Nerazvrščeno

Tečaj bo potekal v kletni predavalnici v ambulantnih prostorih kliničnega oddelka za Diabetes (nekdanja Pediatrična klinika), Vrazov trg 1. Kotizacije ni.   Prijave sprejemamo do dopolnitve mest na e-naslov: nadan.gregoric@kclj.si ali preko portala ZZS.

Preliminarni program

18.3.2019 (ponedeljek)

8:00-8:30 (30 min): Uvod, uvodni kolokvij (N. Gregorič)
8:30-9:00 (30 min): Diagnoza in klasifikacija sladkorne bolezni (M. Ravnik Oblak)
9:00-9:30 (30 min): Nefarmakološka terapija in edukacija (I. Štotl)
9:30-10:30 (60 min): Peroralna terapija in zdravljenje z zdravili, ki delujejo na inkretinski sistem (N. Gregorič)
10:30-11:00 (30 min): ODMOR
11:00-12:00 (60 min): Vrste insulinov in njihove lastnosti. Tehnični pripomočki in predpisovanje. Načini trajnega zdravljenja z insulinom (M. Vrtovec)
12:00-13:30 (90 min): Hiperglikemični sindrom v bolnišnici: urejanje glikemije pri novoodkriti hiperglikemiji, pri sladkorni bolezni, sicer zdravljeni s peroralnimi zdravili, oziroma z insulinom. Sladkorna bolezen in operativni poseg. (M. Vrtovec)
13:30-14:00 (30 min): ODMOR
14:00-15:00 (60 min): Diabetična ketoacidoza, diabetični aketotični hiperosmolarni sindrom (N. Gregorič)
15:00-16:00 (60 min): Bolnik s sladkorno boleznijo v urgentni internistični ambulanti. Ukrepanje pri hipoglikemiji. (M. Tomažič)

19.3.2019 (torek)

14:00-15:00 (60 min): Reševanje primerov z udeleženci (S. Ferjan)
15:00-15:30 (30 min): Posebnosti hospitalne obravnave bolnika s sladkorno boleznijo tipa 1 (A. Skvarča)
15:30-16:00 (30 min): S steroidi povzročena sladkorna bolezen (M. Vrtovec)

20.3.2019 (sreda)

14:00-14:30 (30 min): Hospitalna diabetološka konziliarna služba + primeri. (Š. Volčanšek)
14:30-15:00 (30 min): Odpust bolnika s sladkorno boleznijo iz bolnišnice in ambulantna oskrba (M. Lunder)
15:00-15:00 (30 min): Urejanje glikemije v intenzivni enoti in perioperativno. (N. Gregorič)
15:30-16:00 (30 min): Reševanje primerov (N. Gregorič)
16:00-16:30 (30 min): Preizkus znanja in diskusija (N. Gregorič)

ORGANIZATOR: KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, UKC Ljubljana
VODJA TEČAJA: Nadan Gregorič

Gradiva za tečaj:

– Nefarmakološka terapija in edukacija

– Peroralna terapija in zdravljenje z zdravili, ki delujejo na inkretinski sistem

Insulinske sheme

Hiperglikemični sindrom v bolnišnici

Sladkorni bolnik in operacija

Bolnik se ne hrani

Diagnoza in etiologija sladkorne bolezni

Multifatorsko zdravljenje sladkorne bolezni

Akutni zapleti sladkorne bolezni

Erektilne motnje

Posebnosti hospitalne obravnave bolnika s sladkorno boleznijo tipa 1

Tečaj bo potekal v kletni predavalnici v ambulantnih prostorih kliničnega oddelka za Diabetes (nekdanja Pediatrična klinika), Vrazov trg 1. Kotizacije ni.
 
Prijave sprejemamo do dopolnitve mest na e-naslov: nadan.gregoric@kclj.si ali preko portala ZZS.

Preliminarni program

19.11.2018 (ponedeljek)

8:00-8:30 (30 min): Uvod, uvodni kolokvij (N. Gregorič)
8:30-9:00 (30 min): Diagnoza in klasifikacija sladkorne bolezni (M. Ravnik Oblak)
9:00-9:30 (30 min): Nefarmakološka terapija in edukacija (I. Štotl)
9:30-10:30 (60 min): Peroralna terapija in zdravljenje z zdravili, ki delujejo na inkretinski sistem (J. Zaletel)
10:30-11:00 (30 min): ODMOR
11:00-12:00 (60 min): Vrste insulinov in njihove lastnosti. Tehnični pripomočki in predpisovanje. Načini trajnega zdravljenja z insulinom (V. Urbančič)
12:00-13:30 (90 min): Hiperglikemični sindrom v bolnišnici: urejanje glikemije pri novoodkriti hiperglikemiji, pri sladkorni bolezni, sicer zdravljeni s peroralnimi zdravili, oziroma z insulinom. Sladkorna bolezen in operativni poseg. (V. Urbančič)
13:30-14:00 (30 min): ODMOR
14:00-15:00 (60 min): Diabetična ketoacidoza, diabetični aketotični hiperosmolarni sindrom (N. Gregorič)
15:00-16:00 (60 min): Bolnik s sladkorno boleznijo v urgentni internistični ambulanti. Ukrepanje pri hipoglikemiji. (M. Tomažič)

20.11.2018 (torek)

14:00-15:00 (60 min): Reševanje primerov z udeleženci (S. Ferjan)
15:00-15:30 (30 min): Posebnosti hospitalne obravnave bolnika s sladkorno boleznijo tipa 1 (A. Skvarča)
15:30-16:00 (30 min): S steroidi povzročena sladkorna bolezen (M. Vrtovec)

21.11.2018 (sreda)

14:00-14:30 (30 min): Hospitalna diabetološka konziliarna služba + primeri. (Š. Volčanšek)
14:30-15:00 (30 min): Odpust bolnika s sladkorno boleznijo iz bolnišnice in ambulantna oskrba (M. Lunder)
15:00-15:00 (30 min): Urejanje glikemije v intenzivni enoti in perioperativno. (N. Gregorič)
15:30-16:00 (30 min): Reševanje primerov (N. Gregorič)
16:00-16:30 (30 min): Preizkus znanja in diskusija (N. Gregorič)

ORGANIZATOR: KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, UKC Ljubljana
VODJA TEČAJA: Nadan Gregorič

Gradiva za tečaj:

– Nefarmakološka terapija in edukacija

– Peroralna terapija in zdravljenje z zdravili, ki delujejo na inkretinski sistem

Insulinske sheme

Hiperglikemični sindrom v bolnišnici

Sladkorni bolnik in operacija

Bolnik se ne hrani

Diagnoza in etiologija sladkorne bolezni

Multifatorsko zdravljenje sladkorne bolezni

Akutni zapleti sladkorne bolezni

Erektilne motnje

Posebnosti hospitalne obravnave bolnika s sladkorno boleznijo tipa 1

Spoštovani kolegi in kolegice, dragi prijatelji,

Kot predsednik Slovenske sekcije za spolno medicino (SSMS), ki deluje pod okriljem Evropskega združenja za spolno medicino (European Society for Sexual Medicine – ESSM) vas imam čast in veselje povabiti na 21. Kongres Evropskega združenja za spolno medicino, ki bo potekal v Ljubljani od 14. do 16. februarja 2019.
Kongres ESSM je največji letni dogodek, ki ga organizira ESSM in pritegne okoli 1500 udeležencev iz vseh koncev sveta. Člani Slovenske sekcije za spolno medicino smo ponosni, da smo uspeli s svojo kandidaturo in pripeljali ta pomemben dogodek v Slovenijo, saj to pomeni ne samo velik strokoven doprinos ampak tudi ozaveščanje širše javnosti o pomembnosti spolnega zdravja, zraven tega pa pomeni priznanje članom SSMS za uspešno strokovno delo na področju spolne medicine v Sloveniji, ne nazadnje pa uvršča tudi Slovenijo na strokovni zemljevid na tem za kvaliteto življenja izredno pomembnem področju medicine. Potrudili se bomo, da bo kongres tako v strokovnem kot tudi na področju izmenjave izkušenj med udeleženci nepozaben dogodek in vas vabimo, da se ga udeležite v čim večjem številu.

Povezava na uradne strani kongresa.

Za lokalni organizacijski odbor
Dejan Bratuš,
Predsednik SSMS

Štipendija za EASD 2018

by Iztok Štotl on

Za tokratno srečanje EASD sta na voljo dve štipendiji s strani podjetja Lilly v vrednosti 5000 EUR. Prijave zbiramo do 8.6.2018, prednost bodo imele prijave s priloženim abstraktom.

Pogoji za prijavo:

  • – specialisti internisti, diabetologi ali zdravniki, ki so na usposabljanju za nadaljno specializacijo v endokrinologiji in diabetologiji
  • – so sposobni razumeti in slediti znanstvenim razpravam v angleškem jeziku

Prijave pošljite do navedenega roka na: andrej.janez@kclj.si

Na naših straneh so odslej na voljo tudi nove slovenske smernice za diagnostiko in zdravljenje diabetične retinopatije:

Smernice za diagnostiko in zdravljenje diabetične retinopatije – priporočila 2017

Smernice za diagnostiko in zdravljenje diabetične retinopatije – Zbornik 2017

Smernice za diagnostiko in zdravljenje diabetične retinopatije nadomeščajo Smernice iz leta 2010.

Priporočila Smernic za diagnostiko in zdravljenje diabetične retinopatije so usklajena z mnenjem članov strokovnega odbora.

Priporočila Smernic za diagnostiko in zdravljenje diabetične retinopatije so bila sprejeta na sestanku Razširjenega strokovnega kolegija za oftalmologijo dne 20. Septembra 2017.

Smernice za diagnostiko in zdravljenje diabetične retinopatije so v celoti objavljene na spletni strani Združenja za oftalmologijo SZD:

http://www.zos-szd.si

Štipendija za EASD 2017

by Iztok Štotl on

Za tokratno srečanje EASD sta na voljo dve štipendiji s strani podjetja Lilly v vrednosti 3400 EUR. Prijave zbiramo do 7.6.2017, prednost bodo imele prijave s priloženim abstraktom.

Pogoji za prijavo:

  • – specialisti internisti, diabetologi ali zdravniki, ki so na usposabljanju za nadaljno specializacijo v endokrinologiji in diabetologiji
  • – so sposobni razumeti in slediti znanstvenim razpravam v angleškem jeziku

Prijave pošljite do navedenega roka na: andrej.janez@kclj.si

Knjiga o diagnostičnih testih v endokrinologiji

by Iztok Štotl on

Z veseljem vas obveščamo o izidu novega priročnika iz področja endokrinologije.

Vsebina priročnika DIAGNOSTIČNI TESTI IN ZDRAVSTVENA VZGOJA V ENDOKRINOLOGIJI obsega 400 strani in je namenjena vsem, ki želite izvedeti več o boleznih endokrinega sistema. Uredniki in avtorji smo se ves čas zavedali pomena celovite oskrbe bolnika z boleznijo endokrinega sistema, zato smo v priročnik vnesli pestro paleto strokovnih vsebin, ki podrobneje opisujejo vsa dejstva, pasti, naravo poteka, zdravljenje in spodbudne informacije glede preprečevanja ter odložitve zapletov teh bolezni.

Namen priročnika je spodbujati bralca k dejavnemu in odgovornemu ravnanju v primeru ko se sreča z bolniki, ki zbolijo za boleznimi endokrinega sistema na primarni, sekundarni ali terciarni ravni. Prav tako priročnik strokovno in vsebinsko podpira laboratorijske teste in preiskave za izvedbo učinkovite diagnostike.

Za lažje in učinkovitejše delo vseh, ki se srečujejo z laboratorijskimi testi in preiskavami prilagamo dodatno knjižico v obsegu 100 strani: DIAGNOSTIČNI TESTI  V ENDOKRINOLOGIJI.

Knjigo lahko že naročite z naslednjo naročilnico:

Naročilnica za knjigo Diagnostični testi v endokrinologiji

Lilly štipendija za EASD 2016

by Iztok Štotl on

Za tokratno letno srečanje EASD 2016 so na voljo 3 štipendije v vrednosti 7000 EUR. Prijave zbiramo do 5.8.2016, prednost bodo imele prijave s priloženim povzetkom (abstract)

Pogoji za prijavo:

– Zdravniki oziroma doktorji medicine, ki opravljajo poklic v Sloveniji.

– Specialisti diabetologi ali zdravniki, ki so na usposabljanju za nadaljnjo specializacijo v endokrinologiji in diabetologiji in bodo imeli koristi od dodatnega izobraževanja, predstavitev in razprav o znanstvenih dognanjih iz tega terapevtskega področja in so stari do vključno 45 let.

– so sposobni razumeti in slediti znanstvene razprave v angleškem jeziku.

Prijave pošljite do navedenega roka na: andrej.janez@kclj.si