Navodila za predpisovanje obnovljivih receptov iz leta 2011 so na voljo v majski številki biltena ZZZS – Recept – stran 106.

– Obnovljivi recept je namenjen zavarovanim osebam, za katere zdravnik presodi, da odgovorno in zavzeto sodelujejo pri zdravljenju z zdravili, izdanimi na obnovljivi recept, ki so seznanjene z režimom izdaje obnovljivega recepta in se z njim strinjajo.

– Zdravnik mora v strokovnem delu receptnega obrazca dopisati repetatur ali ponovi, poleg tega pa mora s številko in besedo označiti število ponovitev. Za štirikratno izdajo (prva in tri ponovitve) se označi repetatur 3x (trikrat) ali ponovi 3x (trikrat).

– Obnovljivi recept (receptni obrazec) ostane v lekarni, v kateri bo zavarovana oseba prvič dvignila zdravila, zato bo morala po vsa naslednja izdana zdravila v isto lekarno (lokacijo, lekarniško enoto).

– Sistem on-line omogoča vpogled v vsa izdana zdravila in živila. Zdravila, izdana na obnovljivi recept, so posebej označena.

– Zamenjava pred izekom veljavnosti recepta …  v strokovnem delu recepta za novo zdravilo zapiše, da preklicuje izdajo predhodno predpisanega zdravila na obnovljivi recept skupaj z navedbo, na katero zdravilo se preklic nanaša. Ob tem zavarovani osebi naroči, da dvigne zdravila, predpisana na novi recept, v isti lekarni, ali pa o ukinitvi obnovljivega recepta sam obvesti lekarno. Farmacevt v lekarni mora predhodni recept predčasno zaključiti.

– Če zdravnik zdravilo ukine pred iztekom obnovljivega recepta in zavarovani osebi ne predpiše novega zdravila, mora o tem obvestiti lekarno.