8. 6. 2018

Sladkorna bolezen – 2019

by Iztok Štotl on

Dvodnevno strokovno izobraževanje, 11.-12. april 2019

Dvodnevno strokovno izobraževanje »SLADKORNA BOLEZEN« je namenjeno medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom, ki izvajajo zdravstveno nego bolnika s sladkorno boleznijo, v bolnišničnem zdravljenju, v zdravstvenih domovih, domovih za ostareleali na domu (patronažnaslužba), na primarni, sekundarni in terciarni ravni.

Prav tako je izobraževanje namenjeno, farmacevtom in drugim, ki izvajajo oskrbo bolnikov s sladkorno boleznijo na primarni, sekundarni in terciarni ravni.

Udeleženci izobraževanja se bodo podrobno seznanili s sladkorno boleznijo. Spoznali bodo diagnostiko in epidemiologijo sladkorne bolezni. Prav tako bodo podrobno spoznali vrste in delovanje insulinov, pripomočke in tehniko vbrizgavanja insulina, pripomočke in tehniko izvajanja meritev koncentracije glukoze v krvi, zdravo in energijsko odmerjeno prehrano, samovodenje sladkorne bolezni, itn…. Velik poudarek bo na sodobnih smernicah glede preprečevanja dejavnikov tveganja ter zdravljenja sladkorne bolezni.

Strokovni program bo vpisan v register izobraževanj pri ZZNS in bo ovrednoten z licenčnimi točkami (izvedeno strokovno izobraževanje –program 12. – 13. 4. 2018, je bil ovrednoten z 18 licenčnimi točkami za pasivne udeležence).

Strokovni program in prijavnica bosta objavljeni konec jeseni 2018.

Strokovni in organizacijski odbor: Milenka Poljanec Bohnec, Mateja Tomažin Šporar

Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov

by Iztok Štotl on

“Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov- mehke veščine” pri oskrbi bolnikov.

Dvodnevno strokovno izobraževanje, 14.-15. marec 2019

Dvodnevno strokovno izobraževanje je namenjeno medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom, zdravnikom, specializantom, farmacevtom in vsem, ki se ukvarjajo z oskrbo bolnikov s kroničnimi nenalezljivimi in drugimi obolenji na primarni, sekundarni in terciarni ravni. Ker imajo različne kronične nenalezljive bolezni skupne dejavnike tveganja se pogosto zgodi, da se pri istem človeku razvije več kroničnih bolezni.

Zato je pri zdravljenju kroničnih nenalezljivih bolezni potreben celosten pristop, ki povezuje telesne, duševne in socialne razsežnosti. Z omenjenim izobraževanjem želimo ozavestiti pomen mehkih veščin, kot so: komunikacija, motivacija, timsko delo, soočanje s stresom, vseživljenjsko učenje in upravljanje z informacijami, upravljanje s časom, prilagodljivost ter vodenje pri oskrbi bolnikov.

Strokovni program bo vpisan v register izobraževanj pri ZZNS in bo ovrednoten z licenčnimi točkami (program bo ovrednoten z 18 licenčnimi točkami za pasivne udeležence).

Strokovni program in prijavnica bosta objavljeni konec jeseni 2018.

Strokovni in organizacijski odbor: Katarina Vovk, Milenka Poljanec Bohnec, Mateja Tomažin Šporar