Sladkorna bolezen – 2019

Objavljeno

Dvodnevno strokovno izobraževanje, 11.-12. april 2019

Dvodnevno strokovno izobraževanje »SLADKORNA BOLEZEN« je namenjeno medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom, ki izvajajo zdravstveno nego bolnika s sladkorno boleznijo, v bolnišničnem zdravljenju, v zdravstvenih domovih, domovih za ostareleali na domu (patronažnaslužba), na primarni, sekundarni in terciarni ravni.

Prav tako je izobraževanje namenjeno, farmacevtom in drugim, ki izvajajo oskrbo bolnikov s sladkorno boleznijo na primarni, sekundarni in terciarni ravni.

Udeleženci izobraževanja se bodo podrobno seznanili s sladkorno boleznijo. Spoznali bodo diagnostiko in epidemiologijo sladkorne bolezni. Prav tako bodo podrobno spoznali vrste in delovanje insulinov, pripomočke in tehniko vbrizgavanja insulina, pripomočke in tehniko izvajanja meritev koncentracije glukoze v krvi, zdravo in energijsko odmerjeno prehrano, samovodenje sladkorne bolezni, itn…. Velik poudarek bo na sodobnih smernicah glede preprečevanja dejavnikov tveganja ter zdravljenja sladkorne bolezni.

Strokovni program bo vpisan v register izobraževanj pri ZZNS in bo ovrednoten z licenčnimi točkami (izvedeno strokovno izobraževanje –program 12. – 13. 4. 2018, je bil ovrednoten z 18 licenčnimi točkami za pasivne udeležence).

Strokovni program in prijavnica bosta objavljeni konec jeseni 2018.

Strokovni in organizacijski odbor: Milenka Poljanec Bohnec, Mateja Tomažin Šporar

Written by: Iztok Štotl