XLIV. Podiplomska šola za zdravnike

Objavljeno

Sladkorna bolezen tipa 2

Organizator: Slovensko osteološko društvo

Termin: 11-12 maj, 2018

Lokacija: UKC LJ, Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana; Predavalnica I.

Prijave: diabetessola@gmail.com

Kotizacija: Brezplačno.

PROGRAM

Petek 11. maj 2018

12.00 – 12.15 Registracija udeležencev

12.15 – 12.30 Uvod v šolo

Sklop I

12.30-12.50 M. Ravnik Klasifikacija, etiopatogeneza, diagnostika

12.50-13.20 A. Skvarča Nefarmakološko zdravljenje

13.20-14.10 A. Janež Zdravljenje hiperglikemije z zdravili

14.10-14.30 ODMOR

Sklop II

14.30-14.50 I. Štotl Hipoglikemije

14.50-15.10 M. Tomažič Samokontrola

15.10-15.30 J. Zaletel Mikrovaskularni zapleti sladkorne bolezni

15.30-15.50 D. Pongrac Preprečevanje makrovaskularnih zapletov

15.50-16.10 ODMOR

Sklop III

16.10-16.30 V. Urbančič Diabetična noga

16.30-16.50 N. Gregorič Obravnava arterijske hipertenzije in dislipidemije

16.50-17.10 Š. Volčanšek Spremljanje urejenosti glikemije v ambulantni obravnavi

17.10-18.30 M. Tomažič Obravnava sladkornega bolnika v ambulanti splošne medicine

Sobota, 12. maj 2018

DELAVNICE

Sklop I

8.00 – 9. 00 Svetovanje prehrane (A – M. Bohnec, B – J. Klavs, C – M.Tomažin-Šporar)

9.00 – ­­­10.00 Samokontrola (A – B. Žargaj, B – M.Cajhen, C – M.Tomažin-Šporar)

Sklop II

10.00 – 11.00 Peroralno zdravljenje 1 (A – M. Ravnik, B – S. Ferjan , C – J. Zaletel)

11.00-11.20 ODMOR

11.20 – 12.20 Peroralno zdravljenje 2 in inkretini

(A – I,. Štotl, B – D. Pongrac, C – M. Ravnik)

12.20 – 13.20 Zdravljenje z insulinom

(A – A. Skvarča, B – V. Urbančič , C – M. Tomažič )

13.20 – 14.20 Sladkorni bolnik v posebnih okoliščinah

(A – A. Skvarča, B – M. Tomažič, C – M. Vrtovec)

14.20-15.00 ODMOR

Sklop III

15.00 – 15.30 Diabetična noga s prikazom primerov

(A ­– V. Urbančič, B – S. Ferjan, C – Lunder)

15.30 – 16.00 Celostna obravnava bolnika s sladkorno boleznijo tipa 2

(A – M. Lunder , B – N. Gregorič, C – Š. Volčanšek)

Delavnice zdravniki:

Dr. Tomažič, dr. Ravnik, dr. Urbančič, dr. Gregorič, dr. Skvarča, dr. Zaletel,

dr. Pongrac, dr. Volčanšek, dr. Štotl, dr. Vrtovec, dr. Ferjan, dr. Lunder

Najem razstavnega prostora:

Najem 1 m2 razstavnega prostora ob dogodku za 2 dni znaša 1000 EUR + DDV.

Written by: Iztok Štotl