Na naših straneh so odslej na voljo tudi nove slovenske smernice za diagnostiko in zdravljenje diabetične retinopatije:

Smernice za diagnostiko in zdravljenje diabetične retinopatije – priporočila 2017

Smernice za diagnostiko in zdravljenje diabetične retinopatije – Zbornik 2017

Smernice za diagnostiko in zdravljenje diabetične retinopatije nadomeščajo Smernice iz leta 2010.

Priporočila Smernic za diagnostiko in zdravljenje diabetične retinopatije so usklajena z mnenjem članov strokovnega odbora.

Priporočila Smernic za diagnostiko in zdravljenje diabetične retinopatije so bila sprejeta na sestanku Razširjenega strokovnega kolegija za oftalmologijo dne 20. Septembra 2017.

Smernice za diagnostiko in zdravljenje diabetične retinopatije so v celoti objavljene na spletni strani Združenja za oftalmologijo SZD:

http://www.zos-szd.si