Dan ščitnice 2017

Objavljeno

V Ljubljani bo 26.5.2017 potekalo 2 slovensko srečanje z naslovom “Dan ščitnice”.

Lokacija: predavalnica 1 UKCL

Organizatorji:

  • Slovensko združenje za nuklearno medicino
  • Klinika za nuklearno medicino UKCL
  • Onkološki inštitut
  • Katedra za družinsko medicino MF UL

Kotizacije ni. Prijave pošljite na: danscitnice2017@gmail.com.

Za udeležbo ZZS podeli 6 kreditnih točk.

Preliminarni program:

Sklop 1 (8.30-10.00)

Katja Zaletel, Eva Škorjanec Armič

Klinične dileme pri diagnostiki hipertiroze

Blaž Krhin

Dileme v laboratorijski diagnostiki hipertiroze

Nataša Bedernjak Bajuk

Zdravljenje hipertiroze s tirostatiki

Urška Dolšak, Damjan Vidovič, Anton Crnjac

Kirurško zdravljenje hude hipertiroze

Danijela Krković

Zdravljenje hipertiroze z radioaktivnim jodom v luči smernic EANM

Sklop 2 (10.30-12.00)

Andraž Perhavec

Primer bolnice z redkim vzrokom hipertiroze

Martin Glogovšek

Rak ščitnice pri bolnikih z bazedovko

Barbara Vidergar Kralj

Zdravljenje z radioaktivnim jodom pri bolnikih z diferenciranim rakom ščitnice

Vesna Pekarović Džakulin

Delazmožnost tirološkega bolnika

Tomaž Štupnik

Kirurgija retrosternalne golše

Sklop 3 (13.00 – 14.30)

Jasna Šuput Omladič

Hipertiroza pri otrocih

Katica Bajuk Studen

Hipertiroza pri nosečnici in v poporodnem obdobju

Antonela Sabati Rajić

Bolezni ščitnice in kost

Rajko Svilar

Trdovratna hipertiroza zaradi obremenitve z jodom – prikaz primera

Sklop 4 (15.00-16.15)

Klavdija Eržen

Priložnosti za izboljšave v komunikaciji med bolnikom in zdravnikom (vidik bolnika)

Edvard Pirnat

Model telefonskih konzultacij kot pomoč pri vodenju tirološkega bolnika

Mateja Kokot Kokalj

Bolnik po zdravljenju z radioaktivnim jodom – dileme v ambulanti družinskega zdravnika

Nina Ostaševski Fernandez

Uporaba in zloraba preparatov, ki vsebujejo jod

 

Written by: Iztok Štotl