popelje nas skozi razumevanje tipologije temperamentov, kognitivno-vedenjsko terapijo, uspešno komunikacijo z zahtevnim bolnikom in timu in skupini. Opisuje prepoznavanje depresivnosti, obremenjenosti s sladkorno boleznijo in strahu pred hipoglikemijo pri bolnikih, ki se zdravijo z insulinom.

Tretji del (Komunikacija, motivacija in doseganje ciljev) nam v petih poglavjih predstavi temelje učinkovite oskrbe bolnikov s poudarkom na pomenu komunikacije, motivacije in postavljanja relevantnih ciljev. V prvem poglavju opisujemo breme bolezni in težavnost obravnave. Drugo poglavje je namenjeno opisovanju komunikacije. Tretje poglavje se posveča opisovanju motivacije in doseganja ciljev, četrto je namenjeno stresu, v petem poglavju pa je opisan pomen posameznika in njegovega okolja.

Urednici: mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc.ped. in Mateja Tomažin Šporar, viš.med.ses.

Strokovna recenzentka: dr. Jelka Zaletel, dr.med.

 

Več v priponki + naročilnica