13. 10. 2017

Letos bo potekala že 8. Nacionalna konferenca obvladovanja sladkorne bolezni, z naslovom Sladkorna bolezen skozi prizmo integrirane oskrbe.

Konferenca bo potekala v Hotelu Union v Ljubljani, 9. novembra 2017, s pričetkom ob 9. uri.

Osrednja tema letošnje Nacionalne konference obvladovanja sladkorne bolezni je pomen integrirane oskrbe pri obvladovanju sladkorne bolezni. 

Program, povezava do prijavnega obrazca in dodatne informacije o konferenci so dostopni na naslednji povezavi: 

http://www.nijz.si/sl/dogodki/nacionalna-konferenca-obvladovanja-sladkorne-bolezni-2017

 

Jesensko srečanje ZES – 2017

by Iztok Štotl on

Redni strokovni sestanek Združenja endokrinologov Slovenije bo potekal v Kongresnem centru Unior Zreče, 17. – 18. novembra 2017.

Kotizacije ni, vljudno vabljeni.

PROGRAM

PETEK 17. 11. 2017

15.00 Otvoritev razstave

16.00 – 17.15 Drugi tir v diabetologiji.

Predsedujoči: Andrej Janež

Sulfonilsečnine (Draženka Pongrac Barlovič)
DPP-4 zaviralci (Simona Ferjan)
SGLT-2 zaviralci (Mojca Lunder)
GLP-1 agonisti (Matjaž Vrtovec)

17.15 – 17.45 Premor

17.45 – 18.45 Turnerjev sindrom – celostni pristop

Predsedujoča: Marija Pfeifer

Uvod – nove smernice (Marija Pfeifer)
Pediatrična endokrinološka obravnava bolnic s Turnerjevim sindromom (Magdalena Avbelj)
Kardiološka obravnava bolnic s Turnerjevim sindromom (Katja Prokšelj)
Bolnice s Turnerjevim sindromom in reprodukcija (Bojana Pinter)

18.45– 19.30 Satelitski simpozij Merck

Predsedujoči: Andrej Janež

Metformin – 60 let klinične uporabe (Andrej Janež)

Večerja 20.00

SOBOTA 18. 11. 2017

9.00 – 10.00 Proste teme I

Predsedujoča: Katja Zaletel

Povzetek slovenskih smernic diagnostike in zdravljenja diferenciranega raka ščitnice (Nikola Bešić)
Vloga laboratorijske diagnostike pri obravnavi ščitničnih bolezni (Katja Zaletel, Adrijana Oblak, Edvard Pirnat, Simona Gaberšček)
Pasti uporabe prosto dostopnih preparatov, ki vsebujejo jod (Edvard Pirnat, Nina Ostaševski Fernandez, Simona Gaberšček, Katja Zaletel)

10.00 – 10.30 Premor

10.30 – 11.45 Proste teme II

Predsedujoča: Maja Ravnik

Osteoporoza – nekaj novosti za klinično prakso (Marija Pfeifer)
PID – PAB (Preprečevanje ishemičnih dogodkov pri bolnikih s periferno arterijsko boleznijo) (Aleš Blinc)
Prikaz bremena srčno-žilnih dogodkov pri sladkornih bolnikih (Karmen Janša, Petra Došenović Bonča, Jurij Stariha)
Ali je res na koncu vedno kriv zdravnik? (Miro Čokolič)

12.00 – 12.45 Satelitski simpozij MSD

Decade of dedication to Diabetes Mellitus: from the first DPP4 inhibitor to the latest SGLT2 inhibitor (André J. Scheen)

Predsedujoč: Andrej Janež

12.45 Strokovno-organizacijski sestanek

Bodoča strokovna srečanja
Predlogi tem za 6. SEK
ESE PG Course in Endocrinology, diabetes and metabolism (pomlad 2019)

13.15 Kosilo

Skupaj za zdravje

by Iztok Štotl on

Skupaj za zdravje

Ena od pomembnih nalog, kjer so bile še 2010 velike vrzeli, je zagotavljanje enake dostopnosti do edukacije za bolnike s sladkorno boleznijo tipa 2 in tudi oseb, ki imajo MTG/MBG.

Še posebej je bila dostopnost okrnjena na nivoju družinske medicine. Pomemben korak od leta 2011 predstavljajo referenčne ambulante družinske medicine, kjer je vzpostavljen enoten model obravnave bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2 in oseb z MBG/MTG; DMS so usposobljene, da tudi one (dodatno k že obstoječi obravnavi, ki jo nudi specialist družinske medicine) bolnikom/osebam ponudijo zanesljive in verodostojne kratke informacije; ker za bolnika tim družinske medicine skrbi celo življenje, je ta stalna možnost, da bolnik prejme verodostojne informacije, izjemno pomembna.

Bolniki/osebe pa imajo pogosto vprašanja, ki zahtevajo več časa, poleg tega pa ima individualno svetovanje svoje omejitve in slabosti. V projektu »Skupaj za zdravje«, ki ga je vodil NIJZ, so zato pripravljeni trije novi edukacijski programi, ki so namenjeni edukciji oseb z mejno bazalno glikemijo/moteno toleranco za glukozo ter bolnikom s sladkorno boleznijo tipa 2, ki se vodijo le v timu družinske medicine (torej ne v diabetološkem timu).

V skupini za pripravo programov smo sodelovali posamezniki iz različnih inštitucij, nivojev zdravstvenega varstva, iz različnih poklicnih skupin, z recenzijo predstojnika naše terciarne ustanove in – na kar smo še posebej ponosni – vključen je bil tudi predstavnik bolnikov.

Programi so bili najprej oblikovani na podlagi teoretičnih izhodišč, praks iz drugih držav in večdimenzionalnega znanja in veščin delovne skupine. Nato so bili pilotno preizkušeni v treh centrih za krepitev zdravja, in na podlagi razultatov tega preizkušanja so pripravljeni programi za razširitev v 25 novih centrov za krepitev zdravja, s čimer bomo pričeli v letu 2018.

Izdelani so priročniki za DMS, ki te programe izvajajo, in jih sedaj v imenu skupine delim z vami:

Zvišan krvni sladkor:

http://www.skupajzazdravje.si/media/splet.zvisan.krvni.sladkor.za.osebe.z.mtg.pdf
http://www.nijz.si/sl/publikacije/zvisan-krvni-sladkor

Sladkorna bolezen tipa 2

http://www.skupajzazdravje.si/media/e_sladkorna.bolezen.tipa.2.pdf
http://www.nijz.si/sl/publikacije/sladkorna-bolezen-tipa-2

Sladkorna bolezen skozi življenje

http://www.skupajzazdravje.si/media/splet.sb.skozi.zivljenje.pdf
http://www.nijz.si/sl/publikacije/s-sladkorno-boleznijo-skozi-zivljenje-prirocnik-za-izvajanje-delavnice

Več o tem lahko izveste na letošnji nacionalni konferenci ob dnevu slakdorne bolezni, informacije in prijava so možne tukaj:

http://www.nijz.si/sl/dogodki/nacionalna-konferenca-obvladovanja-sladkorne-bolezni-2017

Lep pozdrav,

Jelka Zaletel