Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov

Objavljeno

“Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov- mehke veščine” pri oskrbi bolnikov.

Dvodnevno strokovno izobraževanje, 15.-16. marec 2019

Dvodnevno strokovno izobraževanje je namenjeno medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom, zdravnikom, specializantom, farmacevtom in vsem, ki se ukvarjajo z oskrbo bolnikov s kroničnimi nenalezljivimi in drugimi obolenji na primarni, sekundarni in terciarni ravni. Ker imajo različne kronične nenalezljive bolezni skupne dejavnike tveganja se pogosto zgodi, da se pri istem človeku razvije več kroničnih bolezni.

Zato je pri zdravljenju kroničnih nenalezljivih bolezni potreben celosten pristop, ki povezuje telesne, duševne in socialne razsežnosti. Z omenjenim izobraževanjem želimo ozavestiti pomen mehkih veščin, kot so: komunikacija, motivacija, timsko delo, soočanje s stresom, vseživljenjsko učenje in upravljanje z informacijami, upravljanje s časom, prilagodljivost ter vodenje pri oskrbi bolnikov.

Program 15.-16. 03. 2019 je ovrednoten z 25 licenčnimi točkami za pasivne udeležence pri ZZNS: št. vpisa (0663/2018); št.sklepa:0000).

Strokovni program.

Obvestilo in prijavnica.

Strokovni in organizacijski odbor: Katarina Vovk, Milenka Poljanec Bohnec, Mateja Tomažin Šporar

Cena 1m² RAZSTAVNEGA PROSTORA je 250,00 EUR +DDV

Znesek Satelita je 1.300,00 EUR +DDV

Written by: Iztok Štotl