ZZZS

Doplačevanje testnih trakov

by Iztok Štotl on

Spoštovani člani Diabetološkega združenja Slovenije.

Na sestanku koordinativne skupine Nacionanega programa za obvladovanje sladkorne bolezni 2010-2020, ki je potekal 6.6.2012, smo kot posebej perečo zaznali problematiko glede izdajanja testnih trakov za določanje glukoze.Interventni zakon je namreč znižal ceno za testne trakove, kot jo plačuje ZZZS. Pri nekaterih dobaviteljih medicinskih pripomočkov (lekarne in drugi pooblaščeni dobavitelji) so zato po uveljavitvi tega zakona bolnikom pričeli zaračanavati doplačilo ob izdaji testnih trakov, nekateri dobavitelji pa so izdajo testnih trakov pogojevali tudi s podpisom izjave, da bolniki tega stroška ne bodo uveljavljali pri ZZZS. Na sestanku smo se dogovorili, da se v nekaj dneh zberejo vse za bolnike potrebne informacije in se jim jih čim uspešnejše posreduje.

Pripenjam odgovor s strani ZZZS, ki bo vsa dolačila posameznikom povrnil, zapisan je tudi postopek. Poleg tega je posebej pomembno, da bodo vračila možna, tudi če je bolnik podpisal izjavo, da teh stroškov nebo uveljavljal pri ZZZS.

Seznam lekarn v katerih so MTP za bolnike s sladkorno boleznijo brez doplačil.

Ugotovljeno je bilo tudi, da so nekateri dobavitelji pogojevali izdajo testnih trakov z menjavo tipa oziroma proizvajalca merilnika za glukozo. V medijih bo opozorjeno, da mora biti bolnik (ozirma druga oseba, ki mu meri krvni slakdor doma) za ravnanje z merilnikom usposobljen; če bolnik pravilnega ravnanja z merilnikom ni vešč, lahko to privede do napačno izmerjenih vrednosti krvnega sladkorja, kar ima lahko škodljive posledice za zdravljenje sladkorne bolezni.

Nadaljnje  obveščanje bolnikov bo potekalo preko medijev in preko Zveze društev diabetikov Slovenije ter njihovih društev.
Jelka Zaletel, predsednica Diabetološkega združenja Slovenije

Poraba sredstev v letu 2011

by Iztok Štotl on

Porast bolnikov s sladkorno boleznijo in vse kompleksnejše oblike ter načini zdravljenja – kako se je poraba sredstev gibala v letu 2011 ? Aktualne podatke sta posredovala Jurij Fürst in mag. Alenka Sintič, ZZZS. Predstavljeni so bili tudi na aprilskem srečanju Združenja endokrinologov Slovenije. Vredno pozornosti!

Stroški za diabetes v Sloveniji: Zdravila – Jurij Fürst

Stroški za diabetes v Sloveniji: Medicinsko tehnični pripomočki – mag. Alenka Sintič

Pripravila Jelka zaletel

Obnovljivi recepti za kronično terapijo

by Iztok Štotl on

Navodila za predpisovanje obnovljivih receptov iz leta 2011 so na voljo v majski številki biltena ZZZS – Recept – stran 106.

– Obnovljivi recept je namenjen zavarovanim osebam, za katere zdravnik presodi, da odgovorno in zavzeto sodelujejo pri zdravljenju z zdravili, izdanimi na obnovljivi recept, ki so seznanjene z režimom izdaje obnovljivega recepta in se z njim strinjajo.

– Zdravnik mora v strokovnem delu receptnega obrazca dopisati repetatur ali ponovi, poleg tega pa mora s številko in besedo označiti število ponovitev. Za štirikratno izdajo (prva in tri ponovitve) se označi repetatur 3x (trikrat) ali ponovi 3x (trikrat).

– Obnovljivi recept (receptni obrazec) ostane v lekarni, v kateri bo zavarovana oseba prvič dvignila zdravila, zato bo morala po vsa naslednja izdana zdravila v isto lekarno (lokacijo, lekarniško enoto).

– Sistem on-line omogoča vpogled v vsa izdana zdravila in živila. Zdravila, izdana na obnovljivi recept, so posebej označena.

– Zamenjava pred izekom veljavnosti recepta …  v strokovnem delu recepta za novo zdravilo zapiše, da preklicuje izdajo predhodno predpisanega zdravila na obnovljivi recept skupaj z navedbo, na katero zdravilo se preklic nanaša. Ob tem zavarovani osebi naroči, da dvigne zdravila, predpisana na novi recept, v isti lekarni, ali pa o ukinitvi obnovljivega recepta sam obvesti lekarno. Farmacevt v lekarni mora predhodni recept predčasno zaključiti.

– Če zdravnik zdravilo ukine pred iztekom obnovljivega recepta in zavarovani osebi ne predpiše novega zdravila, mora o tem obvestiti lekarno.