Specialna znanja o edukaciji bolnikov s sladkorno boleznijo

Objavljeno

Podiplomsko usposabljanje – izobraževanje medicinskih sester s področja edukacije in oskrbe bolnika s sladkorno boleznijo

Specialna znanja o edukaciji bolnikov s sladkorno boleznijo

Opis podiplomskega usposabljanja – izobraževanja

Program usposabljanja – izobraževanja traja 9 tednov. Tedenska 40 urna delovna prisotnost kandidata. Skupaj 360 ur.

V prvem delu slušatelj sodeluje kot opazovalec in utrjuje znanje s pomočjo literature, ki mu je na voljo na našem KO.

Drugi del izobraževanja je aktiven in se slušatelj v njem predstavi kot moderator skupinske ali individualne edukacije bolnikov s sladkorno boleznijo. Samostojno izvaja (pod nadzorom mentorjev in/ali vodje usposabljanja – izobraževanja) posamezen edukacijski program ter samostojno izvede učne vsebine po vnaprej pripravljenih učnih načrtih.

Namen usposabljanja – izobraževanja

Aktivno sodelovanje pri organizaciji, ustanavljanju ter edukaciji in oskrbi bolnikov s sladkorno boleznijo.

Cilj usposabljanja – izobraževanja

Samostojno vodenje in izvajanje edukacije in oskrbe bolnikov s sladkorno boleznijo.

Zaključni izpit

Zaključni izpit v okviru podiplomskega usposabljanja – izobraževanja vsebuje teoretični in praktični del. Poteka v okviru tričlanske komisije v sestavi glavnega mentorja, vodje podiplomskega usposabljanja ter glavne medicinske sestre KO. O poteku zaključnega izpita se vodi zapisnik, ki se hrani v dokumentaciji posameznega kandidata na KO.

Teoretični del zaključnega izpita: odgovarja na vprašanja.
Praktični del zaključnega izpita: samostojno vodi edukacijsko ambulanto ter izvede določeno učno uro.

Po zaključku usposabljanja – izobraževanja udeleženec prejme potrdilo.
Po opravljenem izobraževanju kandidat lahko zaprosi za dodelitev licenčnih točk pri Zbornici – Zvezi ter priznanje za naziv Specialna znanja o edukaciji bolnikov s sladkorno boleznijo.

Kraj izvedbe

Podiplomsko usposabljanje – izobraževanje poteka od leta 1990 v Univerzitetnem Kliničnem centru Ljubljana, SPS Interna klinika, Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana

Časovni obseg usposabljanja – izobraževanja

Podiplomsko usposabljanje – izobraževanje poteka po programu 9 tednov (360 ur).

Naziv pridobljenega specialnega znanja

Udeleženec podiplomskega usposabljanja – izobraževanja pridobi naziv
Specialna znanja o edukaciji bolnikov s sladkorno boleznijo (sklep sestanka Delovne skupine za specialna znanja v okviru Zbornice-Zveze, februar 2013).

Mentorji:

1. Milenka Poljanec Bohnec, prof.soc.ped.; neposredni mentor
2. Mateja Tomažin Šporar, dipl.m.s., neposredni mentor
3. Mira Slak, SMS., neposredni mentor
4. Ranka Đurđević Despot, dipl.m.s., neposredni mentor
5. Jana Klavs, dipl.m.s., neposredni mentor
6. Melita Cajhen, prof.zdrav.vzg., dipl.teol., neposredni mentor
7. Metka Fister, dipl.m.s., neposredni mentor
8. Mojca Urbančič, dipl.m.s., neposredni mentor
9. Katarina Peklaj, dipl.m.s.; neposredni mentor
10. Barbara Žargaj, dipl.m.s., neposredni mentor
11. Katarina Vovk, dipl.m.s.; neposredni mentor

Prijavnica:

Prijavnica za srečanje.

Za več informacij kontaktirajte: Milenka Poljanec Bohnec: 01/522-31-40, milena.bohnec@kclj.si
Milenka Poljanec Bohnec, prof.soc.ped. l.r
Vodja in koordinator podiplomskega usposabljanja – izobraževanja

Jana Klavs, viš.med.ses. l.r
Predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji

Barbara Žargaj, dipl.m.s. l.r
Glavna medicinska sestra KO

Written by: Iztok Štotl