Doplačevanje testnih trakov

Objavljeno

Spoštovani člani Diabetološkega združenja Slovenije.

Na sestanku koordinativne skupine Nacionanega programa za obvladovanje sladkorne bolezni 2010-2020, ki je potekal 6.6.2012, smo kot posebej perečo zaznali problematiko glede izdajanja testnih trakov za določanje glukoze.Interventni zakon je namreč znižal ceno za testne trakove, kot jo plačuje ZZZS. Pri nekaterih dobaviteljih medicinskih pripomočkov (lekarne in drugi pooblaščeni dobavitelji) so zato po uveljavitvi tega zakona bolnikom pričeli zaračanavati doplačilo ob izdaji testnih trakov, nekateri dobavitelji pa so izdajo testnih trakov pogojevali tudi s podpisom izjave, da bolniki tega stroška ne bodo uveljavljali pri ZZZS. Na sestanku smo se dogovorili, da se v nekaj dneh zberejo vse za bolnike potrebne informacije in se jim jih čim uspešnejše posreduje.

Pripenjam odgovor s strani ZZZS, ki bo vsa dolačila posameznikom povrnil, zapisan je tudi postopek. Poleg tega je posebej pomembno, da bodo vračila možna, tudi če je bolnik podpisal izjavo, da teh stroškov nebo uveljavljal pri ZZZS.

Seznam lekarn v katerih so MTP za bolnike s sladkorno boleznijo brez doplačil.

Ugotovljeno je bilo tudi, da so nekateri dobavitelji pogojevali izdajo testnih trakov z menjavo tipa oziroma proizvajalca merilnika za glukozo. V medijih bo opozorjeno, da mora biti bolnik (ozirma druga oseba, ki mu meri krvni slakdor doma) za ravnanje z merilnikom usposobljen; če bolnik pravilnega ravnanja z merilnikom ni vešč, lahko to privede do napačno izmerjenih vrednosti krvnega sladkorja, kar ima lahko škodljive posledice za zdravljenje sladkorne bolezni.

Nadaljnje  obveščanje bolnikov bo potekalo preko medijev in preko Zveze društev diabetikov Slovenije ter njihovih društev.
Jelka Zaletel, predsednica Diabetološkega združenja Slovenije

Written by: Iztok Štotl