Skupaj za zdravje

Objavljeno

Skupaj za zdravje

Ena od pomembnih nalog, kjer so bile še 2010 velike vrzeli, je zagotavljanje enake dostopnosti do edukacije za bolnike s sladkorno boleznijo tipa 2 in tudi oseb, ki imajo MTG/MBG.

Še posebej je bila dostopnost okrnjena na nivoju družinske medicine. Pomemben korak od leta 2011 predstavljajo referenčne ambulante družinske medicine, kjer je vzpostavljen enoten model obravnave bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2 in oseb z MBG/MTG; DMS so usposobljene, da tudi one (dodatno k že obstoječi obravnavi, ki jo nudi specialist družinske medicine) bolnikom/osebam ponudijo zanesljive in verodostojne kratke informacije; ker za bolnika tim družinske medicine skrbi celo življenje, je ta stalna možnost, da bolnik prejme verodostojne informacije, izjemno pomembna.

Bolniki/osebe pa imajo pogosto vprašanja, ki zahtevajo več časa, poleg tega pa ima individualno svetovanje svoje omejitve in slabosti. V projektu »Skupaj za zdravje«, ki ga je vodil NIJZ, so zato pripravljeni trije novi edukacijski programi, ki so namenjeni edukciji oseb z mejno bazalno glikemijo/moteno toleranco za glukozo ter bolnikom s sladkorno boleznijo tipa 2, ki se vodijo le v timu družinske medicine (torej ne v diabetološkem timu).

V skupini za pripravo programov smo sodelovali posamezniki iz različnih inštitucij, nivojev zdravstvenega varstva, iz različnih poklicnih skupin, z recenzijo predstojnika naše terciarne ustanove in – na kar smo še posebej ponosni – vključen je bil tudi predstavnik bolnikov.

Programi so bili najprej oblikovani na podlagi teoretičnih izhodišč, praks iz drugih držav in večdimenzionalnega znanja in veščin delovne skupine. Nato so bili pilotno preizkušeni v treh centrih za krepitev zdravja, in na podlagi razultatov tega preizkušanja so pripravljeni programi za razširitev v 25 novih centrov za krepitev zdravja, s čimer bomo pričeli v letu 2018.

Izdelani so priročniki za DMS, ki te programe izvajajo, in jih sedaj v imenu skupine delim z vami:

Zvišan krvni sladkor:

http://www.skupajzazdravje.si/media/splet.zvisan.krvni.sladkor.za.osebe.z.mtg.pdf
http://www.nijz.si/sl/publikacije/zvisan-krvni-sladkor

Sladkorna bolezen tipa 2

http://www.skupajzazdravje.si/media/e_sladkorna.bolezen.tipa.2.pdf
http://www.nijz.si/sl/publikacije/sladkorna-bolezen-tipa-2

Sladkorna bolezen skozi življenje

http://www.skupajzazdravje.si/media/splet.sb.skozi.zivljenje.pdf
http://www.nijz.si/sl/publikacije/s-sladkorno-boleznijo-skozi-zivljenje-prirocnik-za-izvajanje-delavnice

Več o tem lahko izveste na letošnji nacionalni konferenci ob dnevu slakdorne bolezni, informacije in prijava so možne tukaj:

http://www.nijz.si/sl/dogodki/nacionalna-konferenca-obvladovanja-sladkorne-bolezni-2017

Lep pozdrav,

Jelka Zaletel

Written by: Iztok Štotl