Nerazvrščeno

Štipendija za EASD 2018

by Iztok Štotl on

Za tokratno srečanje EASD sta na voljo dve štipendiji s strani podjetja Lilly v vrednosti 5000 EUR. Prijave zbiramo do 8.6.2018, prednost bodo imele prijave s priloženim abstraktom.

Pogoji za prijavo:

  • – specialisti internisti, diabetologi ali zdravniki, ki so na usposabljanju za nadaljno specializacijo v endokrinologiji in diabetologiji
  • – so sposobni razumeti in slediti znanstvenim razpravam v angleškem jeziku

Prijave pošljite do navedenega roka na: andrej.janez@kclj.si

Na naših straneh so odslej na voljo tudi nove slovenske smernice za diagnostiko in zdravljenje diabetične retinopatije:

Smernice za diagnostiko in zdravljenje diabetične retinopatije – priporočila 2017

Smernice za diagnostiko in zdravljenje diabetične retinopatije – Zbornik 2017

Smernice za diagnostiko in zdravljenje diabetične retinopatije nadomeščajo Smernice iz leta 2010.

Priporočila Smernic za diagnostiko in zdravljenje diabetične retinopatije so usklajena z mnenjem članov strokovnega odbora.

Priporočila Smernic za diagnostiko in zdravljenje diabetične retinopatije so bila sprejeta na sestanku Razširjenega strokovnega kolegija za oftalmologijo dne 20. Septembra 2017.

Smernice za diagnostiko in zdravljenje diabetične retinopatije so v celoti objavljene na spletni strani Združenja za oftalmologijo SZD:

http://www.zos-szd.si

Štipendija za EASD 2017

by Iztok Štotl on

Za tokratno srečanje EASD sta na voljo dve štipendiji s strani podjetja Lilly v vrednosti 3400 EUR. Prijave zbiramo do 7.6.2017, prednost bodo imele prijave s priloženim abstraktom.

Pogoji za prijavo:

  • – specialisti internisti, diabetologi ali zdravniki, ki so na usposabljanju za nadaljno specializacijo v endokrinologiji in diabetologiji
  • – so sposobni razumeti in slediti znanstvenim razpravam v angleškem jeziku

Prijave pošljite do navedenega roka na: andrej.janez@kclj.si

Knjiga o diagnostičnih testih v endokrinologiji

by Iztok Štotl on

Z veseljem vas obveščamo o izidu novega priročnika iz področja endokrinologije.

Vsebina priročnika DIAGNOSTIČNI TESTI IN ZDRAVSTVENA VZGOJA V ENDOKRINOLOGIJI obsega 400 strani in je namenjena vsem, ki želite izvedeti več o boleznih endokrinega sistema. Uredniki in avtorji smo se ves čas zavedali pomena celovite oskrbe bolnika z boleznijo endokrinega sistema, zato smo v priročnik vnesli pestro paleto strokovnih vsebin, ki podrobneje opisujejo vsa dejstva, pasti, naravo poteka, zdravljenje in spodbudne informacije glede preprečevanja ter odložitve zapletov teh bolezni.

Namen priročnika je spodbujati bralca k dejavnemu in odgovornemu ravnanju v primeru ko se sreča z bolniki, ki zbolijo za boleznimi endokrinega sistema na primarni, sekundarni ali terciarni ravni. Prav tako priročnik strokovno in vsebinsko podpira laboratorijske teste in preiskave za izvedbo učinkovite diagnostike.

Za lažje in učinkovitejše delo vseh, ki se srečujejo z laboratorijskimi testi in preiskavami prilagamo dodatno knjižico v obsegu 100 strani: DIAGNOSTIČNI TESTI  V ENDOKRINOLOGIJI.

Knjigo lahko že naročite z naslednjo naročilnico:

Naročilnica za knjigo Diagnostični testi v endokrinologiji

Lilly štipendija za EASD 2016

by Iztok Štotl on

Za tokratno letno srečanje EASD 2016 so na voljo 3 štipendije v vrednosti 7000 EUR. Prijave zbiramo do 5.8.2016, prednost bodo imele prijave s priloženim povzetkom (abstract)

Pogoji za prijavo:

– Zdravniki oziroma doktorji medicine, ki opravljajo poklic v Sloveniji.

– Specialisti diabetologi ali zdravniki, ki so na usposabljanju za nadaljnjo specializacijo v endokrinologiji in diabetologiji in bodo imeli koristi od dodatnega izobraževanja, predstavitev in razprav o znanstvenih dognanjih iz tega terapevtskega področja in so stari do vključno 45 let.

– so sposobni razumeti in slediti znanstvene razprave v angleškem jeziku.

Prijave pošljite do navedenega roka na: andrej.janez@kclj.si