Izobraževanje

XLV. Podiplomska šola za zdravnike

by Iztok Štotl on

Organizator: Slovensko osteološko društvo

Termin: 30.11-1.12, 2018

Lokacija: UKC LJ, Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana; Predavalnica I.

Prijave: diabetessola@gmail.com

Kotizacija: Brezplačno.

PROGRAM

Petek 30. november 2018

12.00 – 12.15 Registracija udeležencev

12.15 – 12.30 Uvod v šolo

Sklop I

12.30-12.50 M. Ravnik: Oblak Klasifikacija, etiopatogeneza, diagnostika

12.50-13.20 A. Skvarča: Nefarmakološko zdravljenje

13.20-14.00 A. Skvarča: Zdravljenje hiperglikemije z zdravili

14.00-14.20 I. Štotl: Hipoglikemija

14.20-14.30 ODMOR

Sklop II

14.30-14.50 M. Ravnik: Oblak Psihološka oskrba

14.50-15.10 M. Tomažič: Samokontrola

15.10-15.30 Š. Volčanšek: Mikrovaskularni zapleti sladkorne bolezni

15.30-15.50 D. Pongrac Barlovič: Preprečevanje makrovaskularnih zapletov

15.50-16.10 ODMOR

Sklop III

16.10-16.30 N. Gregorič: Obravnava arterijske hipertenzije in dislipidemije

16.30-16.50 Š. Volčanšek: Spremljanje urejenosti glikemije v ambulantni obravnavi

16.50-17.10 M. Tomažič: Obravnava sladkornega bolnika v ambulanti splošne medicine

17.10-17.40 V. Urbančič: Rovan Diabetična noga

Sobota, 1. december 2018

DELAVNICE

Sklop I

8.00 – 9. 00 Svetovanje prehrane

(A – M. Bohnec, B – J. Klavs, C – M. Tomažin Šporar)

9.00 – ­­­10.00 Samokontrola

(A – B. Žargaj, B – M. Cajhen, C – K. Vovk)

Sklop II

10.00 – 11.00 Peroralno zdravljenje 1

(A – J. Zaletel, B – S. Ferjan, C – M. Ravnik Oblak)

11.00-11.20 ODMOR

11.20 – 12.20 Peroralno zdravljenje 2 in inkretini

(A – I. Štotl, B – D. Pongrac Barlovič, C – M. Ravnik Oblak)

12.20 – 13.20 Zdravljenje z insulinom

(A – A. Skvarča, B – V. Urbančič Rovan, C – M. Tomažič )

13.20 – 14.20 Sladkorni bolnik v posebnih okoliščinah

(A – A. Skvarča, B – M. Tomažič, C – M. Vrtovec)

14.20-15.00 ODMOR

Sklop III

15.00 – 15.30 Diabetična noga s prikazom primerov

(A ­– V. Urbančič Rovan, B – S. Ferjan, C – M. Lunder)

15.30 – 16.00 Celostna obravnava bolnika s sladkorno boleznijo tipa 2

(A – M. Lunder, B – N. Gregorič, C – J. Zaletel)

Najem razstavnega prostora:

Najem 1 m2 razstavnega prostora ob dogodku za 2 dni znaša 1000 EUR + DDV.

Popotnica sladkornemu bolniku 2018

by Iztok Štotl on

Letošnja “popotnica sladkornemu bolniku” je namenjena timom v ambulantah družinske medicine, diabetoloških, internističnih in kirurških ambulantah in bo potekala 29.9.2018 v Kongresnem centru GH Bernardin. Organizator je Društvo za svetovanje velikim, THREE SEAS DA v sodelovanju z Ortopedsko kliniko v Ljubljani.

Prijave zbira: iris4marolt@gmail.com.

Prvih deset prijavljenih je kotizacije prostih, ostali plačajo 50,00 EUR na osebo. Zdravniki ob udeležbi prejmejo 5 kreditnih točk.

Noga za prvi korak: »Popotnica sladkornemu bolniku«

09.00 – 09.10 Uvod in pozdrav

09.10 – 09.30 Sladkorna bolezen tipa 2
I. Marolt

09.30 – 10.00 : Diabetična noga: odkrivanje, razločevanje različnih oblik in posledice
M. Lunder

10.00 – 10.20 Značilnosti in zdravljenje ishemičnega stopala
K. Kerin

10.20 – 10.40 Boleče ali neboleče diabetično stopalo
I. Marolt

10.40 – 11.00 Zdravljenje nevropatskega stopala z ali brez rane
K. Schara

11.10 – 11.30 Odmor s kavo

11.30 – 13.00 Presejanje in klasifikacija: Kako prepoznati motnjo v prekrvitvi in kaj storiti
M. Lunder , K. Kerin, M. Slak

13.00 – 13.15 Vprašanja in odgovori

13.15 – 14.30 Kosilo

14.30 – 16.00 Primeri obravnav diabetičnega stopala iz vsakodnevne prakse
K. Schara, I. Marolt, S. Mankoč

16.00 – 18.00 Predstavitve vaših primerov, druženje s strokovnjaki in prijazno preverjanje znanja

 

Sladkorna bolezen – 2019

by Iztok Štotl on

Dvodnevno strokovno izobraževanje, 11.-12. april 2019

Dvodnevno strokovno izobraževanje »SLADKORNA BOLEZEN« je namenjeno medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom, ki izvajajo zdravstveno nego bolnika s sladkorno boleznijo, v bolnišničnem zdravljenju, v zdravstvenih domovih, domovih za ostareleali na domu (patronažnaslužba), na primarni, sekundarni in terciarni ravni.

Prav tako je izobraževanje namenjeno, farmacevtom in drugim, ki izvajajo oskrbo bolnikov s sladkorno boleznijo na primarni, sekundarni in terciarni ravni.

Udeleženci izobraževanja se bodo podrobno seznanili s sladkorno boleznijo. Spoznali bodo diagnostiko in epidemiologijo sladkorne bolezni. Prav tako bodo podrobno spoznali vrste in delovanje insulinov, pripomočke in tehniko vbrizgavanja insulina, pripomočke in tehniko izvajanja meritev koncentracije glukoze v krvi, zdravo in energijsko odmerjeno prehrano, samovodenje sladkorne bolezni, itn…. Velik poudarek bo na sodobnih smernicah glede preprečevanja dejavnikov tveganja ter zdravljenja sladkorne bolezni.

Strokovni program bo vpisan v register izobraževanj pri ZZNS in bo ovrednoten z licenčnimi točkami (izvedeno strokovno izobraževanje –program 12. – 13. 4. 2018, je bil ovrednoten z 18 licenčnimi točkami za pasivne udeležence).

Strokovni program in prijavnica bosta objavljeni konec jeseni 2018.

Strokovni in organizacijski odbor: Milenka Poljanec Bohnec, Mateja Tomažin Šporar

Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov

by Iztok Štotl on

“Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov- mehke veščine” pri oskrbi bolnikov.

Dvodnevno strokovno izobraževanje, 14.-15. marec 2019

Dvodnevno strokovno izobraževanje je namenjeno medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom, zdravnikom, specializantom, farmacevtom in vsem, ki se ukvarjajo z oskrbo bolnikov s kroničnimi nenalezljivimi in drugimi obolenji na primarni, sekundarni in terciarni ravni. Ker imajo različne kronične nenalezljive bolezni skupne dejavnike tveganja se pogosto zgodi, da se pri istem človeku razvije več kroničnih bolezni.

Zato je pri zdravljenju kroničnih nenalezljivih bolezni potreben celosten pristop, ki povezuje telesne, duševne in socialne razsežnosti. Z omenjenim izobraževanjem želimo ozavestiti pomen mehkih veščin, kot so: komunikacija, motivacija, timsko delo, soočanje s stresom, vseživljenjsko učenje in upravljanje z informacijami, upravljanje s časom, prilagodljivost ter vodenje pri oskrbi bolnikov.

Strokovni program bo vpisan v register izobraževanj pri ZZNS in bo ovrednoten z licenčnimi točkami (program bo ovrednoten z 18 licenčnimi točkami za pasivne udeležence).

Strokovni program in prijavnica bosta objavljeni konec jeseni 2018.

Strokovni in organizacijski odbor: Katarina Vovk, Milenka Poljanec Bohnec, Mateja Tomažin Šporar

XLIV. Podiplomska šola za zdravnike

by Iztok Štotl on

Sladkorna bolezen tipa 2

Organizator: Slovensko osteološko društvo

Termin: 11-12 maj, 2018

Lokacija: UKC LJ, Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana; Predavalnica I.

Prijave: diabetessola@gmail.com

Kotizacija: Brezplačno.

PROGRAM

Petek 11. maj 2018

12.00 – 12.15 Registracija udeležencev

12.15 – 12.30 Uvod v šolo

Sklop I

12.30-12.50 M. Ravnik Klasifikacija, etiopatogeneza, diagnostika

12.50-13.20 A. Skvarča Nefarmakološko zdravljenje

13.20-14.10 A. Janež Zdravljenje hiperglikemije z zdravili

14.10-14.30 ODMOR

Sklop II

14.30-14.50 I. Štotl Hipoglikemije

14.50-15.10 M. Tomažič Samokontrola

15.10-15.30 J. Zaletel Mikrovaskularni zapleti sladkorne bolezni

15.30-15.50 D. Pongrac Preprečevanje makrovaskularnih zapletov

15.50-16.10 ODMOR

Sklop III

16.10-16.30 V. Urbančič Diabetična noga

16.30-16.50 N. Gregorič Obravnava arterijske hipertenzije in dislipidemije

16.50-17.10 Š. Volčanšek Spremljanje urejenosti glikemije v ambulantni obravnavi

17.10-18.30 M. Tomažič Obravnava sladkornega bolnika v ambulanti splošne medicine

Sobota, 12. maj 2018

DELAVNICE

Sklop I

8.00 – 9. 00 Svetovanje prehrane (A – M. Bohnec, B – J. Klavs, C – M.Tomažin-Šporar)

9.00 – ­­­10.00 Samokontrola (A – B. Žargaj, B – M.Cajhen, C – M.Tomažin-Šporar)

Sklop II

10.00 – 11.00 Peroralno zdravljenje 1 (A – M. Ravnik, B – S. Ferjan , C – J. Zaletel)

11.00-11.20 ODMOR

11.20 – 12.20 Peroralno zdravljenje 2 in inkretini

(A – I,. Štotl, B – D. Pongrac, C – M. Ravnik)

12.20 – 13.20 Zdravljenje z insulinom

(A – A. Skvarča, B – V. Urbančič , C – M. Tomažič )

13.20 – 14.20 Sladkorni bolnik v posebnih okoliščinah

(A – A. Skvarča, B – M. Tomažič, C – M. Vrtovec)

14.20-15.00 ODMOR

Sklop III

15.00 – 15.30 Diabetična noga s prikazom primerov

(A ­– V. Urbančič, B – S. Ferjan, C – Lunder)

15.30 – 16.00 Celostna obravnava bolnika s sladkorno boleznijo tipa 2

(A – M. Lunder , B – N. Gregorič, C – Š. Volčanšek)

Delavnice zdravniki:

Dr. Tomažič, dr. Ravnik, dr. Urbančič, dr. Gregorič, dr. Skvarča, dr. Zaletel,

dr. Pongrac, dr. Volčanšek, dr. Štotl, dr. Vrtovec, dr. Ferjan, dr. Lunder

Najem razstavnega prostora:

Najem 1 m2 razstavnega prostora ob dogodku za 2 dni znaša 1000 EUR + DDV.

7. Šola iz endokrinologije

by Iztok Štotl on

Slovensko osteološko društvo prireja tokrat že 7. šolo iz endokrinologije.

25. in 26. maj 2018, Kongresni center Thermana Park, Laško

Zdravniška zbornica Slovenije podeli za udeležbo na šoli 8 kreditnih točk.

Število udeležencev: 60

Prijave sprejemamo na e-naslov: endosola@gmail.com

Program

25.5.2018: Predavanja

15.00-16.00: Registracija

16.00-16.05: Uvodne besede (T. Kocjan)

16.05-16.30: Debelost (M. Pfeifer)

16.30-17.00: PCOS in drugi vzroki amenoreje (M. Jensterle Sever)

17.00-17.30: Bolezni nadledvičnic (T. Kocjan)

17.30-18.00: ODMOR

18.00-18.30: Bolezni hipofize (M. Pfeifer)

18.30-18.55: Osteoporoza (T. Kocjan)

18.55-19.00: Čas za dodatna vprašanja in zaključek dneva

20.00: VEČERJA

26.5.2018: Delo v dveh skupinah

09.00-10.00: Delavnica I/ Delavnica II

10.00-11.00: Delavnica II/ Delavnica I

11.00-11.30: ODMOR

11.30-12.30: Delavnica III/ Delavnica IV

12.30-13.30: Delavnica IV/ Delavnica III

13.30-14.00: Zaključek šole (T. Kocjan)

14.00: KOSILO

 

Delavnica I: Elektroliti po endokrinološko (T. Kocjan)

Delavnica II: Mejna področja (M. Jensterle Sever)

Delavnica IIII: Moški hipogonadizem (M. Pfeifer)

Delavnica IV: Osteoporoza – klinični primeri (T. Kocjan)

 

Strokovni in organizacijski odbor Šole:

T. Kocjan (predsednik)

M. Jensterle Sever

M. Pfeifer

E. Stepanovič

Podiplomska šola o boleznih ščitnice

by Iztok Štotl on

BOLEZNI ŠČITNICE

PODIPLOMSKA ŠOLA ZA ZDRAVNIKE

Hotel Plesnik, Logarska dolina

PROGRAM:

Petek, 11. maj 2018

14.00 – 14.40 Sprejem udeležencev, razdelitev gradiva
14.40 – 15.00 Edvard Pirnat: Prepoznavanje ščitničnih bolezni
15.00 – 15.20 Blaž Krhin: Kakovostna laboratorijska diagnostika ščitničnih bolezni
15.20 – 15.40 Simona Gaberšček: Vloga joda pri uravnavanju velikosti in delovanja ščitnice
15.40 – 16.00 Simona Gaberšček: Golša in incidentalom v ščitnici
16.00 – 16.20 Katica Bajuk Studen: Boleča ščitnica
16.20 – 16.40 Marko Hočevar: Rak ščitnice

16.40 – 17.00 Odmor

17.00 – 17.20 Katja Zaletel: Avtoimunske bolezni ščitnice
17.20 – 17.40 Polona Jaki Mekjavić: Ščitnična orbitopatija
17.40 – 18.00 Edvard Pirnat: Zdravljenje z radiojodom
18.00 – 18.20 Katja Zaletel: Motnje delovanja ščitnice zaradi presežka joda
18.20 – 18.40 Sergej Hojker: Racionalen pristop k obvladovanju bolezni ščitnice

19.30 Večerja

Sobota, 12. maj 2018

9.00 – 11.30 Delavnice (udeleženci se razdelijo v štiri skupine, ki se menjavajo tako, da se vsi udeleženci udeležijo vseh delavnic)
(A) Palpacija in ultrazvok ščitnice (Katja Zaletel)
(B) Triaža in telefonski posveti – prikaz dosedanjih izkušenj (Simona Gaberšček)
(C) Prikaz diagnostičnih postopkov v tirologiji (Edvard Pirnat, Davorin Zupanc)
(D) Tirološka diagnoza na prvi pogled (Sergej Hojker)
11.30 – 12.30 Skupno reševanje kliničnih primerov (Katica Bajuk Studen, Simona Gaberšček, Sergej Hojker, Polona Jaki Mekjavić, Edvard Pirnat, Katja Zaletel)

12.30 Kosilo

Podiplomska šola je namenjena vsem zdravnikom, ki želijo poglobiti znanje o prepoznavanju in zdravljenju ščitničnih bolezni ter o vodenju bolnikov s ščitnično boleznijo.

Število udeležencev je omejeno na 30. Kotizacija znaša 100 EUR. Kotizacija vključuje predavanja, gradivo, bivanje in prehrano.

Prijavite se do 30. aprila 2018 izr. prof. dr. Simoni Gaberšček, dr. med., na elektronsko pošto simona.gaberscek@gmail.com.

Po potrditvi prijave nakažite kotizacijo na račun: Slovensko združenje za nuklearno medicino, transakcijski račun 020140253200422

25. podiplomski tečaj hospitalne diabetologije

by Iztok Štotl on

Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, UKC Ljubljana
LJUBLJANA, Univerzitetni klinični center, Zaloška 2

Kotizacije ni. Zaprosili smo za kreditne točke pri Zdravniški zbornici Slovenije.

Prijave sprejemamo do dopolnitve mest na e-naslov: nadan.gregoric@kclj.si ali preko portala ZZS.

Program.

5.3.2018 (ponedeljek)

8:00-8:30 (30 min): Uvod, uvodni kolokvij (N. Gregorič)

8:30-9:00 (30 min): Diagnoza in klasifikacija sladkorne bolezni (M. Ravnik Oblak)

9:00-9:30 (30 min): Nefarmakološka terapija in edukacija (I. Štotl)

9:30-10:30 (60 min): Peroralna terapija in zdravljenje z zdravili, ki delujejo na inkretinski sistem (J. Zaletel)

10:30-11:00 (30 min): ODMOR

11:00-12:00 (60 min): Vrste insulinov in njihove lastnosti. Tehnični pripomočki in predpisovanje. Načini trajnega zdravljenja z insulinom (V. Urbančič)

12:00-13:30 (90 min): Hiperglikemični sindrom v bolnišnici: urejanje glikemije pri novoodkriti hiperglikemiji, pri sladkorni bolezni, sicer zdravljeni s peroralnimi zdravili, oziroma z insulinom. Sladkorna bolezen in operativni poseg. (V. Urbančič)

13:30-14:00 (30 min): ODMOR

14:00-15:00 (60 min): Diabetična ketoacidoza, diabetični aketotični hiperosmolarni sindrom (N. Gregorič)

15:00-16:00 (60 min): Bolnik s sladkorno boleznijo v urgentni internistični ambulanti. Ukrepanje pri hipoglikemiji. (M. Tomažič)

6.3.2018 (torek)

14:00-15:00 (60 min): Reševanje primerov z udeleženci (S. Ferjan)

15:30-15:30 (30 min): Posebnosti hospitalne obravnave bolnika s sladkorno boleznijo tipa 1 (A. Skvarča)

15:30-16:00 (30 min): S steroidi povzročena sladkorna bolezen (M. Vrtovec)

16:00-16:30 (30 min): Odpust bolnika s sladkorno boleznijo iz bolnišnice in ambulantna oskrba (M. Lunder)

7.3.2018 (sreda)

14:00-14:30 (30 min): Hospitalna diabetološka konziliarna služba + primeri. (Š. Volčanšek)

14:30-15:00 (30 min): Urejanje glikemije v intenzivni enoti in perioperativno. (N. Gregorič)

15:00-15:30 (30 min): Reševanje primerov (N. Gregorič)

15:30-16:00 (30 min): Preizkus znanja in diskusija (N. Gregorič)

 

ORGANIZATOR: KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, UKC Ljubljana

VODJA TEČAJA: Nadan Gregorič

 

Gradiva za tečaj:

– Nefarmakološka terapija in edukacija

– Peroralna terapija in zdravljenje z zdravili, ki delujejo na inkretinski sistem

Insulinske sheme

Hiperglikemični sindrom v bolnišnici

Sladkorni bolnik in operacija

Bolnik se ne hrani

Diagnoza in etiologija sladkorne bolezni

Multifatorsko zdravljenje sladkorne bolezni

Akutni zapleti sladkorne bolezni

Erektilne motnje

Posebnosti hospitalne obravnave bolnika s sladkorno boleznijo tipa 1

Izobraževanje o sladkorni bolezni

by Iztok Štotl on

SLADKORNA BOLEZEN – 2018

Dvodnevno strokovno izobraževanje

12. in 13. april 2018, Hotel Kompas – Bled

Ponovno organiziramo strokovno izobraževanje, na katerih je v preteklih letih delilo svoja spoznanja z drugimi soudeleženci in strokovnjaki veliko število udeležencev.
Udeleženci izobraževanja se bodo podrobno seznanili s sladkorno boleznijo. Spoznali bodo diagnostiko in epidemiologijo sladkorne bolezni. Prav tako bodo podrobno spoznali pripomočke in tehniko vbrizgavanja insulina, pripomočke in tehniko izvajanja meritev koncentracije glukoze v krvi, zdravo prehrano, samovodenje sladkorne bolezni, itn…. Velik poudarek bo na sodobnih smernicah glede preprečevanja dejavnikov tveganja ter zdravljenja sladkorne bolezni.

Mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.

Program srečanja.

Obvestilo in prijavnica.

 

Podiplomsko usposabljanje – izobraževanje medicinskih sester s področja edukacije in oskrbe bolnika s sladkorno boleznijo

Specialna znanja o edukaciji bolnikov s sladkorno boleznijo

Opis podiplomskega usposabljanja – izobraževanja

Program usposabljanja – izobraževanja traja 9 tednov. Tedenska 40 urna delovna prisotnost kandidata. Skupaj 360 ur.

V prvem delu slušatelj sodeluje kot opazovalec in utrjuje znanje s pomočjo literature, ki mu je na voljo na našem KO.

Drugi del izobraževanja je aktiven in se slušatelj v njem predstavi kot moderator skupinske ali individualne edukacije bolnikov s sladkorno boleznijo. Samostojno izvaja (pod nadzorom mentorjev in/ali vodje usposabljanja – izobraževanja) posamezen edukacijski program ter samostojno izvede učne vsebine po vnaprej pripravljenih učnih načrtih.

Namen usposabljanja – izobraževanja

Aktivno sodelovanje pri organizaciji, ustanavljanju ter edukaciji in oskrbi bolnikov s sladkorno boleznijo.

Cilj usposabljanja – izobraževanja

Samostojno vodenje in izvajanje edukacije in oskrbe bolnikov s sladkorno boleznijo.

Zaključni izpit

Zaključni izpit v okviru podiplomskega usposabljanja – izobraževanja vsebuje teoretični in praktični del. Poteka v okviru tričlanske komisije v sestavi glavnega mentorja, vodje podiplomskega usposabljanja ter glavne medicinske sestre KO. O poteku zaključnega izpita se vodi zapisnik, ki se hrani v dokumentaciji posameznega kandidata na KO.

Teoretični del zaključnega izpita: odgovarja na vprašanja.
Praktični del zaključnega izpita: samostojno vodi edukacijsko ambulanto ter izvede določeno učno uro.

Po zaključku usposabljanja – izobraževanja udeleženec prejme potrdilo.
Po opravljenem izobraževanju kandidat lahko zaprosi za dodelitev licenčnih točk pri Zbornici – Zvezi ter priznanje za naziv Specialna znanja o edukaciji bolnikov s sladkorno boleznijo.

Kraj izvedbe

Podiplomsko usposabljanje – izobraževanje poteka od leta 1990 v Univerzitetnem Kliničnem centru Ljubljana, SPS Interna klinika, Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana

Časovni obseg usposabljanja – izobraževanja

Podiplomsko usposabljanje – izobraževanje poteka po programu 9 tednov (360 ur).

Naziv pridobljenega specialnega znanja

Udeleženec podiplomskega usposabljanja – izobraževanja pridobi naziv
Specialna znanja o edukaciji bolnikov s sladkorno boleznijo (sklep sestanka Delovne skupine za specialna znanja v okviru Zbornice-Zveze, februar 2013).

Mentorji:

1. Milenka Poljanec Bohnec, prof.soc.ped.; neposredni mentor
2. Mateja Tomažin Šporar, dipl.m.s., neposredni mentor
3. Mira Slak, SMS., neposredni mentor
4. Ranka Đurđević Despot, dipl.m.s., neposredni mentor
5. Jana Klavs, dipl.m.s., neposredni mentor
6. Melita Cajhen, prof.zdrav.vzg., dipl.teol., neposredni mentor
7. Metka Fister, dipl.m.s., neposredni mentor
8. Mojca Urbančič, dipl.m.s., neposredni mentor
9. Katarina Peklaj, dipl.m.s.; neposredni mentor
10. Barbara Žargaj, dipl.m.s., neposredni mentor
11. Katarina Vovk, dipl.m.s.; neposredni mentor

Prijavnica:

Prijavnica za srečanje.

Za več informacij kontaktirajte: Milenka Poljanec Bohnec: 01/522-31-40, milena.bohnec@kclj.si
Milenka Poljanec Bohnec, prof.soc.ped. l.r
Vodja in koordinator podiplomskega usposabljanja – izobraževanja

Jana Klavs, viš.med.ses. l.r
Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji

Barbara Žargaj, dipl.m.s. l.r
Glavna medicinska sestra KO