ZES

Jesensko srečanje ZES – 2017

by Iztok Štotl on

Redni strokovni sestanek Združenja endokrinologov Slovenije bo potekal v Kongresnem centru Unior Zreče, 17. – 18. novembra 2017.

Kotizacije ni, vljudno vabljeni.

PROGRAM

PETEK 17. 11. 2017

15.00 Otvoritev razstave

16.00 – 17.15 Drugi tir v diabetologiji.

Predsedujoči: Andrej Janež

Sulfonilsečnine (Draženka Pongrac Barlovič)
DPP-4 zaviralci (Simona Ferjan)
SGLT-2 zaviralci (Mojca Lunder)
GLP-1 agonisti (Matjaž Vrtovec)

17.15 – 17.45 Premor

17.45 – 18.45 Turnerjev sindrom – celostni pristop

Predsedujoča: Marija Pfeifer

Uvod – nove smernice (Marija Pfeifer)
Pediatrična endokrinološka obravnava bolnic s Turnerjevim sindromom (Magdalena Avbelj)
Kardiološka obravnava bolnic s Turnerjevim sindromom (Katja Prokšelj)
Bolnice s Turnerjevim sindromom in reprodukcija (Bojana Pinter)

18.45– 19.30 Satelitski simpozij Merck

Predsedujoči: Andrej Janež

Metformin – 60 let klinične uporabe (Andrej Janež)

Večerja 20.00

SOBOTA 18. 11. 2017

9.00 – 10.00 Proste teme I

Predsedujoča: Katja Zaletel

Povzetek slovenskih smernic diagnostike in zdravljenja diferenciranega raka ščitnice (Nikola Bešić)
Vloga laboratorijske diagnostike pri obravnavi ščitničnih bolezni (Katja Zaletel, Adrijana Oblak, Edvard Pirnat, Simona Gaberšček)
Pasti uporabe prosto dostopnih preparatov, ki vsebujejo jod (Edvard Pirnat, Nina Ostaševski Fernandez, Simona Gaberšček, Katja Zaletel)

10.00 – 10.30 Premor

10.30 – 11.45 Proste teme II

Predsedujoča: Maja Ravnik

Osteoporoza – nekaj novosti za klinično prakso (Marija Pfeifer)
PID – PAB (Preprečevanje ishemičnih dogodkov pri bolnikih s periferno arterijsko boleznijo) (Aleš Blinc)
Prikaz bremena srčno-žilnih dogodkov pri sladkornih bolnikih (Karmen Janša, Petra Došenović Bonča, Jurij Stariha)
Ali je res na koncu vedno kriv zdravnik? (Miro Čokolič)

12.00 – 12.45 Satelitski simpozij MSD

Decade of dedication to Diabetes Mellitus: from the first DPP4 inhibitor to the latest SGLT2 inhibitor (André J. Scheen)

Predsedujoč: Andrej Janež

12.45 Strokovno-organizacijski sestanek

Bodoča strokovna srečanja
Predlogi tem za 6. SEK
ESE PG Course in Endocrinology, diabetes and metabolism (pomlad 2019)

13.15 Kosilo

Tečaj oskrbe diabetičnega stopala – 2017

by Iztok Štotl on

Tudi letošnjo jesen bomo organizirali Tečaj oskrbe diabetičnega stopala. Prvi je bil že leta 1996. Problematika je še vedno zelo aktualna, zato prijazno vabljeni.

Lokacija: Hotel Cerkno, 10. in 11.11.2017

Kotizacija za tečaj znaša 300 € + DDV in vključuje udeležbo na predavanjih, priročnik Oskrba diabetičnega stopala – 3 izdaja, na zgoščenki, kavo in prigrizke med odmori, kosilo v petek in soboto ter večerjo v petek. Prenočišče v hotelu Cerkno ni vključeno v kotizacijo. Prijave za tečaj do zasedbe mest po elektronski pošti na naslov: vilma.urbancic@gmail.com.

Tečaj je namenjen medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom.

Program

Petek, 10.11.207

08:30 Registracija

09:00 Pozdrav in uvod v šolo. V.Urbančič

09:15 Kaj je kaj. Moderator: V.Urbančič

09:15  Sladkorna bolezen in kronični zapleti. S. Ferjan

09:30 Anatomija stopala in noge. V.Urbančič

09:45 Diabetična noga – epidemiologija, etiopatogeneza in klasifikacija. V. Urbančič

10:15 Odmor s kavo

10:45 Razjeda na nogi – etiopatogeneza in zdravljenje. Moderator: B. Krevel

10:45 Periferna žilna bolezen in diabetična noga. B. Krevel

11:10 Zvišan plantarni pritisk, metode razbremenitve. K.Schara

11:30 Razjeda na nogi – konzervativno zdravljenje. K.Schara, V. Urbančič

12:00 Razjeda na nogi – kirurško zdravljenje. N. Alikadić

12:30 Nevropatična bolečina. A. Pražnikar

13:00 Kosilo

14:30 Presejalni test. Moderator: S. Ferjan

14:30 Teoretično o presejalnem testu. V. Urbančič

14:45 Presejalni test – izvedba. M.Slak, M.Garbas

15:45 Ocena arterijske prekrvitve. M.Slak, M.Garbas

16:45 Odmor s kavo

17:15 Razno. Moderator: N. Alikadić

17:15 Asepsa in antisepsa, ukrepi za obvladovanje MRSA in drugih odpornih bakterij. S. Vujičić

17:25 Obutev za sladkornega bolnika. U. Zupanc

17:45 Celostna obravnava bolnika z diabetično nogo. V. Urbančič

19:00 Večerja

Sobota, 11.11.2017 – Delavnice

09:00 Nega nog in posebnosti pedikure pri sladkornem bolniku.

M. Slak

10:00 Bolniki iz ambulante v sliki in besedi I. (bolniki brez razjede).

S.Ferjan, B. Krevel, V.Urbančič, M.Slak, M.Garbas

11:00 Odmor s kavo

11:30 Sodobne obloge za rane – klasifikacija in uporaba

M. Slak, N.Alikadić

12:30 Bolniki iz ambulante v sliki in besedi II. (bolniki z razjedo)

V.Urbančič, B. Krevel, N.Alikadić, M.Slak, M.Garbas

13:30 Preizkus znanja in zaključek tečaja, kosilo

 

Organizator:

Združenje endokrinologov Slovenije – Delovna skupina za diabetično nogo

in

Slovensko osteološko društvo

 

Kurikulum za specializacijo

by Iztok Štotl on

Vsebine klinične endokrinologije so pogosto slabo definirane, saj se endokrini sistem vključuje v številne procese v telesu (rast, metabolizem, reprodukcija,…). Endokrinološke motnje so etiološko zelo heterogene in zahtevajo široko znanje endokrinologa za pravilno določanje diagnoze, prognoze in zdravljenje teh bolnikov.

Evropsko združenje endokrinologov je zato definiralo ključna področja, ki bi jih moral obvladati endokrinolog za obvladovanje endokrinih bolezni in jih je objavilo v svojem konsenzu:

Povezava na stran.

Povezava na kurikulum.

Ta dokument predstavlja minimalne evropske kriterije, predvidene so lokalne modifikacije glede na nacionalne potrebe/posebnosti na podlagi tega predloga.

Dan ščitnice 2017

by Iztok Štotl on

V Ljubljani bo 26.5.2017 potekalo 2 slovensko srečanje z naslovom “Dan ščitnice”.

Lokacija: predavalnica 1 UKCL

Organizatorji:

  • Slovensko združenje za nuklearno medicino
  • Klinika za nuklearno medicino UKCL
  • Onkološki inštitut
  • Katedra za družinsko medicino MF UL

Kotizacije ni. Prijave pošljite na: danscitnice2017@gmail.com.

Za udeležbo ZZS podeli 6 kreditnih točk.

Preliminarni program:

Sklop 1 (8.30-10.00)

Katja Zaletel, Eva Škorjanec Armič

Klinične dileme pri diagnostiki hipertiroze

Blaž Krhin

Dileme v laboratorijski diagnostiki hipertiroze

Nataša Bedernjak Bajuk

Zdravljenje hipertiroze s tirostatiki

Urška Dolšak, Damjan Vidovič, Anton Crnjac

Kirurško zdravljenje hude hipertiroze

Danijela Krković

Zdravljenje hipertiroze z radioaktivnim jodom v luči smernic EANM

Sklop 2 (10.30-12.00)

Andraž Perhavec

Primer bolnice z redkim vzrokom hipertiroze

Martin Glogovšek

Rak ščitnice pri bolnikih z bazedovko

Barbara Vidergar Kralj

Zdravljenje z radioaktivnim jodom pri bolnikih z diferenciranim rakom ščitnice

Vesna Pekarović Džakulin

Delazmožnost tirološkega bolnika

Tomaž Štupnik

Kirurgija retrosternalne golše

Sklop 3 (13.00 – 14.30)

Jasna Šuput Omladič

Hipertiroza pri otrocih

Katica Bajuk Studen

Hipertiroza pri nosečnici in v poporodnem obdobju

Antonela Sabati Rajić

Bolezni ščitnice in kost

Rajko Svilar

Trdovratna hipertiroza zaradi obremenitve z jodom – prikaz primera

Sklop 4 (15.00-16.15)

Klavdija Eržen

Priložnosti za izboljšave v komunikaciji med bolnikom in zdravnikom (vidik bolnika)

Edvard Pirnat

Model telefonskih konzultacij kot pomoč pri vodenju tirološkega bolnika

Mateja Kokot Kokalj

Bolnik po zdravljenju z radioaktivnim jodom – dileme v ambulanti družinskega zdravnika

Nina Ostaševski Fernandez

Uporaba in zloraba preparatov, ki vsebujejo jod

 

Šola o boleznih ščitnice 2017

by Iztok Štotl on

PODIPLOMSKA ŠOLA ZA ZDRAVNIKE

Hotel Plesnik, Logarska dolina, 12-13.5.2017.

PROGRAM:

Petek, 12. maj 2017

14.00 – 14.40 Sprejem udeležencev, razdelitev gradiva

14.40 – 15.00 Edvard Pirnat: Prepoznavanje ščitničnih bolezni

15.00 – 15.20 Blaž Krhin: Kakovostna laboratorijska diagnostika ščitničnih bolezni

15.20 – 15.40 Simona Gaberšček: Vloga joda pri uravnavanju velikosti in delovanja ščitnice

15.40 – 16.00 Simona Gaberšček: Golša in incidentalom v ščitnici

16.00 – 16.20 Katica Bajuk Studen: Boleča ščitnica

16.20 – 16.40 Marko Hočevar: Rak ščitnice

16.40 – 17.00 Odmor

17.00 – 17.20 Katja Zaletel: Avtoimunske bolezni ščitnice

17.20 – 17.40 Polona Jaki Mekjavić, Simona Gaberšček: Ščitnična orbitopatija

17.40 – 18.00 Edvard Pirnat: Zdravljenje z radiojodom

18.00 – 18.20 Katja Zaletel: Motnje delovanja ščitnice zaradi presežka joda

18.20 – 18.40 Sergej Hojker: Obravnava tirološkega bolnika

19.30 Večerja

Sobota, 13. maj 2017

9.00 – 11.30 Delavnice (udeleženci se razdelijo v štiri skupine, ki se menjavajo tako, da se vsi udeleženci udeležijo vseh delavnic)

(A) Palpacija in ultrazvok ščitnice (Katja Zaletel)

(B) Triaža in telefonski posveti – prikaz dosedanjih izkušenj (Simona Gaberšček)

(C) Prikaz diagnostičnih postopkov v tirologiji (Edvard Pirnat, Davorin Zupanc)

(D) Tirološka diagnoza na prvi pogled (Sergej Hojker)

11.30 – 12.30 Skupno reševanje kliničnih primerov (Katica Bajuk Studen, Sergej Hojker, Simona Gaberšček, Edvard Pirnat, Katja Zaletel)

12:30 Kosilo

Podiplomska šola je namenjena vsem zdravnikom, ki želijo poglobiti znanje o prepoznavanju in zdravljenju ščitničnih bolezni ter o vodenju bolnikov s ščitnično boleznijo. Število udeležencev je omejeno na 30. Kotizacija znaša 100 EUR. Kotizacija vključuje predavanja, gradivo, bivanje in prehrano.

Prijavite se do 30. aprila 2017 izr. prof. dr. Simoni Gaberšček, dr. med.:

e-pošta za prijavo: simona.gaberscek@gmail.com.

Po potrditvi prijave nakažite kotizacijo na račun:

Slovensko združenje za nuklearno medicino

Transakcijski račun 020140253200422

Redni strokovni sestanek ZES – marec 2017

by Iztok Štotl on

Kongresni center Rogaška Slatina, 10. – 11. marec 2017

PROGRAM

PETEK 10. 3. 2017

15.00 Otvoritev razstave

15.30 – 17.00 Avtonomna nevropatija – od razpoznave do zdravljenja

Predsedujoča: Vilma Urbančič

Uvod – diabetična nevropatija v številkah (Vilma Urbančič)

Diagnostika diabetične avtonomne nevropatije (Aleš Pražnikar)

Pristop k bolniku s kardiovaskularno avtonomno nevropatijo (Bernard Meglič)

Avtonomna nevropatija prebavil (Matjaž Koželj)

17.00 – 17.30 Premor

17.30 – 18.30 Incidentalomi nadledvičnic – predstavitev evropskih smernic

Predsedujoč: Tomaž Kocjan

Uvod: pomen in epidemiologija incidentalomov nadledvičnic (Tomaz Kocjan)

Slikovne preiskave nadledvičnic (Barbara Rus Gadžijev)

Endokrinološka obravnava incidentalomov (Mojca Jensterle Sever)

Kdaj operativno zdravljenje in kdaj sledenje incidentalomov (Kristina Groti Resman)

18.30 VOLITVE 2017

18.50 – 19.50 Satelitski simpozij Eli Lilly: Trulicity – prva izbira med zdravili v obliki injekcij

Predsedujoča: Maja Navodnik Preložnik

Pregled podatkov o učinkovitosti in varnosti (Aleš Skvarča)

Trulicity – oblikovan z mislijo na bolnika (Vilma Urbančič Rovan)

Večerja 20.00 – 21.30

 

SOBOTA 11. 3. 2017

Jutranji tek ob 7:15

9.00 – 10.00 Proste teme

Predsedujoča: Katja Zaletel

Bazedovka malo drugače (Mojca Mir)

Vpliv hipertiroze na mikrocirkulacijo kože pri bolnikih z bazedovko (Nataša Bedernjak Bajuk)

Obravnava bolnikov z nodusom v ščitnici (Katica Bajuk Studen)

10.00 – 10.30 Premor

10.30 – 11.30 Proste teme

Predsedujoča: Maja Ravnik Oblak

Telesna dejavnost pri bolnikih z bolezensko debelostjo – rezultati pilotske raziskave (Iztok Štotl)

Vpliv polimorfizmov DEPTORJA na nastanek poznih zapletov pri bolnikih s SBT2 (Jasna Klen)

Pristop k zdravljenju steroidne sladkorne bolezni (Matjaž Vrtovec)

11.30 – 12.30 Satelitski simpozij Novo Nordisk

Predsedujoči: Aleš Skvarča

How a fixed-ratio combination of insulin degludec and liraglutide can overcome barriers to treatment intensification in a single daily injection (Roger Lehmann)

12.30 – 12.45 Strokovno-organizacijski sestanek

Prihodnja strokovna srečanja

Predlogi tem za naslednji sestanek ZES

13.00 – 14.00 Kosilo
Predsednica ZES: Prof. dr. Marija Pfeifer, dr. med.

Ljubljana, 8. 3. 2017

Tečaj oskrbe diabetičnega stopala – 2016

by Iztok Štotl on

Oskrba diabetičnega stopala

Tečaj za medicinske sestre in zdravstvene tehnike

Hotel Cerkno, 11. in 12.11.2016

Program

Petek, 11.11.2016

08:30 Registracija
09:00 Pozdrav in uvod v šolo.
V.Urbančič
09:15 Kaj je kaj.
Moderator: A.Blinc

09:15 Sladkorna bolezen in kronični zapleti
V.Urbančič

09:30 Anatomija stopala in noge
V.Urbančič

09:45 Diabetična noga – epidemiologija, etiopatogeneza in klasifikacija
V. Urbančič

10:15 Odmor s kavo
10:45 Razjeda na nogi – etiopatogeneza in zdravljenje
Moderator: K.Schara

10:45 Periferna žilna bolezen in diabetična noga
A. Blinc

11:10 Zvišan plantarni pritisk, metode razbremenitve
K.Schara

11:30 Razjeda na nogi – konzervativno zdravljenje
K.Schara, V. Urbančič

12:00 Razjeda na nogi – kirurško zdravljenje
N. Alikadić

12:30 Kosilo
14:00 Presejalni test
Moderator: V.Urbančič

14:00 Teoretično o presejalnem testu
V. Urbančič

14:15 Presejalni test – izvedba
M.Slak, M.Garbas

15:15 Ocena arterijske prekrvitve
M.Slak, M.Garbas

16:15 Odmor s kavo
16:45 Razno

16.45 Asepsa in antisepsa, ukrepi za obvladovanje MRSA in drugih odpornih bakterij
S. Vujičić

17:05 Obutev za sladkornega bolnika
U. Zupanc

17:25 Nevropatična bolečina
A. Pražnikar

17:45 Celostna obravnava bolnika z diabetično nogo
V. Urbančič

19:00 Večerja

Sobota, 12.11.2016 – Delavnice

09:00 Nega nog in posebnosti pedikure pri sladkornem bolniku
M. Slak

10:00 Bolniki iz ambulante v sliki in besedi I. (bolniki brez razjede)
S.Ferjan, M.Slak, M.Garbas

11:00 Odmor s kavo

11:30 Sodobne obloge za rane – klasifikacija in uporaba
M. Slak, N.Alikadić

12:30 Bolniki iz ambulante v sliki in besedi II. (bolniki z razjedo)
V.Urbančič, N.Alikadić, M.Slak, M.Garbas

13:30 Preizkus znanja in zaključek tečaja, kosilo

Prijava.

Kotizacija za tečaj znaša 300 € + DDV in vključuje udeležbo na
predavanjih, kavo in prigrizke med odmori, kosilo v petek in soboto ter
večerjo v petek. Vsak udeleženec dobi tudi priročnik Oskrba diabetičnega
stopala – 3 izdaja, na zgoščenki.
Prenočišče v hotelu Cerkno ni vključeno v kotizacijo. Rezervira si ga
sami, podrobnosti so na domači strani.

Prijave za tečaj sprejemamo do zasedbe mest po elektronski pošti na naslov
vilma.urbancic@gmail.com.

Organizator:

Združenje endokrinologov Slovenije – Delovna skupina za diabetično nogo

in

Slovensko osteološko društvo

Redni strokovni sestanek Združenja endokrinologov Slovenije

Kongresni center Unior Zreče, 21. – 22. oktober 2016

PROGRAM

PETEK 21. 10. 2016

15.00 Otvoritev razstave

16.00 – 17.45 Psihiatrične bolezni, terapija in presnovne motnje

Predsedujoča: Aleš Skvarča, Tomaž Kocjan

Sladkorna bolezen in duševne motnje (Maja Ravnik Oblak)

Optimalno zdravljenje nekaterih akutnih psihiatričnih stanj pri hospitaliziranih internističnih bolnikih (Marko Vrbnjak)

Elektrolitske motnje pri farmakološkem psihiatričnem zdravljenju (Antonela Sabati Rajić)

Izbira najprimernejšega psihiatričnega zdravljenja pri osebah s sladkorno boleznijo (Sveto Vitorovič)

Razprava

17.45 – 18.00 Priporočila za zaščito kosti bolnic z rakom dojke in bolnikov z rakom prostate na dopolnilnem hormonskem zdravljenju.  Tomaž Kocjan

18.00 – 18.30 Premor

18.30 – 19.30 Satelitski simpozij NovoNordisk

Predsedujoča: Draženka Pongrac Barlovič

Sladkorna bolezen in stopnje kronične ledvične bolezni – kako ukrepati? ( Radovan Hojs)

Večerja 20.00 – 21.30

 

SOBOTA 22. 10. 2016

9.00 – 10.45 Proste teme

Predsedujoča: Maja Ravnik Oblak

DOBER STIK je pomemben za uspešno komunikacijo med pacientom in zdravnikom – uporabimo moč zrcalnih nevronov (Lidija Pohar)

Pozni zapleti in genetski dejavniki pri bolnikih s SB tipa 2 (Jasna Klen)

Gestacijski diabetes in peroralno zdravljenje – pregled objav in trenutna priporočila (Draženka Pongrac Barlovič)

Pristop k zdravljenju bazedovke (Katja Zaletel)

E-karton sladkornega bolnika (Metka Epšek Lenart)

10.45 – 11.15 Premor

11.15 Satelitski simpozij Amgen

Predsedujoč: Andrej Zavratnik

Zaviralci PCSK9 – od znižanja ravni LDL holesterola do zmanjšanja pogostosti srčno-žilnih zapletov (Aleš Blinc)

Denosumab v zdravljenju osteoporoze – prvih 10 let (Tomaž Kocjan)

12.15 Strokovno-organizacijski sestanek

Poročilo o delu ZES (predsednik, tajnik, blagajnik)

Volitve

Prihodnja strokovna srečanja

Predlogi tem za naslednji sestanek ZES

13.00 – 14.00 Kosilo

 

Predsednica ZES

Prof. dr. Marija Pfeifer, dr. med.

Ljubljana, 10. 9. 2016

Slovensko združenje za nuklearno medicino organizira:

PODIPLOMSKO ŠOLO ZA ZDRAVNIKE – BOLEZNI ŠČITNICE

v Hotelu Plesnik v Logarski dolini, od 13. do 14. maja 2016.

Podiplomska šola je namenjena vsem zdravnikom, ki želijo poglobiti znanje o prepoznavanju in zdravljenju ščitničnih bolezni ter o vodenju bolnikov s ščitnično boleznijo. Število udeležencev je omejeno na 30. Kotizacija znaša 100 EUR in vključuje predavanja, gradivo, bivanje in prehrano.

Prijavite se lahko do 30. aprila 2016 izr. prof. dr. Simoni Gaberšček, dr.med. na elektronsko pošto simona.gaberscek@gmail.com.

Po potrditvi vaše prijave vas prosimo, da nakažete kotizacijo na račun:
Slovensko združenje za nuklearno medicino, transakcijski račun 020140253200422.

PROGRAM:

Petek, 13. maj 2016

14.00 – 14.40 Sprejem udeležencev, razdelitev gradiva
14.40 – 15.00 Sergej Hojker: Epidemiologija ščitničnih bolezni v Sloveniji
15.00 – 15.20 Edvard Pirnat: Prepoznavanje ščitničnih bolezni
15.20 – 15.40 Blaž Krhin: Kakovostna laboratorijska diagnostika ščitničnih bolezni
15.40 – 16.00 Simona Gaberšček: Vloga joda pri uravnavanju velikosti in delovanja
ščitnice
16.00 – 16.20 Simona Gaberšček: Golša, incidentalom in boleča ščitnica
16.20 – 16.40 Marko Hočevar: Rak ščitnice

16.40 – 17.00 Odmor

17.00 – 17.20 Katja Zaletel: Avtoimunske bolezni ščitnice
17.20 – 17.40 Polona Jaki Mekjavić: Ščitnična orbitopatija
17.40 – 18.00 Edvard Pirnat: Zdravljenje z radiojodom
18.00 – 18.20 Katja Zaletel: Motnje delovanja ščitnice zaradi presežka joda
18.20 – 18.40 Sergej Hojker: Tirološki bolnik v ambulanti izbranega zdravnika

19.30 Večerja

Sobota, 14. maj 2016

9.00 – 11.30 Delavnice (udeleženci se razdelijo v štiri skupine, ki se menjavajo tako, da se vsi udeleženci udeležijo vseh delavnic)

(A) Palpacija in ultrazvok ščitnice (Katja Zaletel)
(B) Triaža in telefonski posveti – prikaz dosedanjih izkušenj (Simona
Gaberšček)
(C) Prikaz diagnostičnih postopkov v tirologiji (Edvard Pirnat)
(D) Tirološka diagnoza na prvi pogled (Sergej Hojker)

11.30 – 12.30 Skupno reševanje kliničnih primerov (Sergej Hojker, Simona Gaberšček, Polona Jaki Mekjavić, Edvard Pirnat, Katja Zaletel)

12:30 Kosilo

Dan ščitnice 2016

by Iztok Štotl on

Veliko ljudi ima težave zaradi nepravilnega delovanja ščitnice in v zadnjih letih so se spremenila strokovna priporočila glede diagnostike in zdravljenja različnih bolezni ščitnice.

Srečanje je namenjeno vsem ki se ukvarjamo z diagnostiko in zdravljenjem bolnikov z boleznimi ščitnice. To so družinski zdravniki, pediatri, tirologi, endokrinologi, kirurgi, citologi in patologi.

Letos se bomo v času tedna ščitnice v sredo 25.5.2016 zbrali na strokovnem srečanju Dan ščitnice, ki bo potekalo v predavalnici v Stavbi C Onkološkega inštituta s pričetkom ob 9. uri in ga organizirata Onkološki inštitut in Klinični center.

Kotizacije ne bo. Udeleženci  simpozija bodo pridobili kreditne točke ZZS.

Prosimo, da udeležbo na srečanju prijavite na spletnem naslovu:

http://www.domusmedica.si/dogodki/dan—itnice/7119–32576

Program:

9.00 Glavna vizita Latentna hipotiroza
9.15 Janez Zaveljcina, dr.med., spec. Ali zvišan TSH res pomeni ščitnično bolezen?
9.30 Mag. Blaž Krhin, spec.med.biokem. Dejavniki, ki vplivajo na laboratorijsko določitev koncentracije TSH in ščitničnih hormonov
9.45 Doc. dr. Zaletel Katja, dr.med., spec. Vpliv zdravil na laboratorijski izvid ščitničnih hormonov
10.00 Dr. Ajda Biček, univ.dipl.mikr. Referenčne vrednosti TSH in ščitničnih hormonov pri slovenski populaciji
10.15 Odmor za kavo in  piškot (10.15-10.30)
10.30 Glavna vizita Nosečnica po tiroidektomiji
10.45 Prof. dr. Simona Gaberšček, dr.med., spec. Ustreznost zdravljenja hipotiroze
11.00 Prof.dr. Nikola Bešić, dr.med., spec. Zavorno zdravljenje s ščitničnimi hormoni
11.15 Mag. Nataša Bedernjak Bajuk, dr.med., spec. Dejavniki, ki vplivajo na prekrvitev v ščitnici
11.30 Doc. dr. Edvard Pirnat, dr.med., spec. Vpliv jodne preskrbe na značilnosti avtonomnega tkiva v ščitnici
11.45 Odmor za kavo in  piškot (11.45-12.15)
12.15 Glavna vizita Bolnik z rastjo benigne golše
12.30 Asist. dr. Katica Bajuk Studen, dr.med., spec. Bolnik z nodusom v tirološki ambulanti
12.45 Asist. Tomaž Štupnik, dr.med., spec. Evolucija kirurgije benigne golše
13.00 Asist.dr. Barbara Perić, dr.med., spec. Substernalna golša
13.15 Barbara Vidergar, dr.med., spec. Sledenje bolnikov z mikrokarcinomom ščitnice
13.30 Kosilo (13.30-14.30)
14.30 Glavna vizita Folikularna neoplazma ščitnice pri otroku
14.45 Sandra Jezeršek, dr.med., spec. Klasifikacija po Bethesdi in tveganje za  raka ščitnice
15.00 Davorin Zupanc, dipl. biol. Citološka slika sumljivih nodusov pri otrocih
15.15 Olga Blatnik, dr.med., spec. Folikularni tumor nejasnega malignega potenciala
15.30 Prof.dr. Marko Hočevar, dr.med., spec. Katere bolnike lahko samo sledimo
15.45 Odmor za sladoled  (15.45-16.00)
16.00 Prim.mag. Damijan Bergant, dr.med., spec.  Špela Sitar, univ.dipl.prav. Genetsko svetovanje sorodnikov bolnikov z medularnim rakom ščitnice – pravni in drugi vidiki
16.15 Doc. dr. Magdalena Avbelj Stefanija, dr.med., spec. Rak ščitnice pri otrocih
16.30 Andrej Vogrin, dr.med., spec. Radiološke preiskave pri sumu na raka ščitnice
16.45 Asist.dr.Nebojša Glumac, dr.med., spec. Pooperativnihipoparatiroidizem
17.00 Doc.dr. Andraž Perhavec, dr.med., spec. Zapleti po limfadenektomiji