Prireditve

FOOD & FOOT 2017

by Iztok Štotl on

Na voljo je končni program za srečanje “FOOD & FOOT”, ki bo potekal v soboto, 3. junija, 2017 v kongresnem centru Bernardin.

Spletna stran dogodka.

PRELIMINARY PROGRAMME

8.30 – 8.45 Registration

8.45 – 9.00 Opening ceremony K. Schara, I. Marolt

LATEST NEWS IN DIABETES

9.00 – 9.30 Type 2 diabetes is a progressive disease…D. Pongrac – Barlovič, Slovenia

9.30 – 10.00 Novel agents for the treatment of type 2 diabetes: What brings the future: combination of incretins and SGLT 2 inhibitors ? M. Nauck, Germany

10.00 – 10.45 Incretins and SGLT 2 inghibitors. Clinical dilemmas.  M. Nauck, Germany and D. Pongrac- Barlovič, Slovenia

10.45 – 11.00 Q&A Coffee break

NEUROPATHY & FOOT

11.00 – 11.30 Autonomic neuropathy. P. Kempler, Hungary

11.30 – 12.00 Brain MRI abnormalities in patients with type 2 diabetes mellitus. B. Mankovsky, Ucraine

12.00 – 12.30 Comorbidities in the diabetic patient with foot problems – a holistic approach. V. Urbančič, Slovenia

12.30 – 12.45 Adjunctive tretment options for Diabetic foot: myth or reality? AJM Boulton, UK

12.45- 13.00 Q&A

SELECTED TOPICS

13.00 – 13.30 Prevention of type 2 DM: diet + exercise vs. pharmacological intervention N. Lalić, Serbia

13.30 – 14.00 Diabetes & Physical activity. A. Skvarča, Slovenia

14.00 – 14.15 Q&A

14.15 – 15.15 COMPOSE YOUR LUNCH WORKSHOP

15.15 – 17.15 WORKSHOPS

Approach to the patient with autonomic neuropathy. P. Kempler, V. Urbančič

Diabetes & exercise. N. Lalić, A. Skvarča

T2 diabetes treatment options. B. Mankovsky, I. Marolt

17.15 – 18.00 POSTER PRESENTATITONS

ATTD po ATTD 2017

by Iztok Štotl on

Drage kolegice in kolegi,

z velikim veseljem sva prisostvovala drugemu srečanju ATTD po ATTD, ki je bilo po skoraj enotnem mnenju še boljše od lanskega, prvega, bolj informativno in bolj usmerjeno v praktično uporabnost predstavljenih novosti. Ravno to naravnanost v praktično uporabnost novosti sva v lanskoletnem nagovoru označila kot najbolj pomembno in kot kaže se nama je letos želja uresničila, za kar sva iskreno hvaležna vsem predavateljicam in predavateljem.

Deseti, jubilejni ATTD 2017 je bil naravnost natrpan z inovacijami, tako na področju medicinskih pripomočkov, algoritmov umetnih trebušnih slinavk in oddaljenih metod vodenja sladkorne bolezni preko medmrežja, kot na področju inovativnih zdravil.

Kratke tematske predstavitve naših kolegic in kolegov so novosti lepo umestile v našo slovensko diabetološko prakso, ki je v marsičem povsem na evropskem nivoju. Pogovori po predstavitvah pa so pokazali, da znamo prepoznati nove izzive, za katere si upamo iskati rešitve. Prepreke do sodobnih metod zdravljenja pogosto niso samo zunaj nas, ampak tudi v nas samih — in prav te je pogosto najtežje prepoznati in premostiti. Zato je pomembno, da se diabetološki timi kot funkcionalne celote ves čas izobražujemo in s tem najboljše sodobne klinične prakse enotno in organizirano prenesemo ljudem s sladkorno boleznijo.

Ob zahvali za vašo prisotnost na ATTD po ATTD 2017 vas in vse ostale člane slovenskih diabetoloških timov že sedaj vabiva na «tradicionalno« tretje srečanje ATTD po ATTD, ki bo v začetku marca prihodnje leto.

Vse dobro, Tadej in Andrej

Izbor predavanj iz srečanja:

Samokontrola in neprekinjeno merjenje glukoze, Špela Volčanšek

Šport in diabetes, Klemen Dovč

Informacijski sistemi in tehnologija – podpora pri kliničnem odločanju, Jana Komel

Zaprta zanka leto kasneje, Darja Šmigoc Schweiger

 

Dan ščitnice 2017

by Iztok Štotl on

V Ljubljani bo 26.5.2017 potekalo 2 slovensko srečanje z naslovom “Dan ščitnice”.

Lokacija: predavalnica 1 UKCL

Organizatorji:

  • Slovensko združenje za nuklearno medicino
  • Klinika za nuklearno medicino UKCL
  • Onkološki inštitut
  • Katedra za družinsko medicino MF UL

Kotizacije ni. Prijave pošljite na: danscitnice2017@gmail.com.

Za udeležbo ZZS podeli 6 kreditnih točk.

Preliminarni program:

Sklop 1 (8.30-10.00)

Katja Zaletel, Eva Škorjanec Armič

Klinične dileme pri diagnostiki hipertiroze

Blaž Krhin

Dileme v laboratorijski diagnostiki hipertiroze

Nataša Bedernjak Bajuk

Zdravljenje hipertiroze s tirostatiki

Urška Dolšak, Damjan Vidovič, Anton Crnjac

Kirurško zdravljenje hude hipertiroze

Danijela Krković

Zdravljenje hipertiroze z radioaktivnim jodom v luči smernic EANM

Sklop 2 (10.30-12.00)

Andraž Perhavec

Primer bolnice z redkim vzrokom hipertiroze

Martin Glogovšek

Rak ščitnice pri bolnikih z bazedovko

Barbara Vidergar Kralj

Zdravljenje z radioaktivnim jodom pri bolnikih z diferenciranim rakom ščitnice

Vesna Pekarović Džakulin

Delazmožnost tirološkega bolnika

Tomaž Štupnik

Kirurgija retrosternalne golše

Sklop 3 (13.00 – 14.30)

Jasna Šuput Omladič

Hipertiroza pri otrocih

Katica Bajuk Studen

Hipertiroza pri nosečnici in v poporodnem obdobju

Antonela Sabati Rajić

Bolezni ščitnice in kost

Rajko Svilar

Trdovratna hipertiroza zaradi obremenitve z jodom – prikaz primera

Sklop 4 (15.00-16.15)

Klavdija Eržen

Priložnosti za izboljšave v komunikaciji med bolnikom in zdravnikom (vidik bolnika)

Edvard Pirnat

Model telefonskih konzultacij kot pomoč pri vodenju tirološkega bolnika

Mateja Kokot Kokalj

Bolnik po zdravljenju z radioaktivnim jodom – dileme v ambulanti družinskega zdravnika

Nina Ostaševski Fernandez

Uporaba in zloraba preparatov, ki vsebujejo jod

 

Popotnica sladkornemu bolniku 2017

by Iztok Štotl on

Letošnja “popotnica sladkornemu bolniku” je namenjena timom iz ambulant družinskega zdravnika in bo potekala 23.9.2017 v Kongresnem centru GH Bernardin.
 
Organizator je Društvo za svetovanje velikim.
 
Prijave zbira irismarolt@gmail.com.
 
Kotizacije ni. Mesta so omejena, zato priporočamo prijavo čimprej. Udeleženci prejmejo 7 kreditnih točk.

Program.

09.00 – 09.10 Uvod in pozdrav

09.10 – 09.30 Sladkorna bolezen tipa 2, I. Marolt

9.30 – 10.00 : Diabetična noga: odkrivanje, razločevanje različnih oblik in posledice, V. Urbančič

10.00 – 10.20 Značilnosti in zdravljenje ishemičnega stopala, K. Kerin

10.20 – 10.40 Boleče ali neboleče diabetično stopalo, I. Marolt

10.40 – 11.00 Zdravljenje nevropatskega stopala z ali brez rane, K. Schara

11.10 – 11.30 Odmor s kavo

11.30 – 13.00 Presejanje in klasifikacija; Kako prepoznati motnjo v prekrvitvi in kaj storiti, V. Urbančič , K. Kerin, M. Slak

13.00 – 13.15 Vprašanja in odgovori

13.15 – 14.30 Kosilo

14.00 – 16.00 Primeri obravnav diabetičnega stopala iz vsakodnevne prakse, K. Schara, I. Marolt, S. Mankoč

16.00 – 18.00 Predstavitve vaših primerov, druženje s strokovnjaki in prijazno preverjanje znanja in zaključek.

 

Preliminarni program »FOOT & FOOD«

by Iztok Štotl on

Na voljo je preliminarni program za srečanje “FOOD & FOOT”, ki bo potekal v soboto, 3. junija, 2017 v kongresnem centru Bernardin.

Spletna stran dogodka.

PRELIMINARY PROGRAMME

8.30 – 8.45 Registration

8.45 – 9.00 Opening ceremony K. Schara, I. Marolt, AJM Boulton

LATEST NEWS IN DIABETES

9.00 – 9.15 Type 2 diabetes is a progressive disease…D. Pongrac – Barlovič, Slovenia

9.15 – 9.45 Novel agents for the treatment of type 2 diabetes: What brings the future: combination of incretins and SGLT 2 inhibitors? M. Nauck, Germany

9.45 – 10.30. Incretins and SGLT 2 inghibitors. Clinical dilemmas.  M. Nauck, Germany and D. Pongrac- Barlovič, Slovenia

10.30 – 10.45 Q&A Coffee break

NEUROPATHY & FOOT

10.45 – 11.15 Autonomic neuropathy. P. Kempler, Hungary

11.15. 11.45 Erectile dysfunction. Kashinath Dixit, UK

11.45 – 12.15 Screening for DM neuropathy: clinical practice and research. R. Malik, Qatar

or

11.45 – 12.15 Brain MRI abnormalities in patients with type 2 diabetes mellitus. B. Mankovsky, Ucraine

12.15 – 12.45 Adjunctive tretment options for Diabetic foot: myth or reality? AJM Boulton, UK

12.45- 13.00 Q&A

SELECTED TOPICS

13.00 – 13.30 Prevention of type 2 DM: diet + exercise vs. pharmacological intervention N. Lalić, Serbia

13.30 – 14.00 Diabetes & Physical activity. A. Skvarča, Slovenia

14.00 – 14.15 Q&A

14.15 – 15.00 COMPOSE YOUR LUNCH WORKSHOP

15.00-16.00 ORAL PRESENTATIONS

16.00 – 18.00 WORKSHOPS

18.00 Closure and Farewell

 

Vodilna tema letošnjega letnega srečanja Združenja za žilne bolezni bo:

Žilne bolezni pri bolniku s sladkorno boleznijo.

Srečanje bo potekalo 7. in 8. aprila 2017 v Dolenjskih Toplicah.

Preliminarni program

Petek 7.4.2017

08.15 – 8.50 Registracija
09.00 – 09.15 Otvoritev srečanja

09.15 – 09.35 Prve izkušnje zdravljenja krčnih žil s tkivnim lepilom (VenoSeal). Šikovec A.

09.35 – 09.50 Kompresijsko zdravljenje pri bolnikih z gleženjskim indeksom pod 0,8. Gruntar J, Čarni A, Kozak M.

9.50 – 10.10 Možnosti izboljšanja delovanja arterijske stene pri bolnikih s sladkorno boleznijo. Lunder M, Janić M, Boncelj Svetek M, Turk M, Savic V, Šabovič M.

10.10 – 10.30 Okužbe pri bolnikih z boleznijo žil in s sladkorno boleznijo – pogled mikrobiologa. Jeverica S.

10.30 – 10.50 Okužbe pri bolnikih z boleznijo žil in sladkorno boleznijo. Nadrah K.

10.50 – 11.10 Bolnik s periferno arterijsko in sladkorno boleznijo. Kozak M

11.10–11. 40 odmor

11.40 – 12.00 Nova spoznanja o diabetični možganskožilni bolezni. Zaletel M.

12.00 – 12.20 Dislipidemija in sladkorna bolezen – zakaj, kako in s čim. Cevc M.

12.20 – 12.40 Mikrocirkulacija in sladkorna bolezen. Poredoš P.

12.40 – 14.45 odmor za kosilo

14.45 – 15.05 Presejalne in diagnostične ultrazvočne preiskave pri diabetikih s periferno arterijsko boleznijo. Žuran I, Navodnik-Preložnik M, Bačovnik-Janša U.

15.05 – 15.25 Diabetična noga. Urbančič V.

15.25 – 15.45 Klinične lastnosti bolnikov s sladkorno boleznijo in kronično kritično ishemijo ter značilnosti njihove obravnave na Diabetološkem oddelku v UKCL v obdobju 2011–2014. Štotl I.

15.45 – 16.05 Vloga znotrajžilnega zdravljenja periferne arterijske bolezni pri bolniku s sladkorno boleznijo. Ključevšek T.

16.05 – 16.25 Specifičnost slikovne diagnostike pri bolnikih s kritično ishemijo spodnje okončine, diabetesom. Polanec B.

16.15–16.35 odmor

16.35 – 16.50 Nove možnosti zdravljenja obolelih golenskih arterij bolnikov s kritično ishemijo spodnje okončine. Lučev J.

16.50 – 17.05 Rezultati znotrajžilnega zdravljenja kritično ishemičnih spodnjih okončin v obdobju 2.1.2013 do 31.3.2016 v UKC Maribor. Breznik S.

17.05 – 17.25 Obravnava sladkornih bolnikov z žilno boleznijo na Koroškem. Cokan A.

17.25 – 17.45 Uporaba s citostatikom prevlečenih balonov pri bolnikih s sladkorno boleznijo. Perme R.

Sobota 8.4.2017

8.30 – 8. 50 V kolikšni meri ostaja sladkorna bolezen slab napovedni dejavnik za žilne zaplete? Blinc A.

8.50 – 9.10 Koronarna bolezen in diabetes. Vižintin Cuderman T.

09.05 – 9.20 Prostaglandini pri zdravljenju bolnikov z žilno boleznijo in diabetesom. Krevel B..

9.20 – 9.40 Kirurška revaskularizacija pri diabetikih. Gasparini M.

9.40 – 10.00 Vpliv diabetesa na raven amputacije pri bolnikih s periferno arterijsko boleznijo-pregled lastnih rezultatov (2012-2016). Šibli T, Šibli K, Žuran I, Praznik N, Sedmak K, Lugovski S, Slapnik D

10.00 – 10.20 Kirurška revaskularizacija diabetičnega stopala. Makovec M.

10.20- 10.40 odmor

10.40 -10.55 Statistika amputacij spodnjih okončin v UKC Maribor. Slanič A.

10.55  – 11.10 Delni dveletni rezultati spremljanja perifernih obvodov spodnjih okončin – vpliv na primarno asistirano prehodnost. Bergauer A.

11.15 – 11.30 Pogostnost velikih amputacij pri sladkornih bolnikih v Sloveniji Flis V et al.

11.30 – 11.45 Kako obravnavam bolnike z okužbo in definitivno poškodba tkiva nog pri bolnikih s sladkorno in žilno boleznijo. Gjorshevski L

11.45 – 12.00 Klinična poti v Sloveniji pri endovaskularnih posegih. Kobilica N, Flis V, Bergauer A

12.00 – 12.15 Klinična pot – obravnava bolnikov s periferno arterijsko boleznijo na Kliničnem oddelku za žilne bolezni v Ljubljani. Boc V.

12.15 – 13.00 Razprava o klinični poti – sodelujoči

13.00 – 13.35 Zaključek

Zbor Združenja

 

Sladko dvogovarjanje 2017

by Iztok Štotl on

Vljudno vabljeni na nadaljevalno izobraževanje sladko dvogovarjanje, ki bo potekalo 13. januarja 2017, v Austria Trend Hotelu, v Ljubljani s pričetkom ob 15:00 uri.

Osrednja tema izobraževanja, ki je namenjeno diabetološkim timom, ostajajo tako imenovane mehke veščine oz. psihosociološki pristop pri zdravljenju oseb s sladkorno boleznijo, ki dokazano pripomore k boljšemu sodelovanju bolnikov pri zdravljenju in k boljšim izidom zdravljenja samega.

Da te veščine postajajo vse pomembnejše, in da ima psihosociolški pristop pomembno vlogo pri zdravljenju oseb s sladkorno boleznijo, podpirajo tudi priporočila Ameriškega diabetološkega združenja “Psychosocial Care for People with Diabetes: A Position Statement of the American Diabetes Association,”, ki so jih objavili 22. novembra 2016 (povezava do priporočil na www.drustvoEDMED.si).

Na izobraževanju sladko dvogovarjanje boste imeli priložnost pridobiti dodatna znanja in orodja, s katerimi boste lahko v vaši vsakdanji praksi pri delu z bolniki še uspešnejši. Izobraževanje bo vodil priznani psiholog Steffen Tange, ki že več kot deset let sodeluje s svetovno znano dansko diabetološko kliniko STENO center iz Københavna.

Prosimo, da vašo udeležbo potrdite po telefonu 059 057 510, pišete na info@drustvoEDMED.si ali se prijavite na spletni strani www.drustvoEDMED.si.

Program.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest.

Vukelič Katarina, dr.med.spec.int.

Srečanje FOOD and FOOT

by Iztok Štotl on

Final programme »FOOD and FOOT«

Bernardin, Slovenia

 

Saturday, May 14th, 2016

8.00 – 9.15 Registration

 

8.30 – 9.15  SATELLITE SYPOSIUM (sponsored by Eli Lilly, Slovenia)

Approach to the patients with uncontrolled T2DM

Chair: I. Marolt

A. Zavratnik and D. Pongrac Barlovic

 

9.15 – 9.30 Opening ceremony

K. Schara, I. Marolt, AJM Boulton

 

FOOT

9.30 –10.00 Diabetic foot in Slovenia: figures and facts

V. Urbancic, Slovenia

10.00 – 10.30 Peripheral neuropathy

AJM. Boulton, UK

10.30 – 11.15 »Offloading: 30 years of experience in 30 Minutes«

DG. Armstrong, USA

11.15 -11.30 Q & A & COFFEE BREAK

 

FOOD

11.30 -12. 00 Failure of dual oral therapy: adding a third oral agent or starting insulin?

S. Tankova, Bulgaria

12.00 – 12.30 New therapies in type 2: To begin with – INCRETINS

B. Mankovsky, Ukraine

12.30 – 13.00 Glicosurics

P. Fioretto, Italy

13.00 -13.15 Q & A

 

13.15 – 14.15 COMPOSE YOUR LUNCH

I.Marolt, K. Schara, Slovenia

 

LATEST NEWS: HEART

14.15 – 14.45 EMPA-REG: THE DAY AFTER

L. Czupryniak, Polland

 

LATEST NEWS: DIABETES AND PREGNANCY

14.45 – 15.15 GDM: A window of opportunity

M. Tomazic, Slovenia

15.15- 15.45 Pregnancy and diabetes

L. Ringholm, Dennmark

15.45 – 16.00 Q & A & COFFEE BREAK

 

16.00 – 17.30 WORKSHOPS

FOOT

1. Neuropathic foot. DG. Armstrong, USA; V. Urbančič and K. Schara, Slovenia

2. Ishaemic foot. M. Šabovič, Slovenia

 

FOOD

3. Treatment of gestational diabetes. L. Ringholm, Dennmark , M. Tomažič, Slovenia

4. New therapies in type 2. P. Fioretto, Italy, A. Zavratnik, Slovenia

 

18.30 – 19.00 POSTER SESSION

S. Tankova, Bulgaria, B. Mankovsky, Ukraine, I. Marolt

 

 

Spomladansko srečanje ZES

by Iztok Štotl on

Redni strokovni sestanek Združenja endokrinologov Slovenije
Kongresni center Sava Rogaška Slatina, 18. – 19. marec 2016

PROGRAM

PETEK 18. 3. 2016

15.00 Otvoritev razstave
15.30 – 17.00 Sladkorna bolezen tipa 2 in srčno-žilni izidi

Predsedujoča: Draženka Pongrac Barlovič

Zdravljenje hiperglikemije in srčno-žilni izidi (Draženka Pongrac Barlovič)
Najnovejše raziskave s področja arterijske hipertenzije in bolnik s sladkorno boleznijo  (Jana Brguljan Hitij)
Novosti o zdravljenju hiperlipidemije in o antiagregacijski terapiji pri bolniku s sladkorno boleznijo (Tjaša Vižintin Cuderman)

17.00 – 17.30 Premor
17.30 – 18.50 Glukokortikoidna osteoporoza – predlog novih smernic

Predsedujoča: Marija Pfeifer

Glukokortikoidi in kost (Janez Preželj)
Glukokortikoidna osteoporoza – koga zdraviti? (Tomaž Kocjan)
Glukokortikoidna osteoporoza – kako zdraviti? (Mojca Jensterle Sever)

18.50 – 19.35 Satelitski simpozij NovoNordisk: Improving patients‘ outcomes beyond glycaemic control

Predsedujoči: Aleš Skvarča

Overcoming the psychosocial barriers to diabetes self-management: results from the DAWN2 study (Richard Holt)
Addressing patients’ needs with insulin Degludec (Richard Holt)

Večerja 20.00

SOBOTA 19. 3. 2016

Jutranji tek ob 7:15
9.00 – 10.00 Proste teme

Predsedujoča: Maja Ravnik Oblak

Zvišani lipidi pri nosečnici z gestacijskim diabetesom (prikaz primera) (Vanda Kostevc Zorko, Matija Cevc)
Kako v resnici obravnavamo glikemijo v bolnišnici (Jana Makuc, Katja Ravber, Tajda Keber)
Mladi bolnici s tumorjem nadledvičnic – prikaz 2 primerov (Mitja Krajnc)
Ali bolnika s papilarnim mikrokarcinomom bolj ogroža bolezen ali kirurg? (Nikola Bešić)

10.00 – 10.30 Premor
10.30 – 11.45 Diabetična noga

Predsedujoča: Vilma Urbančič

Amputation rates in diabetes in OECD countries: how does Slovenia compare according to new agreed definitions. (Fabrizio Carinci)
Najpogostejši vzroki amputacij pri bolnikih s sladkorno boleznijo v UKC Ljubljana v letu 2015 (Marjeta Tomažič, Simona Ferjan)
Charcotovo stopalo ali osteomielitis? Prikaz primera (Maja Ravnik Oblak)
Charcotovo stopalo ali osteomielitis? Diagnostične dileme (Karin Schara)

11.45 – 12.45 Satelitski simpozij MSD:

Predsedujoči: Mitja Krajnc

Evolving role of sitagliptin after TECOS study results (Richard David Carr)

12.30 – 12.45 Strokovno-organizacijski sestanek

Kodeks medicinske deontologije – Etični kodeks
Prihodnja strokovna srečanja
Predlogi tem za naslednji sestanek ZES

13.00 Kosilo

Predsednica ZES
Prof. dr. Marija Pfeifer, dr. med. Ljubljana, 8. 3. 2016