Bolezni ščitnice – podiplomska šola za zdravnike 2016

Objavljeno

Slovensko združenje za nuklearno medicino organizira:

PODIPLOMSKO ŠOLO ZA ZDRAVNIKE – BOLEZNI ŠČITNICE

v Hotelu Plesnik v Logarski dolini, od 13. do 14. maja 2016.

Podiplomska šola je namenjena vsem zdravnikom, ki želijo poglobiti znanje o prepoznavanju in zdravljenju ščitničnih bolezni ter o vodenju bolnikov s ščitnično boleznijo. Število udeležencev je omejeno na 30. Kotizacija znaša 100 EUR in vključuje predavanja, gradivo, bivanje in prehrano.

Prijavite se lahko do 30. aprila 2016 izr. prof. dr. Simoni Gaberšček, dr.med. na elektronsko pošto simona.gaberscek@gmail.com.

Po potrditvi vaše prijave vas prosimo, da nakažete kotizacijo na račun:
Slovensko združenje za nuklearno medicino, transakcijski račun 020140253200422.

PROGRAM:

Petek, 13. maj 2016

14.00 – 14.40 Sprejem udeležencev, razdelitev gradiva
14.40 – 15.00 Sergej Hojker: Epidemiologija ščitničnih bolezni v Sloveniji
15.00 – 15.20 Edvard Pirnat: Prepoznavanje ščitničnih bolezni
15.20 – 15.40 Blaž Krhin: Kakovostna laboratorijska diagnostika ščitničnih bolezni
15.40 – 16.00 Simona Gaberšček: Vloga joda pri uravnavanju velikosti in delovanja
ščitnice
16.00 – 16.20 Simona Gaberšček: Golša, incidentalom in boleča ščitnica
16.20 – 16.40 Marko Hočevar: Rak ščitnice

16.40 – 17.00 Odmor

17.00 – 17.20 Katja Zaletel: Avtoimunske bolezni ščitnice
17.20 – 17.40 Polona Jaki Mekjavić: Ščitnična orbitopatija
17.40 – 18.00 Edvard Pirnat: Zdravljenje z radiojodom
18.00 – 18.20 Katja Zaletel: Motnje delovanja ščitnice zaradi presežka joda
18.20 – 18.40 Sergej Hojker: Tirološki bolnik v ambulanti izbranega zdravnika

19.30 Večerja

Sobota, 14. maj 2016

9.00 – 11.30 Delavnice (udeleženci se razdelijo v štiri skupine, ki se menjavajo tako, da se vsi udeleženci udeležijo vseh delavnic)

(A) Palpacija in ultrazvok ščitnice (Katja Zaletel)
(B) Triaža in telefonski posveti – prikaz dosedanjih izkušenj (Simona
Gaberšček)
(C) Prikaz diagnostičnih postopkov v tirologiji (Edvard Pirnat)
(D) Tirološka diagnoza na prvi pogled (Sergej Hojker)

11.30 – 12.30 Skupno reševanje kliničnih primerov (Sergej Hojker, Simona Gaberšček, Polona Jaki Mekjavić, Edvard Pirnat, Katja Zaletel)

12:30 Kosilo

Written by: Iztok Štotl