16. Merčunov dan

Objavljeno

Spomin na zdravnika, diabetologa in izjemnega človeka, prof. dr. Ljudevita Merčuna že nekaj časa obudimo vsako leto tako, da se zberemo pod Storžičem in preživimo dan med gorami.

Dr. Merčun je te gore imel zelo rad in je med njimi tudi umrl. V soboto, 10. junija 2017 se bomo zopet zbrali pri Domu pod Storžičem in začeli Merčunov pohod. Zbirališče je ob 7. uri v Domu pod Storžičem. Pohod bo potekal do spominske plošče, kjer je dr. Merčun umrl.

Rekreativni pohod po Lomu bo potekal po vasi Lom pod Storžičem. Zbirališče pohodnikov je ob 8:30 pri gasiskem domu v Lomu pod Storžičem.

Proslava ob 20-letnici delovanja Društva diabetikov Tržič bo ob 14. uri v dvorani gasiskega doma v Lomu pod Storžičem, kjer bo proslava.

Več informacij o pohodu lahko dobite na: diabetiki.trzic@gmail.com .

Dr. Merčun je bil rojen 18. 8. 1900 v Mengšu, maturo je opravil leta 1919 v Mariboru. Na nepopolno Medicinsko fakulteto v Ljubljani se je vpisal leta 1919 in v zimskem semestru 1920/21 nadaljeval na Dunaju (promocija 13. 5. 1925).

Staž je opravil na int. oddelku bolnice Maribor. 1. 11. 1926 je postal sekundarij. 15. 8. 1926 se je zaposlil v Ljubljani. 22. 9. 1930 je postal asistent za int. medicino na nepopolni medicinski fak. v Ljubljani. 14. 9. 1937 je dobil naziv primarij.

1. 11. 1945 je postal izredni profesor interne medicine na novoustanovljeni popolni medicinski fakulteti. Bil je sodelavec prof. Igorja Tavčarja. Postal je prvi predsednik internistične sekcije. Skupaj s prof. I. Tavčarjem sta pisala prvi učbenik interne medicine. V tem okvirju je napisal Kliniko presnove, kjer je podrobno obravnaval sladkorno bolezen.

Leta 1929 in 1930 se je izpopolnjeval na internih klinikah na Dunaju in v Berlinu, 1935 in 1937 pa v Parizu in Londonu. Na teh klinikah je videl kaj je porajajoča se diabetologija. Zelo malo je podatkov, kako se je do tedaj zdravila sladkorna bolezen pri nas.

1932 je v Zdravstvenem vestniku napisal članek: Moderno zdravljenje sladkorne bolezni. V članku je podal definicijo sladkorne bolezni (je praktično enaka sedanji), razvrstitev (ni enaka današnji) ter zdravljenje s
pravilno prehrano in insulinom. Za uvajanje insulina je priporočal obvezno hospitalizacijo in sodelovanje bolnika. Prav tako je za obvezno smatral hospitalizacijo ob akutnih zapletih.

1939 je napisal knjigo: Prehrana v zdravju in bolezni, kjer je na široko obravnaval diabetično dieto. Šele l. 1956 pa je izšla Dieta za sladkorno bolne pri Zavodu za napredek gospodinjstva. Napisal je teoretični del, praktični del je napisala dr. B. Zajc-Lavrič. V založbo je oddal rokopis dan pred smrtjo.

Poleg diabetološkega oddelka je leta 1945 ustanovil še diabetološko ambulanto. Po tem vzoru je bila ustanovljena ambulanta še v Murski Soboti in šele po letu 1955 tudi drugje. Te ambulante so po svoji funkciji prerasle v dispanzerje. Organiziral je več tečajev o sladkorni bolezni za medicinske sestre in bolničarje. Organiziral je dietetično in diabetično kuhinjo v ljubljanski bolnici.

Videl je potrebo po sodelovanju bolnikov pri zdravljenju in s tem v zvezi potrebo po ustanovitvi društva diabetikov.

Merčunovo sliko v vlogi mladega zdravnika je iz Merčunovega družinskega albuma posredoval Jože Snoj. Za ta kratek opis življenja dr. Marčuna se zahvaljujemo prim. Mihi Koselju in vas še enkrat vabimo na vrh Storžiča.

Written by: Iztok Štotl