26. Podiplomski tečaj iz hospitalne diabetologije

Objavljeno

Tečaj bo potekal v kletni predavalnici v ambulantnih prostorih kliničnega oddelka za Diabetes (nekdanja Pediatrična klinika), Vrazov trg 1. Kotizacije ni.
 
Prijave sprejemamo do dopolnitve mest na e-naslov: nadan.gregoric@kclj.si ali preko portala ZZS.

Preliminarni program

19.11.2018 (ponedeljek)

8:00-8:30 (30 min): Uvod, uvodni kolokvij (N. Gregorič)
8:30-9:00 (30 min): Diagnoza in klasifikacija sladkorne bolezni (M. Ravnik Oblak)
9:00-9:30 (30 min): Nefarmakološka terapija in edukacija (I. Štotl)
9:30-10:30 (60 min): Peroralna terapija in zdravljenje z zdravili, ki delujejo na inkretinski sistem (J. Zaletel)
10:30-11:00 (30 min): ODMOR
11:00-12:00 (60 min): Vrste insulinov in njihove lastnosti. Tehnični pripomočki in predpisovanje. Načini trajnega zdravljenja z insulinom (V. Urbančič)
12:00-13:30 (90 min): Hiperglikemični sindrom v bolnišnici: urejanje glikemije pri novoodkriti hiperglikemiji, pri sladkorni bolezni, sicer zdravljeni s peroralnimi zdravili, oziroma z insulinom. Sladkorna bolezen in operativni poseg. (V. Urbančič)
13:30-14:00 (30 min): ODMOR
14:00-15:00 (60 min): Diabetična ketoacidoza, diabetični aketotični hiperosmolarni sindrom (N. Gregorič)
15:00-16:00 (60 min): Bolnik s sladkorno boleznijo v urgentni internistični ambulanti. Ukrepanje pri hipoglikemiji. (M. Tomažič)

20.11.2018 (torek)

14:00-15:00 (60 min): Reševanje primerov z udeleženci (S. Ferjan)
15:00-15:30 (30 min): Posebnosti hospitalne obravnave bolnika s sladkorno boleznijo tipa 1 (A. Skvarča)
15:30-16:00 (30 min): S steroidi povzročena sladkorna bolezen (M. Vrtovec)

21.11.2018 (sreda)

14:00-14:30 (30 min): Hospitalna diabetološka konziliarna služba + primeri. (Š. Volčanšek)
14:30-15:00 (30 min): Odpust bolnika s sladkorno boleznijo iz bolnišnice in ambulantna oskrba (M. Lunder)
15:00-15:00 (30 min): Urejanje glikemije v intenzivni enoti in perioperativno. (N. Gregorič)
15:30-16:00 (30 min): Reševanje primerov (N. Gregorič)
16:00-16:30 (30 min): Preizkus znanja in diskusija (N. Gregorič)

ORGANIZATOR: KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, UKC Ljubljana
VODJA TEČAJA: Nadan Gregorič

Gradiva za tečaj:

– Nefarmakološka terapija in edukacija

– Peroralna terapija in zdravljenje z zdravili, ki delujejo na inkretinski sistem

Insulinske sheme

Hiperglikemični sindrom v bolnišnici

Sladkorni bolnik in operacija

Bolnik se ne hrani

Diagnoza in etiologija sladkorne bolezni

Multifatorsko zdravljenje sladkorne bolezni

Akutni zapleti sladkorne bolezni

Erektilne motnje

Posebnosti hospitalne obravnave bolnika s sladkorno boleznijo tipa 1

Written by: Iztok Štotl