Redni strokovni sestanek ZES – marec 2017

Objavljeno

Kongresni center Rogaška Slatina, 10. – 11. marec 2017

PROGRAM

PETEK 10. 3. 2017

15.00 Otvoritev razstave

15.30 – 17.00 Avtonomna nevropatija – od razpoznave do zdravljenja

Predsedujoča: Vilma Urbančič

Uvod – diabetična nevropatija v številkah (Vilma Urbančič)

Diagnostika diabetične avtonomne nevropatije (Aleš Pražnikar)

Pristop k bolniku s kardiovaskularno avtonomno nevropatijo (Bernard Meglič)

Avtonomna nevropatija prebavil (Matjaž Koželj)

17.00 – 17.30 Premor

17.30 – 18.30 Incidentalomi nadledvičnic – predstavitev evropskih smernic

Predsedujoč: Tomaž Kocjan

Uvod: pomen in epidemiologija incidentalomov nadledvičnic (Tomaz Kocjan)

Slikovne preiskave nadledvičnic (Barbara Rus Gadžijev)

Endokrinološka obravnava incidentalomov (Mojca Jensterle Sever)

Kdaj operativno zdravljenje in kdaj sledenje incidentalomov (Kristina Groti Resman)

18.30 VOLITVE 2017

18.50 – 19.50 Satelitski simpozij Eli Lilly: Trulicity – prva izbira med zdravili v obliki injekcij

Predsedujoča: Maja Navodnik Preložnik

Pregled podatkov o učinkovitosti in varnosti (Aleš Skvarča)

Trulicity – oblikovan z mislijo na bolnika (Vilma Urbančič Rovan)

Večerja 20.00 – 21.30

 

SOBOTA 11. 3. 2017

Jutranji tek ob 7:15

9.00 – 10.00 Proste teme

Predsedujoča: Katja Zaletel

Bazedovka malo drugače (Mojca Mir)

Vpliv hipertiroze na mikrocirkulacijo kože pri bolnikih z bazedovko (Nataša Bedernjak Bajuk)

Obravnava bolnikov z nodusom v ščitnici (Katica Bajuk Studen)

10.00 – 10.30 Premor

10.30 – 11.30 Proste teme

Predsedujoča: Maja Ravnik Oblak

Telesna dejavnost pri bolnikih z bolezensko debelostjo – rezultati pilotske raziskave (Iztok Štotl)

Vpliv polimorfizmov DEPTORJA na nastanek poznih zapletov pri bolnikih s SBT2 (Jasna Klen)

Pristop k zdravljenju steroidne sladkorne bolezni (Matjaž Vrtovec)

11.30 – 12.30 Satelitski simpozij Novo Nordisk

Predsedujoči: Aleš Skvarča

How a fixed-ratio combination of insulin degludec and liraglutide can overcome barriers to treatment intensification in a single daily injection (Roger Lehmann)

12.30 – 12.45 Strokovno-organizacijski sestanek

Prihodnja strokovna srečanja

Predlogi tem za naslednji sestanek ZES

13.00 – 14.00 Kosilo
Predsednica ZES: Prof. dr. Marija Pfeifer, dr. med.

Ljubljana, 8. 3. 2017

Written by: Iztok Štotl