8. 6. 2018

Sladkorna bolezen – 2019

by Iztok Štotl on

Dvodnevno strokovno izobraževanje, 12-13. april 2019

Dvodnevno strokovno izobraževanje »SLADKORNA BOLEZEN« je namenjeno medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom, ki izvajajo zdravstveno nego bolnika s sladkorno boleznijo, v bolnišničnem zdravljenju, v zdravstvenih domovih, domovih za ostareleali na domu (patronažnaslužba), na primarni, sekundarni in terciarni ravni.

Prav tako je izobraževanje namenjeno, farmacevtom in drugim, ki izvajajo oskrbo bolnikov s sladkorno boleznijo na primarni, sekundarni in terciarni ravni.

Udeleženci izobraževanja se bodo podrobno seznanili s sladkorno boleznijo. Spoznali bodo diagnostiko in epidemiologijo sladkorne bolezni. Prav tako bodo podrobno spoznali vrste in delovanje insulinov, pripomočke in tehniko vbrizgavanja insulina, pripomočke in tehniko izvajanja meritev koncentracije glukoze v krvi, zdravo in energijsko odmerjeno prehrano, samovodenje sladkorne bolezni, itn…. Velik poudarek bo na sodobnih smernicah glede preprečevanja dejavnikov tveganja ter zdravljenja sladkorne bolezni.

Program 12.-13. 4. 2019 je ovrednoten z 25 licenčnimi točkami za pasivne udeležence pri ZZNS: št. sklepa: I-2018-0664-0664)

Strokovni program.

Prijavnica.

Strokovni in organizacijski odbor: Milenka Poljanec Bohnec, Mateja Tomažin Šporar

Cena 1m² RAZSTAVNEGA PROSTORA je 250,00 EUR +DDV

Znesek 15 minutnega satelita je 1.300,00 EUR +DDV

Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov

by Iztok Štotl on

“Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov- mehke veščine” pri oskrbi bolnikov.

Dvodnevno strokovno izobraževanje, 15.-16. marec 2019

Dvodnevno strokovno izobraževanje je namenjeno medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom, zdravnikom, specializantom, farmacevtom in vsem, ki se ukvarjajo z oskrbo bolnikov s kroničnimi nenalezljivimi in drugimi obolenji na primarni, sekundarni in terciarni ravni. Ker imajo različne kronične nenalezljive bolezni skupne dejavnike tveganja se pogosto zgodi, da se pri istem človeku razvije več kroničnih bolezni.

Zato je pri zdravljenju kroničnih nenalezljivih bolezni potreben celosten pristop, ki povezuje telesne, duševne in socialne razsežnosti. Z omenjenim izobraževanjem želimo ozavestiti pomen mehkih veščin, kot so: komunikacija, motivacija, timsko delo, soočanje s stresom, vseživljenjsko učenje in upravljanje z informacijami, upravljanje s časom, prilagodljivost ter vodenje pri oskrbi bolnikov.

Program 15.-16. 03. 2019 je ovrednoten z 25 licenčnimi točkami za pasivne udeležence pri ZZNS: št. vpisa (0663/2018); št.sklepa:0000).

Strokovni program.

Obvestilo in prijavnica.

Strokovni in organizacijski odbor: Katarina Vovk, Milenka Poljanec Bohnec, Mateja Tomažin Šporar

Cena 1m² RAZSTAVNEGA PROSTORA je 250,00 EUR +DDV

Znesek Satelita je 1.300,00 EUR +DDV