3. Dan ščitnice

Objavljeno

BOLEZNI ŠČITNICE V RODNI DOBI

DATUM: 25.05.2018
LOKACIJA: UKC predavalnica 1
ORGANIZATOR: Onkološki inštitut Ljubljana, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Slovensko združenje za nuklearno medicino

SKLOP 1 (8.30-9.50) Moderator: doc. dr. Katja Zaletel in prof.dr. Nikola Bešić

• Pogostnost ščitničnih bolezni glede na starostno obdobje in spol (dr. Martin Glogovšek)
• Jod v prehrani slovenskih nosečnic in doječih materah (asist. dr. Evgen Benedik)
• Novorojenček matere z boleznijo ščitnice (asist. dr. Lili Kornhauser Cerar)
• Vrednosti serumskih ščitničnih parametrov v nosečnosti (Adrijana Oblak in dr. Blaž Krhin)

SKLOP 2 (10.20-11.40) Moderator: asist. dr. Katica Bajuk Studen in prof. dr. Eda Vrtačnik Bokal

• Klinični primer bolnice z več avtoimunimi boleznimi (prof. dr. Nikola Bešič)
• Vzroki za neplodnost in postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo (prof. dr. Eda Vrtačnik Bokal)
• Sindom policisticnih ovarijev in neplodnost (doc. dr. Mojca Jensterle Sever)
• Motnje v delovanju ščitnice in neplodnost (asist. dr. Katica Bajuk Studen)

SKLOP 3 (12.00-13.40) Moderator: prof. dr. Simona Gaberšček in asist.dr. Eva Gorup

• Presnovne spremembe v nosečnosti (dr. Sergej Pirkmajer)
• Nosečnost in poporodno obdobje pri ženskah z boleznimi ščitnice − pogled perinatologinje (izred prof. dr. Nataša Tul Mandič)
• Nosečnost in poporodno obdobje pri ženskah z boleznimi ščitnice − pogled tirologinje (doc. dr. Katja Zaletel)
• Obravnava ščitničnega karcinoma v nosečnosti (doc. dr. Andraž Perhavec)
• Tirostatiki v nosečnosti in med dojenjem (prof. dr. Ksenija Geršak)

SKLOP 4 (14.30-16.30) Moderator: prof. dr. Ksenija Geršak in prim.prof.dr. Danica Rotar Pavlič

• Umestitev smernic za obravnavo žensk v reproduktivnem obdobju v slovenski prostor (doc. dr. Edvard Pirnat)
• Delazmožnost pri nosečnicah z motnjo v delovanju ščitnice (dr. Vesna Pekarović Džakulin)
• Vodenje žensk z boleznijo ščitnice v reproduktivnem obdobju v ambulanti družinskega zdravnika (dr. Mateja Kokalj Kokot, asist. dr. Nataša Bedernjak Bajuk)
• Presejanje bolezni ščitnice v rodnem obdobju – pro et contra (prim.doc.dr. Mateja Bulc, prof. dr. Simona Gaberšček)
• Najpogostejša vprašanja žensk z boleznijo ščitnice v reproduktivnem obdobju (Klavdija Eržen)

Abecedni seznam predavateljev:

Asist. dr. Katica Bajuk Studen, dr. med., spec. interne medicine, Klinika za nuklearno medicino, UKC Ljubljana
Asist. dr. Nataša Bedernjak Bajuk, spec. interne medicine, Klinika za nuklearno medicino, UKC Ljubljana
Asist. dr. Evgen Benedik, univ. dipl. ing. živ. tehnol., Klinični oddelek za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana
Prof.dr. Nikola Bešić, dr.med., spec. splošne kirurgije, Oddelek za onkološko kirurgijo, Onkološki inštitut
Prim. doc. dr. Mateja Bulc, dr. med., spec. splošne medicine, Enota Šiška, Zdravstveni dom Ljubljana
Klavdija Eržen, univ. dipl. prav., podpredsednica Društva za pomoč pri obolenjih ščitnice Metuljčica
Izr. prof. dr. Simona Gaberšček, dr.med., spec. interne in nuklearne medicine, Klinika za nuklearno medicino, UKC Ljubljana
Prof. dr. Ksenija Geršak, dr. med., svet., spec. ginekologije in porodništva, SPS Ginekološka klinika, UKC Ljubljana
Dr. Martin Glogovšek, dr.med., spec. interne medicine, Oddelek za nuklearno medicino, UKC Maribor
Asist. dr. Mojca Jensterle Sever, dr. med., spec. interne medicine, Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, UKC Ljubljana
Znan.sod. dr. Blaž Krhin, univ.dipl.kem., spec.med.biokem, EuSpLM, Oddelek za laboratorijske dejavnosti, Onkološki inštitut
Asist. Mateja Kokalj Kokot, dr. med., spec. družinske medicine, Zdravstveni dom Grosuplje
Asist.dr. Lilijana Kornhauser Cerar, dr. med., spec. pediatrije, Klinični oddelek za perinatologijo, Ginekološka klinika, UKC Ljubljana
Adriana Oblak, spec. med. biokem., Klinika za nuklearno medicino, UKC Ljubljana
Vesna Pekarović Džakulin, dr. med., spec. družinske medicine in spec. medicine dela, prometa in športa, Diagnostični center Šentjur, d. o. o.
Doc. dr. Andraž Perhavec, dr.med., spec. splošne kirurgije
Doc. dr. Sergej Pirkmajer, dr.med., Inštitut za patofiziologijo, MF Ljubljana
Doc. dr. Edvard Pirnat, dr.med., spec. interne in nuklearne medicine, Klinika za nuklearno medicino, UKC Ljubljana
Izred. prof. dr. Nataša Tul Mandić, dr. med., spec. ginekologije in porodništva, SPS Ginekološka klinika, UKC Ljubljana
Prof. dr. Eda Vrtačnik Bokal, dr. med., spec. ginekologije in porodništva, SPS Ginekološka klinika, UKC Ljubljana
Doc. dr. Katja Zaletel, dr.med., spec. interne in nuklearne medicine, Klinika za nuklearno medicino, UKC Ljubljana

Written by: Iztok Štotl