Izobraževanje

Izobraževanje o sladkorni bolezni

by Iztok Štotl on

SLADKORNA BOLEZEN – 2018

Dvodnevno strokovno izobraževanje

12. in 13. april 2018, Hotel Kompas – Bled

Ponovno organiziramo strokovno izobraževanje, na katerih je v preteklih letih delilo svoja spoznanja z drugimi soudeleženci in strokovnjaki veliko število udeležencev.
Udeleženci izobraževanja se bodo podrobno seznanili s sladkorno boleznijo. Spoznali bodo diagnostiko in epidemiologijo sladkorne bolezni. Prav tako bodo podrobno spoznali pripomočke in tehniko vbrizgavanja insulina, pripomočke in tehniko izvajanja meritev koncentracije glukoze v krvi, zdravo prehrano, samovodenje sladkorne bolezni, itn…. Velik poudarek bo na sodobnih smernicah glede preprečevanja dejavnikov tveganja ter zdravljenja sladkorne bolezni.

Mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.

Program srečanja.

Obvestilo in prijavnica.

 

Podiplomsko usposabljanje – izobraževanje medicinskih sester s področja edukacije in oskrbe bolnika s sladkorno boleznijo

Specialna znanja o edukaciji bolnikov s sladkorno boleznijo

Opis podiplomskega usposabljanja – izobraževanja

Program usposabljanja – izobraževanja traja 9 tednov. Tedenska 40 urna delovna prisotnost kandidata. Skupaj 360 ur.

V prvem delu slušatelj sodeluje kot opazovalec in utrjuje znanje s pomočjo literature, ki mu je na voljo na našem KO.

Drugi del izobraževanja je aktiven in se slušatelj v njem predstavi kot moderator skupinske ali individualne edukacije bolnikov s sladkorno boleznijo. Samostojno izvaja (pod nadzorom mentorjev in/ali vodje usposabljanja – izobraževanja) posamezen edukacijski program ter samostojno izvede učne vsebine po vnaprej pripravljenih učnih načrtih.

Namen usposabljanja – izobraževanja

Aktivno sodelovanje pri organizaciji, ustanavljanju ter edukaciji in oskrbi bolnikov s sladkorno boleznijo.

Cilj usposabljanja – izobraževanja

Samostojno vodenje in izvajanje edukacije in oskrbe bolnikov s sladkorno boleznijo.

Zaključni izpit

Zaključni izpit v okviru podiplomskega usposabljanja – izobraževanja vsebuje teoretični in praktični del. Poteka v okviru tričlanske komisije v sestavi glavnega mentorja, vodje podiplomskega usposabljanja ter glavne medicinske sestre KO. O poteku zaključnega izpita se vodi zapisnik, ki se hrani v dokumentaciji posameznega kandidata na KO.

Teoretični del zaključnega izpita: odgovarja na vprašanja.
Praktični del zaključnega izpita: samostojno vodi edukacijsko ambulanto ter izvede določeno učno uro.

Po zaključku usposabljanja – izobraževanja udeleženec prejme potrdilo.
Po opravljenem izobraževanju kandidat lahko zaprosi za dodelitev licenčnih točk pri Zbornici – Zvezi ter priznanje za naziv Specialna znanja o edukaciji bolnikov s sladkorno boleznijo.

Kraj izvedbe

Podiplomsko usposabljanje – izobraževanje poteka od leta 1990 v Univerzitetnem Kliničnem centru Ljubljana, SPS Interna klinika, Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana

Časovni obseg usposabljanja – izobraževanja

Podiplomsko usposabljanje – izobraževanje poteka po programu 9 tednov (360 ur).

Naziv pridobljenega specialnega znanja

Udeleženec podiplomskega usposabljanja – izobraževanja pridobi naziv
Specialna znanja o edukaciji bolnikov s sladkorno boleznijo (sklep sestanka Delovne skupine za specialna znanja v okviru Zbornice-Zveze, februar 2013).

Mentorji:

1. Milenka Poljanec Bohnec, prof.soc.ped.; neposredni mentor
2. Mateja Tomažin Šporar, dipl.m.s., neposredni mentor
3. Mira Slak, SMS., neposredni mentor
4. Ranka Đurđević Despot, dipl.m.s., neposredni mentor
5. Jana Klavs, dipl.m.s., neposredni mentor
6. Melita Cajhen, prof.zdrav.vzg., dipl.teol., neposredni mentor
7. Metka Fister, dipl.m.s., neposredni mentor
8. Mojca Urbančič, dipl.m.s., neposredni mentor
9. Katarina Peklaj, dipl.m.s.; neposredni mentor
10. Barbara Žargaj, dipl.m.s., neposredni mentor
11. Katarina Vovk, dipl.m.s.; neposredni mentor

Prijavnica:

Prijavnica za srečanje.

Za več informacij kontaktirajte: Milenka Poljanec Bohnec: 01/522-31-40, milena.bohnec@kclj.si
Milenka Poljanec Bohnec, prof.soc.ped. l.r
Vodja in koordinator podiplomskega usposabljanja – izobraževanja

Jana Klavs, viš.med.ses. l.r
Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji

Barbara Žargaj, dipl.m.s. l.r
Glavna medicinska sestra KO

Tečaj oskrbe diabetičnega stopala – 2017

by Iztok Štotl on

Tudi letošnjo jesen bomo organizirali Tečaj oskrbe diabetičnega stopala. Prvi je bil že leta 1996. Problematika je še vedno zelo aktualna, zato prijazno vabljeni.

Lokacija: Hotel Cerkno, 10. in 11.11.2017

Kotizacija za tečaj znaša 300 € + DDV in vključuje udeležbo na predavanjih, priročnik Oskrba diabetičnega stopala – 3 izdaja, na zgoščenki, kavo in prigrizke med odmori, kosilo v petek in soboto ter večerjo v petek. Prenočišče v hotelu Cerkno ni vključeno v kotizacijo. Prijave za tečaj do zasedbe mest po elektronski pošti na naslov: vilma.urbancic@gmail.com.

Tečaj je namenjen medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom.

Program

Petek, 10.11.207

08:30 Registracija

09:00 Pozdrav in uvod v šolo. V.Urbančič

09:15 Kaj je kaj. Moderator: V.Urbančič

09:15  Sladkorna bolezen in kronični zapleti. S. Ferjan

09:30 Anatomija stopala in noge. V.Urbančič

09:45 Diabetična noga – epidemiologija, etiopatogeneza in klasifikacija. V. Urbančič

10:15 Odmor s kavo

10:45 Razjeda na nogi – etiopatogeneza in zdravljenje. Moderator: B. Krevel

10:45 Periferna žilna bolezen in diabetična noga. B. Krevel

11:10 Zvišan plantarni pritisk, metode razbremenitve. K.Schara

11:30 Razjeda na nogi – konzervativno zdravljenje. K.Schara, V. Urbančič

12:00 Razjeda na nogi – kirurško zdravljenje. N. Alikadić

12:30 Nevropatična bolečina. A. Pražnikar

13:00 Kosilo

14:30 Presejalni test. Moderator: S. Ferjan

14:30 Teoretično o presejalnem testu. V. Urbančič

14:45 Presejalni test – izvedba. M.Slak, M.Garbas

15:45 Ocena arterijske prekrvitve. M.Slak, M.Garbas

16:45 Odmor s kavo

17:15 Razno. Moderator: N. Alikadić

17:15 Asepsa in antisepsa, ukrepi za obvladovanje MRSA in drugih odpornih bakterij. S. Vujičić

17:25 Obutev za sladkornega bolnika. U. Zupanc

17:45 Celostna obravnava bolnika z diabetično nogo. V. Urbančič

19:00 Večerja

Sobota, 11.11.2017 – Delavnice

09:00 Nega nog in posebnosti pedikure pri sladkornem bolniku.

M. Slak

10:00 Bolniki iz ambulante v sliki in besedi I. (bolniki brez razjede).

S.Ferjan, B. Krevel, V.Urbančič, M.Slak, M.Garbas

11:00 Odmor s kavo

11:30 Sodobne obloge za rane – klasifikacija in uporaba

M. Slak, N.Alikadić

12:30 Bolniki iz ambulante v sliki in besedi II. (bolniki z razjedo)

V.Urbančič, B. Krevel, N.Alikadić, M.Slak, M.Garbas

13:30 Preizkus znanja in zaključek tečaja, kosilo

 

Organizator:

Združenje endokrinologov Slovenije – Delovna skupina za diabetično nogo

in

Slovensko osteološko društvo

 

24. podiplomski tečaj hospitalne diabetologije

by Iztok Štotl on

Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, UKC Ljubljana
LJUBLJANA, Univerzitetni klinični center, Zaloška 2

Tečaj bo potekal v predavalnici »stare travmatologije«, nasproti vhoda na staro travmatologijo, Zaloška 2, Ljubljana. Kotizacije ni. Zaprosili smo za kreditne točke pri Zdravniški zbornici Slovenije.

Prijave sprejemamo do dopolnitve mest na e-naslov: nadan.gregoric@kclj.si ali preko portala ZZS.

Tečaj bo potekal v predavalnici »stare travmatologije«, nasproti vhoda na staro travmatologijo, Zaloška 2, Ljubljana. Kotizacije ni.

Program.

20.11.2017 (ponedeljek)

8:00-8:30 (30 min): Uvod, uvodni kolokvij (N. Gregorič)

8:30-9:00 (30 min): Diagnoza in klasifikacija sladkorne bolezni (M. Ravnik Oblak)

9:00-9:30 (30 min): Nefarmakološka terapija in edukacija (I. Štotl)

9:30-10:30 (60 min): Peroralna terapija in zdravljenje z zdravili, ki delujejo na inkretinski sistem (J. Zaletel)

10:30-11:00 (30 min): ODMOR

11:00-12:00 (60 min): Vrste insulinov in njihove lastnosti. Tehnični pripomočki in predpisovanje. Načini trajnega zdravljenja z insulinom (V. Urbančič)

12:00-13:30 (90 min): Hiperglikemični sindrom v bolnišnici: urejanje glikemije pri novoodkriti hiperglikemiji, pri sladkorni bolezni, sicer zdravljeni s peroralnimi zdravili, oziroma z insulinom. Sladkorna bolezen in operativni poseg. (V. Urbančič)

13:30-14:00 (30 min): ODMOR

14:00-15:00 (60 min): Diabetična ketoacidoza, diabetični aketotični hiperosmolarni sindrom (N. Gregorič)

15:00-16:00 (60 min): Bolnik s sladkorno boleznijo v urgentni internistični ambulanti. Ukrepanje pri hipoglikemiji. (M. Tomažič)

21.11.2017 (torek)

14:00-14:30 (30 min): Posebnosti hospitalne obravnave bolnika s sladkorno boleznijo tipa 1 (A. Skvarča)

14:30-15:30 (60 min): Reševanje primerov z udeleženci (S. Ferjan)

15:30-16:00 (30 min): S steroidi povzročena sladkorna bolezen (M. Vrtovec)

22.11.2017 (sreda)

14:00-15:00 (60 min): Hospitalna diabetološka konziliarna služba + primeri. (Š. Volčanšek)

15:00-15:20 (20 min): Popolna parenteralna prehrana. Nepredvidljivo prehranjevanje. (N. Gregorič)

15:20-15:50 (30 min): Odpust bolnika s sladkorno boleznijo iz bolnišnice in ambulantna oskrba (M. Lunder)

15:50-16:20 (30 min): Reševanje primerov tečajnikov (N. Gregorič)

16:20-16:50 (30 min): Preizkus znanja in diskusija (N. Gregorič)

 

ORGANIZATOR: KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, UKC Ljubljana

VODJA TEČAJA: Nadan Gregorič

 

Gradiva za tečaj:

– Nefarmakološka terapija in edukacija

– Peroralna terapija in zdravljenje z zdravili, ki delujejo na inkretinski sistem

Vrste insulinov

Insulinske sheme

Hiperglikemični sindrom v bolnišnici

Sladkorni bolnik in operacija

Bolnik se ne hrani

Diagnoza in etiologija sladkorne bolezni

Multifatorsko zdravljenje sladkorne bolezni

– Diabetična ketoacidoza, diabetični aketotični hiperosmolarni sindrom

Erektilne motnje

Šola iz endokrinologije 2017

by Iztok Štotl on

Slovensko osteološko društvo prireja 6. Šolo iz endokrinologije.

26. in 27. maj 2017, Four Points by Sheraton Ljubljana (Mons Hotel)

Število udeležencev: 60

Zaprosili smo za kreditne točke pri Zdravniški zbornici Slovenije.

Prijave sprejemamo na e-naslov: endosola@gmail.com

 

Program

26.5.2017: Predavanja

15.00-16.00: Registracija

16.00-16.05: Uvodne besede (T. Kocjan)

16.05-16.30: Debelost (M. Pfeifer)

16.30-17.00: PCOS in drugi vzroki amenoreje (M. Jensterle Sever)

17.00-17.30: Bolezni nadledvičnic (T. Kocjan)

17.30-18.00: ODMOR

18.00-18.30: Bolezni hipofize (M. Pfeifer)

18.30-18.55: Osteoporoza (T. Kocjan)

18.55-19.00: Čas za dodatna vprašanja in zaključek dneva

20.00: VEČERJA

 

27.5.2017: Delo v dveh skupinah

09.00-10.00: Delavnica I/ Delavnica II

10.00-11.00: Delavnica II/ Delavnica I

11.00-11.30: ODMOR

11.30-12.30: Delavnica III/ Delavnica IV

12.30-13.30: Delavnica IV/ Delavnica III

13.30-14.00: Zaključek šole (T. Kocjan)

14.00: KOSILO

 

Delavnica I: Elektroliti po endokrinološko (T. Kocjan)

Delavnica II: Mejna področja (M. Jensterle Sever)

Delavnica IIII: Moški hipogonadizem (M. Pfeifer)

Delavnica IV: Osteoporoza – klinični primeri (T. Kocjan)

 

Strokovni in organizacijski odbor Šole:

T. Kocjan (predsednik)

M. Jensterle Sever

M. Pfeifer

E. Stepanovič

Šola o boleznih ščitnice 2017

by Iztok Štotl on

PODIPLOMSKA ŠOLA ZA ZDRAVNIKE

Hotel Plesnik, Logarska dolina, 12-13.5.2017.

PROGRAM:

Petek, 12. maj 2017

14.00 – 14.40 Sprejem udeležencev, razdelitev gradiva

14.40 – 15.00 Edvard Pirnat: Prepoznavanje ščitničnih bolezni

15.00 – 15.20 Blaž Krhin: Kakovostna laboratorijska diagnostika ščitničnih bolezni

15.20 – 15.40 Simona Gaberšček: Vloga joda pri uravnavanju velikosti in delovanja ščitnice

15.40 – 16.00 Simona Gaberšček: Golša in incidentalom v ščitnici

16.00 – 16.20 Katica Bajuk Studen: Boleča ščitnica

16.20 – 16.40 Marko Hočevar: Rak ščitnice

16.40 – 17.00 Odmor

17.00 – 17.20 Katja Zaletel: Avtoimunske bolezni ščitnice

17.20 – 17.40 Polona Jaki Mekjavić, Simona Gaberšček: Ščitnična orbitopatija

17.40 – 18.00 Edvard Pirnat: Zdravljenje z radiojodom

18.00 – 18.20 Katja Zaletel: Motnje delovanja ščitnice zaradi presežka joda

18.20 – 18.40 Sergej Hojker: Obravnava tirološkega bolnika

19.30 Večerja

Sobota, 13. maj 2017

9.00 – 11.30 Delavnice (udeleženci se razdelijo v štiri skupine, ki se menjavajo tako, da se vsi udeleženci udeležijo vseh delavnic)

(A) Palpacija in ultrazvok ščitnice (Katja Zaletel)

(B) Triaža in telefonski posveti – prikaz dosedanjih izkušenj (Simona Gaberšček)

(C) Prikaz diagnostičnih postopkov v tirologiji (Edvard Pirnat, Davorin Zupanc)

(D) Tirološka diagnoza na prvi pogled (Sergej Hojker)

11.30 – 12.30 Skupno reševanje kliničnih primerov (Katica Bajuk Studen, Sergej Hojker, Simona Gaberšček, Edvard Pirnat, Katja Zaletel)

12:30 Kosilo

Podiplomska šola je namenjena vsem zdravnikom, ki želijo poglobiti znanje o prepoznavanju in zdravljenju ščitničnih bolezni ter o vodenju bolnikov s ščitnično boleznijo. Število udeležencev je omejeno na 30. Kotizacija znaša 100 EUR. Kotizacija vključuje predavanja, gradivo, bivanje in prehrano.

Prijavite se do 30. aprila 2017 izr. prof. dr. Simoni Gaberšček, dr. med.:

e-pošta za prijavo: simona.gaberscek@gmail.com.

Po potrditvi prijave nakažite kotizacijo na račun:

Slovensko združenje za nuklearno medicino

Transakcijski račun 020140253200422

Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, UKC Ljubljana
LJUBLJANA, Univerzitetni klinični center, Zaloška 2

Tečaj bo potekal v predavalnici »stare travmatologije«, nasproti vhoda na staro travmatologijo, Zaloška 2, Ljubljana. Kotizacije ni. Zaprosili smo za kreditne točke pri Zdravniški zbornici Slovenije.

Prijave sprejemamo do dopolnitve mest na e-naslov: nadan.gregoric@kclj.si ali preko portala ZZS.

Udeleženci naj s seboj prinesejo klinične primere s področje diabetologije.

Gradiva za tečaj.

Program

6.3.2017 (ponedeljek)

12.00-12.30 (30 min): Uvod, uvodni kolokvij (N. Gregorič)

12.30-13.15 (45 min): Diagnoza in klasifikacija sladkorne bolezni (M. Ravnik Oblak)

13.15-13.45 (30 min): Nefarmakološka terapija in edukacija (I.Štotl)

13.45–14.00 (15 min): ODMOR

14.00-15.30 (90 min): Peroralna terapija in zdravljenje z zdravili, ki delujejo na inkretinski sistem (J. Zaletel)

15.30-16.30 (60 min): Vrste insulinov in njihove lastnosti. Tehnični pripomočki in predpisovanje. Načini trajnega zdravljenja z insulinom (V.Urbančič)

7.3.2017 (torek)

14.00-15.00 (60 min): Kronični zapleti sladkorne bolezni. Multifaktorski pristop k zdravljenju (A. Skvarča)

15.00-15.30 (30 min): S steroidi povzročena sladkorna bolezen (M. Vrtovec)

8.3.2017 (sreda)

14.00-15.00 (60 min): Bolnik s sladkorno boleznijo v urgentni internistični ambulanti. Ukrepanje pri hipoglikemiji. (M. Tomažič)

15.00-16.00 (60 min): Sladkorna bolezen in tešča stanja: prilagajanje zdravljenja med ambulantno oskrbo in v bolnišnici. (M. Tomažič)

9.3.2017 (četrtek)

9.30-11.00 (90 min): Hiperglikemični sindrom v bolnišnici: urejanje glikemije pri novoodkriti hiperglikemiji, pri sladkorni bolezni, sicer zdravljeni s peroralnimi zdravili, oziroma z insulinom. Sladkorna bolezen in operativni poseg. (V.Urbančič)

11-00-12.00 (60 min): reševanje primerov z udeleženci (S.Ferjan)

12.00-12.15 (15 min): ODMOR

12.15-12.55 (40 min): Diabetična ketoacidoza, diabetični aketotični hiperosmolarni sindrom (N.Gregorič)

12.55-13.15 (20 min): Popolna parenteralna prehrana. Nepredvidljivo prehranjevanje. (N.Gregorič)

13.15-13.45 (30 min): Odpust bolnika s sladkorno boleznijo iz bolnišnice in ambulantna oskrba (N.Gregorič)

13.45-14.15 (30 min): Preizkus znanja in diskusija (N. Gregorič)

 

ORGANIZATOR: KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, UKC Ljubljana

VODJA TEČAJA: Nadan Gregorič

 

Gradiva za tečaj:

– Nefarmakološka terapija in edukacija

– Peroralna terapija in zdravljenje z zdravili, ki delujejo na inkretinski sistem

Vrste insulinov

Insulinske sheme

Hiperglikemični sindrom v bolnišnici

Sladkorni bolnik in operacija

Bolnik se ne hrani

Diagnoza in etiologija sladkorne bolezni

Multifatorsko zdravljenje sladkorne bolezni

– Diabetična ketoacidoza, diabetični aketotični hiperosmolarni sindrom

Erektilne motnje

Sladko dvogovarjanje 2017

by Iztok Štotl on

Vljudno vabljeni na nadaljevalno izobraževanje sladko dvogovarjanje, ki bo potekalo 13. januarja 2017, v Austria Trend Hotelu, v Ljubljani s pričetkom ob 15:00 uri.

Osrednja tema izobraževanja, ki je namenjeno diabetološkim timom, ostajajo tako imenovane mehke veščine oz. psihosociološki pristop pri zdravljenju oseb s sladkorno boleznijo, ki dokazano pripomore k boljšemu sodelovanju bolnikov pri zdravljenju in k boljšim izidom zdravljenja samega.

Da te veščine postajajo vse pomembnejše, in da ima psihosociolški pristop pomembno vlogo pri zdravljenju oseb s sladkorno boleznijo, podpirajo tudi priporočila Ameriškega diabetološkega združenja “Psychosocial Care for People with Diabetes: A Position Statement of the American Diabetes Association,”, ki so jih objavili 22. novembra 2016 (povezava do priporočil na www.drustvoEDMED.si).

Na izobraževanju sladko dvogovarjanje boste imeli priložnost pridobiti dodatna znanja in orodja, s katerimi boste lahko v vaši vsakdanji praksi pri delu z bolniki še uspešnejši. Izobraževanje bo vodil priznani psiholog Steffen Tange, ki že več kot deset let sodeluje s svetovno znano dansko diabetološko kliniko STENO center iz Københavna.

Prosimo, da vašo udeležbo potrdite po telefonu 059 057 510, pišete na info@drustvoEDMED.si ali se prijavite na spletni strani www.drustvoEDMED.si.

Program.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest.

Vukelič Katarina, dr.med.spec.int.

Tečaj oskrbe diabetičnega stopala – 2016

by Iztok Štotl on

Oskrba diabetičnega stopala

Tečaj za medicinske sestre in zdravstvene tehnike

Hotel Cerkno, 11. in 12.11.2016

Program

Petek, 11.11.2016

08:30 Registracija
09:00 Pozdrav in uvod v šolo.
V.Urbančič
09:15 Kaj je kaj.
Moderator: A.Blinc

09:15 Sladkorna bolezen in kronični zapleti
V.Urbančič

09:30 Anatomija stopala in noge
V.Urbančič

09:45 Diabetična noga – epidemiologija, etiopatogeneza in klasifikacija
V. Urbančič

10:15 Odmor s kavo
10:45 Razjeda na nogi – etiopatogeneza in zdravljenje
Moderator: K.Schara

10:45 Periferna žilna bolezen in diabetična noga
A. Blinc

11:10 Zvišan plantarni pritisk, metode razbremenitve
K.Schara

11:30 Razjeda na nogi – konzervativno zdravljenje
K.Schara, V. Urbančič

12:00 Razjeda na nogi – kirurško zdravljenje
N. Alikadić

12:30 Kosilo
14:00 Presejalni test
Moderator: V.Urbančič

14:00 Teoretično o presejalnem testu
V. Urbančič

14:15 Presejalni test – izvedba
M.Slak, M.Garbas

15:15 Ocena arterijske prekrvitve
M.Slak, M.Garbas

16:15 Odmor s kavo
16:45 Razno

16.45 Asepsa in antisepsa, ukrepi za obvladovanje MRSA in drugih odpornih bakterij
S. Vujičić

17:05 Obutev za sladkornega bolnika
U. Zupanc

17:25 Nevropatična bolečina
A. Pražnikar

17:45 Celostna obravnava bolnika z diabetično nogo
V. Urbančič

19:00 Večerja

Sobota, 12.11.2016 – Delavnice

09:00 Nega nog in posebnosti pedikure pri sladkornem bolniku
M. Slak

10:00 Bolniki iz ambulante v sliki in besedi I. (bolniki brez razjede)
S.Ferjan, M.Slak, M.Garbas

11:00 Odmor s kavo

11:30 Sodobne obloge za rane – klasifikacija in uporaba
M. Slak, N.Alikadić

12:30 Bolniki iz ambulante v sliki in besedi II. (bolniki z razjedo)
V.Urbančič, N.Alikadić, M.Slak, M.Garbas

13:30 Preizkus znanja in zaključek tečaja, kosilo

Prijava.

Kotizacija za tečaj znaša 300 € + DDV in vključuje udeležbo na
predavanjih, kavo in prigrizke med odmori, kosilo v petek in soboto ter
večerjo v petek. Vsak udeleženec dobi tudi priročnik Oskrba diabetičnega
stopala – 3 izdaja, na zgoščenki.
Prenočišče v hotelu Cerkno ni vključeno v kotizacijo. Rezervira si ga
sami, podrobnosti so na domači strani.

Prijave za tečaj sprejemamo do zasedbe mest po elektronski pošti na naslov
vilma.urbancic@gmail.com.

Organizator:

Združenje endokrinologov Slovenije – Delovna skupina za diabetično nogo

in

Slovensko osteološko društvo