ZES

Šola o boleznih ščitnice 2017

by Iztok Štotl on

PODIPLOMSKA ŠOLA ZA ZDRAVNIKE

Hotel Plesnik, Logarska dolina, 12-13.5.2017.

PROGRAM:

Petek, 12. maj 2017

14.00 – 14.40 Sprejem udeležencev, razdelitev gradiva

14.40 – 15.00 Edvard Pirnat: Prepoznavanje ščitničnih bolezni

15.00 – 15.20 Blaž Krhin: Kakovostna laboratorijska diagnostika ščitničnih bolezni

15.20 – 15.40 Simona Gaberšček: Vloga joda pri uravnavanju velikosti in delovanja ščitnice

15.40 – 16.00 Simona Gaberšček: Golša in incidentalom v ščitnici

16.00 – 16.20 Katica Bajuk Studen: Boleča ščitnica

16.20 – 16.40 Marko Hočevar: Rak ščitnice

16.40 – 17.00 Odmor

17.00 – 17.20 Katja Zaletel: Avtoimunske bolezni ščitnice

17.20 – 17.40 Polona Jaki Mekjavić, Simona Gaberšček: Ščitnična orbitopatija

17.40 – 18.00 Edvard Pirnat: Zdravljenje z radiojodom

18.00 – 18.20 Katja Zaletel: Motnje delovanja ščitnice zaradi presežka joda

18.20 – 18.40 Sergej Hojker: Obravnava tirološkega bolnika

19.30 Večerja

Sobota, 13. maj 2017

9.00 – 11.30 Delavnice (udeleženci se razdelijo v štiri skupine, ki se menjavajo tako, da se vsi udeleženci udeležijo vseh delavnic)

(A) Palpacija in ultrazvok ščitnice (Katja Zaletel)

(B) Triaža in telefonski posveti – prikaz dosedanjih izkušenj (Simona Gaberšček)

(C) Prikaz diagnostičnih postopkov v tirologiji (Edvard Pirnat, Davorin Zupanc)

(D) Tirološka diagnoza na prvi pogled (Sergej Hojker)

11.30 – 12.30 Skupno reševanje kliničnih primerov (Katica Bajuk Studen, Sergej Hojker, Simona Gaberšček, Edvard Pirnat, Katja Zaletel)

12:30 Kosilo

Podiplomska šola je namenjena vsem zdravnikom, ki želijo poglobiti znanje o prepoznavanju in zdravljenju ščitničnih bolezni ter o vodenju bolnikov s ščitnično boleznijo. Število udeležencev je omejeno na 30. Kotizacija znaša 100 EUR. Kotizacija vključuje predavanja, gradivo, bivanje in prehrano.

Prijavite se do 30. aprila 2017 izr. prof. dr. Simoni Gaberšček, dr. med.:

e-pošta za prijavo: simona.gaberscek@gmail.com.

Po potrditvi prijave nakažite kotizacijo na račun:

Slovensko združenje za nuklearno medicino

Transakcijski račun 020140253200422

Redni strokovni sestanek ZES – marec 2017

by Iztok Štotl on

Kongresni center Rogaška Slatina, 10. – 11. marec 2017

PROGRAM

PETEK 10. 3. 2017

15.00 Otvoritev razstave

15.30 – 17.00 Avtonomna nevropatija – od razpoznave do zdravljenja

Predsedujoča: Vilma Urbančič

Uvod – diabetična nevropatija v številkah (Vilma Urbančič)

Diagnostika diabetične avtonomne nevropatije (Aleš Pražnikar)

Pristop k bolniku s kardiovaskularno avtonomno nevropatijo (Bernard Meglič)

Avtonomna nevropatija prebavil (Matjaž Koželj)

17.00 – 17.30 Premor

17.30 – 18.30 Incidentalomi nadledvičnic – predstavitev evropskih smernic

Predsedujoč: Tomaž Kocjan

Uvod: pomen in epidemiologija incidentalomov nadledvičnic (Tomaz Kocjan)

Slikovne preiskave nadledvičnic (Barbara Rus Gadžijev)

Endokrinološka obravnava incidentalomov (Mojca Jensterle Sever)

Kdaj operativno zdravljenje in kdaj sledenje incidentalomov (Kristina Groti Resman)

18.30 VOLITVE 2017

18.50 – 19.50 Satelitski simpozij Eli Lilly: Trulicity – prva izbira med zdravili v obliki injekcij

Predsedujoča: Maja Navodnik Preložnik

Pregled podatkov o učinkovitosti in varnosti (Aleš Skvarča)

Trulicity – oblikovan z mislijo na bolnika (Vilma Urbančič Rovan)

Večerja 20.00 – 21.30

 

SOBOTA 11. 3. 2017

Jutranji tek ob 7:15

9.00 – 10.00 Proste teme

Predsedujoča: Katja Zaletel

Bazedovka malo drugače (Mojca Mir)

Vpliv hipertiroze na mikrocirkulacijo kože pri bolnikih z bazedovko (Nataša Bedernjak Bajuk)

Obravnava bolnikov z nodusom v ščitnici (Katica Bajuk Studen)

10.00 – 10.30 Premor

10.30 – 11.30 Proste teme

Predsedujoča: Maja Ravnik Oblak

Telesna dejavnost pri bolnikih z bolezensko debelostjo – rezultati pilotske raziskave (Iztok Štotl)

Vpliv polimorfizmov DEPTORJA na nastanek poznih zapletov pri bolnikih s SBT2 (Jasna Klen)

Pristop k zdravljenju steroidne sladkorne bolezni (Matjaž Vrtovec)

11.30 – 12.30 Satelitski simpozij Novo Nordisk

Predsedujoči: Aleš Skvarča

How a fixed-ratio combination of insulin degludec and liraglutide can overcome barriers to treatment intensification in a single daily injection (Roger Lehmann)

12.30 – 12.45 Strokovno-organizacijski sestanek

Prihodnja strokovna srečanja

Predlogi tem za naslednji sestanek ZES

13.00 – 14.00 Kosilo
Predsednica ZES: Prof. dr. Marija Pfeifer, dr. med.

Ljubljana, 8. 3. 2017

Tečaj oskrbe diabetičnega stopala – 2016

by Iztok Štotl on

Oskrba diabetičnega stopala

Tečaj za medicinske sestre in zdravstvene tehnike

Hotel Cerkno, 11. in 12.11.2016

Program

Petek, 11.11.2016

08:30 Registracija
09:00 Pozdrav in uvod v šolo.
V.Urbančič
09:15 Kaj je kaj.
Moderator: A.Blinc

09:15 Sladkorna bolezen in kronični zapleti
V.Urbančič

09:30 Anatomija stopala in noge
V.Urbančič

09:45 Diabetična noga – epidemiologija, etiopatogeneza in klasifikacija
V. Urbančič

10:15 Odmor s kavo
10:45 Razjeda na nogi – etiopatogeneza in zdravljenje
Moderator: K.Schara

10:45 Periferna žilna bolezen in diabetična noga
A. Blinc

11:10 Zvišan plantarni pritisk, metode razbremenitve
K.Schara

11:30 Razjeda na nogi – konzervativno zdravljenje
K.Schara, V. Urbančič

12:00 Razjeda na nogi – kirurško zdravljenje
N. Alikadić

12:30 Kosilo
14:00 Presejalni test
Moderator: V.Urbančič

14:00 Teoretično o presejalnem testu
V. Urbančič

14:15 Presejalni test – izvedba
M.Slak, M.Garbas

15:15 Ocena arterijske prekrvitve
M.Slak, M.Garbas

16:15 Odmor s kavo
16:45 Razno

16.45 Asepsa in antisepsa, ukrepi za obvladovanje MRSA in drugih odpornih bakterij
S. Vujičić

17:05 Obutev za sladkornega bolnika
U. Zupanc

17:25 Nevropatična bolečina
A. Pražnikar

17:45 Celostna obravnava bolnika z diabetično nogo
V. Urbančič

19:00 Večerja

Sobota, 12.11.2016 – Delavnice

09:00 Nega nog in posebnosti pedikure pri sladkornem bolniku
M. Slak

10:00 Bolniki iz ambulante v sliki in besedi I. (bolniki brez razjede)
S.Ferjan, M.Slak, M.Garbas

11:00 Odmor s kavo

11:30 Sodobne obloge za rane – klasifikacija in uporaba
M. Slak, N.Alikadić

12:30 Bolniki iz ambulante v sliki in besedi II. (bolniki z razjedo)
V.Urbančič, N.Alikadić, M.Slak, M.Garbas

13:30 Preizkus znanja in zaključek tečaja, kosilo

Prijava.

Kotizacija za tečaj znaša 300 € + DDV in vključuje udeležbo na
predavanjih, kavo in prigrizke med odmori, kosilo v petek in soboto ter
večerjo v petek. Vsak udeleženec dobi tudi priročnik Oskrba diabetičnega
stopala – 3 izdaja, na zgoščenki.
Prenočišče v hotelu Cerkno ni vključeno v kotizacijo. Rezervira si ga
sami, podrobnosti so na domači strani.

Prijave za tečaj sprejemamo do zasedbe mest po elektronski pošti na naslov
vilma.urbancic@gmail.com.

Organizator:

Združenje endokrinologov Slovenije – Delovna skupina za diabetično nogo

in

Slovensko osteološko društvo

Redni strokovni sestanek Združenja endokrinologov Slovenije

Kongresni center Unior Zreče, 21. – 22. oktober 2016

PROGRAM

PETEK 21. 10. 2016

15.00 Otvoritev razstave

16.00 – 17.45 Psihiatrične bolezni, terapija in presnovne motnje

Predsedujoča: Aleš Skvarča, Tomaž Kocjan

Sladkorna bolezen in duševne motnje (Maja Ravnik Oblak)

Optimalno zdravljenje nekaterih akutnih psihiatričnih stanj pri hospitaliziranih internističnih bolnikih (Marko Vrbnjak)

Elektrolitske motnje pri farmakološkem psihiatričnem zdravljenju (Antonela Sabati Rajić)

Izbira najprimernejšega psihiatričnega zdravljenja pri osebah s sladkorno boleznijo (Sveto Vitorovič)

Razprava

17.45 – 18.00 Priporočila za zaščito kosti bolnic z rakom dojke in bolnikov z rakom prostate na dopolnilnem hormonskem zdravljenju.  Tomaž Kocjan

18.00 – 18.30 Premor

18.30 – 19.30 Satelitski simpozij NovoNordisk

Predsedujoča: Draženka Pongrac Barlovič

Sladkorna bolezen in stopnje kronične ledvične bolezni – kako ukrepati? ( Radovan Hojs)

Večerja 20.00 – 21.30

 

SOBOTA 22. 10. 2016

9.00 – 10.45 Proste teme

Predsedujoča: Maja Ravnik Oblak

DOBER STIK je pomemben za uspešno komunikacijo med pacientom in zdravnikom – uporabimo moč zrcalnih nevronov (Lidija Pohar)

Pozni zapleti in genetski dejavniki pri bolnikih s SB tipa 2 (Jasna Klen)

Gestacijski diabetes in peroralno zdravljenje – pregled objav in trenutna priporočila (Draženka Pongrac Barlovič)

Pristop k zdravljenju bazedovke (Katja Zaletel)

E-karton sladkornega bolnika (Metka Epšek Lenart)

10.45 – 11.15 Premor

11.15 Satelitski simpozij Amgen

Predsedujoč: Andrej Zavratnik

Zaviralci PCSK9 – od znižanja ravni LDL holesterola do zmanjšanja pogostosti srčno-žilnih zapletov (Aleš Blinc)

Denosumab v zdravljenju osteoporoze – prvih 10 let (Tomaž Kocjan)

12.15 Strokovno-organizacijski sestanek

Poročilo o delu ZES (predsednik, tajnik, blagajnik)

Volitve

Prihodnja strokovna srečanja

Predlogi tem za naslednji sestanek ZES

13.00 – 14.00 Kosilo

 

Predsednica ZES

Prof. dr. Marija Pfeifer, dr. med.

Ljubljana, 10. 9. 2016

Slovensko združenje za nuklearno medicino organizira:

PODIPLOMSKO ŠOLO ZA ZDRAVNIKE – BOLEZNI ŠČITNICE

v Hotelu Plesnik v Logarski dolini, od 13. do 14. maja 2016.

Podiplomska šola je namenjena vsem zdravnikom, ki želijo poglobiti znanje o prepoznavanju in zdravljenju ščitničnih bolezni ter o vodenju bolnikov s ščitnično boleznijo. Število udeležencev je omejeno na 30. Kotizacija znaša 100 EUR in vključuje predavanja, gradivo, bivanje in prehrano.

Prijavite se lahko do 30. aprila 2016 izr. prof. dr. Simoni Gaberšček, dr.med. na elektronsko pošto simona.gaberscek@gmail.com.

Po potrditvi vaše prijave vas prosimo, da nakažete kotizacijo na račun:
Slovensko združenje za nuklearno medicino, transakcijski račun 020140253200422.

PROGRAM:

Petek, 13. maj 2016

14.00 – 14.40 Sprejem udeležencev, razdelitev gradiva
14.40 – 15.00 Sergej Hojker: Epidemiologija ščitničnih bolezni v Sloveniji
15.00 – 15.20 Edvard Pirnat: Prepoznavanje ščitničnih bolezni
15.20 – 15.40 Blaž Krhin: Kakovostna laboratorijska diagnostika ščitničnih bolezni
15.40 – 16.00 Simona Gaberšček: Vloga joda pri uravnavanju velikosti in delovanja
ščitnice
16.00 – 16.20 Simona Gaberšček: Golša, incidentalom in boleča ščitnica
16.20 – 16.40 Marko Hočevar: Rak ščitnice

16.40 – 17.00 Odmor

17.00 – 17.20 Katja Zaletel: Avtoimunske bolezni ščitnice
17.20 – 17.40 Polona Jaki Mekjavić: Ščitnična orbitopatija
17.40 – 18.00 Edvard Pirnat: Zdravljenje z radiojodom
18.00 – 18.20 Katja Zaletel: Motnje delovanja ščitnice zaradi presežka joda
18.20 – 18.40 Sergej Hojker: Tirološki bolnik v ambulanti izbranega zdravnika

19.30 Večerja

Sobota, 14. maj 2016

9.00 – 11.30 Delavnice (udeleženci se razdelijo v štiri skupine, ki se menjavajo tako, da se vsi udeleženci udeležijo vseh delavnic)

(A) Palpacija in ultrazvok ščitnice (Katja Zaletel)
(B) Triaža in telefonski posveti – prikaz dosedanjih izkušenj (Simona
Gaberšček)
(C) Prikaz diagnostičnih postopkov v tirologiji (Edvard Pirnat)
(D) Tirološka diagnoza na prvi pogled (Sergej Hojker)

11.30 – 12.30 Skupno reševanje kliničnih primerov (Sergej Hojker, Simona Gaberšček, Polona Jaki Mekjavić, Edvard Pirnat, Katja Zaletel)

12:30 Kosilo

Dan ščitnice 2016

by Iztok Štotl on

Veliko ljudi ima težave zaradi nepravilnega delovanja ščitnice in v zadnjih letih so se spremenila strokovna priporočila glede diagnostike in zdravljenja različnih bolezni ščitnice.

Srečanje je namenjeno vsem ki se ukvarjamo z diagnostiko in zdravljenjem bolnikov z boleznimi ščitnice. To so družinski zdravniki, pediatri, tirologi, endokrinologi, kirurgi, citologi in patologi.

Letos se bomo v času tedna ščitnice v sredo 25.5.2016 zbrali na strokovnem srečanju Dan ščitnice, ki bo potekalo v predavalnici v Stavbi C Onkološkega inštituta s pričetkom ob 9. uri in ga organizirata Onkološki inštitut in Klinični center.

Kotizacije ne bo. Udeleženci  simpozija bodo pridobili kreditne točke ZZS.

Prosimo, da udeležbo na srečanju prijavite na spletnem naslovu:

http://www.domusmedica.si/dogodki/dan—itnice/7119–32576

Program:

9.00 Glavna vizita Latentna hipotiroza
9.15 Janez Zaveljcina, dr.med., spec. Ali zvišan TSH res pomeni ščitnično bolezen?
9.30 Mag. Blaž Krhin, spec.med.biokem. Dejavniki, ki vplivajo na laboratorijsko določitev koncentracije TSH in ščitničnih hormonov
9.45 Doc. dr. Zaletel Katja, dr.med., spec. Vpliv zdravil na laboratorijski izvid ščitničnih hormonov
10.00 Dr. Ajda Biček, univ.dipl.mikr. Referenčne vrednosti TSH in ščitničnih hormonov pri slovenski populaciji
10.15 Odmor za kavo in  piškot (10.15-10.30)
10.30 Glavna vizita Nosečnica po tiroidektomiji
10.45 Prof. dr. Simona Gaberšček, dr.med., spec. Ustreznost zdravljenja hipotiroze
11.00 Prof.dr. Nikola Bešić, dr.med., spec. Zavorno zdravljenje s ščitničnimi hormoni
11.15 Mag. Nataša Bedernjak Bajuk, dr.med., spec. Dejavniki, ki vplivajo na prekrvitev v ščitnici
11.30 Doc. dr. Edvard Pirnat, dr.med., spec. Vpliv jodne preskrbe na značilnosti avtonomnega tkiva v ščitnici
11.45 Odmor za kavo in  piškot (11.45-12.15)
12.15 Glavna vizita Bolnik z rastjo benigne golše
12.30 Asist. dr. Katica Bajuk Studen, dr.med., spec. Bolnik z nodusom v tirološki ambulanti
12.45 Asist. Tomaž Štupnik, dr.med., spec. Evolucija kirurgije benigne golše
13.00 Asist.dr. Barbara Perić, dr.med., spec. Substernalna golša
13.15 Barbara Vidergar, dr.med., spec. Sledenje bolnikov z mikrokarcinomom ščitnice
13.30 Kosilo (13.30-14.30)
14.30 Glavna vizita Folikularna neoplazma ščitnice pri otroku
14.45 Sandra Jezeršek, dr.med., spec. Klasifikacija po Bethesdi in tveganje za  raka ščitnice
15.00 Davorin Zupanc, dipl. biol. Citološka slika sumljivih nodusov pri otrocih
15.15 Olga Blatnik, dr.med., spec. Folikularni tumor nejasnega malignega potenciala
15.30 Prof.dr. Marko Hočevar, dr.med., spec. Katere bolnike lahko samo sledimo
15.45 Odmor za sladoled  (15.45-16.00)
16.00 Prim.mag. Damijan Bergant, dr.med., spec.  Špela Sitar, univ.dipl.prav. Genetsko svetovanje sorodnikov bolnikov z medularnim rakom ščitnice – pravni in drugi vidiki
16.15 Doc. dr. Magdalena Avbelj Stefanija, dr.med., spec. Rak ščitnice pri otrocih
16.30 Andrej Vogrin, dr.med., spec. Radiološke preiskave pri sumu na raka ščitnice
16.45 Asist.dr.Nebojša Glumac, dr.med., spec. Pooperativnihipoparatiroidizem
17.00 Doc.dr. Andraž Perhavec, dr.med., spec. Zapleti po limfadenektomiji

 

Popotnica sladkornemu bolniku

by Iztok Štotl on

Da bi uspešno preprečevali oziroma zmanjšali amputacije in invalidnost sladkornih bolnikov smo v sodelovanju z EASD (European Association for the Study of Diabetes), ortopedsko kliniko in ZES (Zveza endokrinologov Slovenije) pripravili program za zdravnike družinske medicine, zdravnike v refenenčnih ambulantah in mlajše kolege diabetologe in njihove medicinske tehnike.

Program je zasnovan praktično, v smislu delavnice. Licenčne točke: v pridobivanju.

Kotizacija: 50 eur.

Datum delavnice: sobota, 24.9.2016

Kraj delavnice : Kongresni Center GH Bernardin

Prijave zbira: irismarolt@gmail.com

Program:

09.00 – 09.10 Uvod in pozdrav

09.10 -09.30 Sladkorna bolezen tipa 2, I. Marolt

9.30 – 10.00 : Diabetična noga: odkrivanje, razločevanje različnih oblik in posledice, V. Urbančič

10.00 – 10. 20 Značilnosti in zdravljenje ishemičnega stopala, K. Kerin

10.20 – 10.40 Boleče ali neboleče diabetično stopalo, I. Marolt

10.40 -11.00 Zdravljenje nevropatskega stopala z ali brez rane, K. Schara

11.10 – 11.30 Odmor s kavo

11.30 – 13.00 Presejanje in klasifikacija. Kako prepoznati motnjo v prekrvitvi in kaj storiti., V. Urbančič , K. Kerin, M. Slak

13.00 – 13.15 Vprašanja in odgovori

13.15 – 14.30 Kosilo

14.30- 16.00 Primeri obravnav diabetičnega stopala iz vsakodnevne prakse, K. Schara, I. Marolt, S. Mankoč

16.00 – 18.00 Predstavitve vaših primerov, druženje s strokovnjaki in prijazno preverjanje znanja

 

Iris Marolt (Specialistična ambulanta za diabetike v Kopru) in Karin Schara (Ortopedska klinika v Ljubljani).

Delavnica bo potekala pod okriljem EASD.

 

Spomladansko srečanje ZES

by Iztok Štotl on

Redni strokovni sestanek Združenja endokrinologov Slovenije
Kongresni center Sava Rogaška Slatina, 18. – 19. marec 2016

PROGRAM

PETEK 18. 3. 2016

15.00 Otvoritev razstave
15.30 – 17.00 Sladkorna bolezen tipa 2 in srčno-žilni izidi

Predsedujoča: Draženka Pongrac Barlovič

Zdravljenje hiperglikemije in srčno-žilni izidi (Draženka Pongrac Barlovič)
Najnovejše raziskave s področja arterijske hipertenzije in bolnik s sladkorno boleznijo  (Jana Brguljan Hitij)
Novosti o zdravljenju hiperlipidemije in o antiagregacijski terapiji pri bolniku s sladkorno boleznijo (Tjaša Vižintin Cuderman)

17.00 – 17.30 Premor
17.30 – 18.50 Glukokortikoidna osteoporoza – predlog novih smernic

Predsedujoča: Marija Pfeifer

Glukokortikoidi in kost (Janez Preželj)
Glukokortikoidna osteoporoza – koga zdraviti? (Tomaž Kocjan)
Glukokortikoidna osteoporoza – kako zdraviti? (Mojca Jensterle Sever)

18.50 – 19.35 Satelitski simpozij NovoNordisk: Improving patients‘ outcomes beyond glycaemic control

Predsedujoči: Aleš Skvarča

Overcoming the psychosocial barriers to diabetes self-management: results from the DAWN2 study (Richard Holt)
Addressing patients’ needs with insulin Degludec (Richard Holt)

Večerja 20.00

SOBOTA 19. 3. 2016

Jutranji tek ob 7:15
9.00 – 10.00 Proste teme

Predsedujoča: Maja Ravnik Oblak

Zvišani lipidi pri nosečnici z gestacijskim diabetesom (prikaz primera) (Vanda Kostevc Zorko, Matija Cevc)
Kako v resnici obravnavamo glikemijo v bolnišnici (Jana Makuc, Katja Ravber, Tajda Keber)
Mladi bolnici s tumorjem nadledvičnic – prikaz 2 primerov (Mitja Krajnc)
Ali bolnika s papilarnim mikrokarcinomom bolj ogroža bolezen ali kirurg? (Nikola Bešić)

10.00 – 10.30 Premor
10.30 – 11.45 Diabetična noga

Predsedujoča: Vilma Urbančič

Amputation rates in diabetes in OECD countries: how does Slovenia compare according to new agreed definitions. (Fabrizio Carinci)
Najpogostejši vzroki amputacij pri bolnikih s sladkorno boleznijo v UKC Ljubljana v letu 2015 (Marjeta Tomažič, Simona Ferjan)
Charcotovo stopalo ali osteomielitis? Prikaz primera (Maja Ravnik Oblak)
Charcotovo stopalo ali osteomielitis? Diagnostične dileme (Karin Schara)

11.45 – 12.45 Satelitski simpozij MSD:

Predsedujoči: Mitja Krajnc

Evolving role of sitagliptin after TECOS study results (Richard David Carr)

12.30 – 12.45 Strokovno-organizacijski sestanek

Kodeks medicinske deontologije – Etični kodeks
Prihodnja strokovna srečanja
Predlogi tem za naslednji sestanek ZES

13.00 Kosilo

Predsednica ZES
Prof. dr. Marija Pfeifer, dr. med. Ljubljana, 8. 3. 2016

Jesenski strokovni sestanek ZES

by Iztok Štotl on

Kongresni center Zreče, 13. – 14. november 2015

 

PETEK 13. 11. 2015

15.00 Otvoritev razstave

15.30 – 17.00 Funkcionalna inzulinska terapija (FIT)

Predsedujoči: Aleš Skvarča

Glavni principi in izvedba edukacije FIT (Andrej Zavratnik)

Kdo je fit za FIT? (Aleš Skvarča)

Posebnosti vodenja v obdobju nosečnosti (Marjeta Tomažič)

FIT kot način opolnomočenja bolnika (Milivoj Piletič)

Centralizacija ali decentralizacija izvajanja edukacije FIT? (Andrej Zavratnik; Milivoj Piletič ; Marjeta Tomažič)

Razprava

17.00 – 17.30 Premor

17.30 – 19.00 Kako predati bolnike iz pediatrične obravnave endokrinologu za odrasle (Tranzicija)

Predsedujoča: Tadej Battelino, Mojca Jensterle Sever

Bolniki s hipopituitarizmom in pomanjkanjem STH (Primož Kotnik; Marija Pfeifer)

Bolniki s hipogonadizmom (Magdalena Avbelj; Kristina Groti Resman)

Bolniki s kongenitalno adrenalno hiperplazijo ( Urh Grošelj; Tomaž Kocjan)

19.00 – 20.00 Satelitski simpozij: Lillyjevih 60 minut za diabetes

Predsedujoči: Andrej Janež

Biosimilarji, biološko podobna zdravila – koncept, registracijski postopek, Lilly insulin glargin (Borut Štrukelj)

Abasaglar – klinični razvoj in farmakokinetske študije (Nataša Pitz)

Abasaglar – klinične študije faze 3 (Rajko Svilar)

Razprava

20.00 – 21:30 Večerja

SOBOTA 14. 11. 2015

Jutranji tek ob 7:15

9.00 – 10.30 Proste teme 1

Predsedujoča: Maja Ravnik Oblak

Genetski polimorfizmi in sladkorna bolezen tipa 2 (Jasna Klen)

Euglikemična diabetična ketoacidoza ob zdravljenju z SGLT-2 inhibitorji (Maja Navodnik Preložnik)

Uporabnost hiperbarične komore za bolnike s SB (Žarko Finderle)

Smernice za vodenje bolnika s sladkorno boleznijo tipa 1 v posebnih okoliščinah (akutne bolezni, podaljšana teščost, operacija, potovanja, vožnja z avtomobilom) (Matjaž Vrtovec)

10.30 – 11.00 Premor

11.00 – 12.00 Proste teme 2

Predsedujoča: Marija Pfeifer

Presnovne spremembe v nosečnosti (Sergej Pirkmajer)

Nova tarčna zdravila za zdravljene osteoporoze (Janez Preželj)

Telemedicinsko spremljanje sladkornih bolnikov – naše izkušnje (Metka Epšek, Marjana Predikaka)

12.00 – 12.45 Satelitski simpozij Boehringer Ingelheim

Predsedujoči: Andrej Janež

Raziskave kardiovaskularnih izidov pri zdravljenju sladkorne bolezni tipa 2 s SGLT2 inhibitorji (Andrej Janež, Andrej Zavratnik) (45 min)

12.45 – 13.00 Strokovno-organizacijski sestanek

Bodoča strokovna srečanja

Predlogi tem za naslednji sestanek ZES

13.00  – 14:00 Kosilo